METHODOLOGICAL BASIS OF THE ORGANIZATION OF MEDICAL AND ENVIRONMENTAL RESEARCH TO ASSESS THE HEALTH STATUS OF THE POPULATION LIVING IN ECOLOGICALLY UNFAVORABLE TERRITORIES OF KAZAKHSTAN

Background. Problem of population health status and life span is the strategic task in Kazakhstan. The present time in the most industrial territories of Kazakhstan there is situation related with increasing of technogenic and anthropogenic risk factors influence to environment and rising of ecological load for the population. East-Kazakhstan, Pavlodar, Karaganda and Aktobe regions are such ecologically unfavorable areas.

Aim: description of the methodological and procedural framework for the implementation of the scientific program “Development of scientific and methodological bases for minimization of environmental load, medical provision, social protection and health improvement of the population of ecologically unfavorable territories of the Republic of Kazakhstan”.

Methods: descriptive, analytical. Objects of the study are persons living in areas of environmental risk, personnel of group A of oil refineries, biological objects of living and working environment. The subject of the study is the state of health of people living under environmental risk; risk factors for living and working conditions; psychological and prenosological violations in high-risk groups of population.

Results. The study will enroll fife organizations. The main research directions are medical, sociological, psychological, ecological (radiation and non-radiological factors of the environment). All types of research will be conducted within the framework of unified protocols for all participants. Within the framework of the project, a database on the age and sex composition of the decreed population and medical health indicators will be formed. It will provide targeted medical, psychological and social assistance to exposed population.

Conclusion: The results will allow developing and implementing appropriate methods of diagnostics and prevention of diseases that are highly sensitive to environmental risk factors effects.

Тatyana I. Belikhina,

Lyudmila M. Pivina,

Altaj A. Dyussupov, http://orcid.org/0000-0003-0875-1020

Yuliya M. Semenova, http://orcid.org/0000-0003-1324-7806

Аlmira М. Manatova,

Nailaya Zh. Chaizhunussova, httр://оrcid.оrg/0000–0002–6660–7118

Semey State Medical University, Semey, Kazakhstan.

1.      Belikhina T.I., Galich B.V, Tursungozhinova G.S., Kuchina E.B. Lichnostnye osobennosti lits, prozhivayushhikh na territorii byvshego Semipalatinskogo yadernogo poligona [Personal features of persons living on the territory of the former Semipalatinsk nuclear test site]. IV Mezhdunarodnaya nauchno-prakticheskaya konferentsiya «Khronicheskoe radiatsionnoe vozdeistvie: effekty malykh doz» Rossiya, Chelyabinsk, 9-11 noyabrja 2010. P. 43.

2.      Gusev B.I., Apsalikov K.N., Muldagaliev T.Zh. Organizatsiya i metodologiya provedeniya monitoringa sredi lits, podvergavshihsya oblucheniyu v rezul'tate ispytanii yadernogo oruzhiya na Semipalatinskom poligone [Organization and methodology of monitoring among persons exposed to radiation in results of nuclear tests at the Semipalatinsk test site] Metodicheskie rekomendacii [Methodical recommendations ]. 2008. 22 р.

3.      Zakon Respubliki Kazakhstan «O nauke» [Law of the Republic of Kazakhstan "About Science"] ot 18 fevralya 2011 goda № 407-I

4.      Postanovlenie Pravitel'stva Respubliki Kazahstan ot 25 maya 2011 goda № 575 «Ob utverzhdenii Pravil bazovogo, grantovogo, programmno-tselevogo finansirovaniya nauchnoi i (ili) nauchno-tekhnicheskoi deyatel'nosti (Resolution of the Government of the Republic of Kazakhstan of May 25, 2011 No. 575 "On approval of the Rules for basic, grant, program-target financing of scientific and (or) scientific and technical activities]

5.      Prikaz Ministra nacional'noj jekonomiki Respubliki Kazahstan ot 23 dekabrja 2014 goda № 166 «Ob utverzhdenii Bazovogo perechnja pokazatelej» (Order of the Minister of National Economy of the Republic of Kazakhstan of December 23, 2014 No. 166 "On the Approval of the Basic List of Indicators")

6.      Pivina L.M., Manatatova A.M., Djusupov A.A., Aukenov N.E. Nauchnye i social'nye osnovy minimizacii radiojekologicheskogo riska dlja zdorov'ja naselenija Kazahstana [Scientific and social bases of minimization of radioecological risk for health of the population of Kazakhstan]. G-Global – dialogovyj centr mezhdu G20 i razvivajushhimisja stranami, dekabr', 2016 http://group-global.org/

7.      Apsalikov K.N., Gussev B.I., Belikhina T.I., Muldagaliev T.Zh. The main results of scientific and practical activities of the scientific-research institute for radiation medicine and ecology (1995-2012). Abstracts of V International scientific and practical conference Biomedical and radioecological problems in the uranium mining region June 19-20, 2014. Astana. Р. 29-30

8.      Balmukhanov S.B., Abdrakhmanov J.N, Balmukhanov T.S., Gusev B.I., Kurakina N.N., Raisov T.G. Medical Effects and Dosimetric Data from Nuclear Tests at the Semipalatinsk. Test Site Technical Report for Defense Threat Reduction Agency. June 2006. 124 p.

9.      Kawano N. and Ohtaki M. Remarkable experiences of the nuclear tests in residents near the Semipalatinsk Nuclear Test Site: analysis based on the questionnaire surveys’. Journal of Radiation Research, 47, no. Suppl A. 2006: A199–A207.

10.    Kyoko Hirabayashi, Noriyuki Kawano, Talgat Muldagaliyev, Kazbek Apsalikov. The psychological effects and their factors among inhabitants around the Semipalatinsk Nuclear // Japanese Review of Political Society. Vol.2. 2014, P. 7-19.

Thomas B. College of Health and Health Care Disparities: The Effect of Social and Environmental Factors on Individual and Population Health. J. Environ. Res. Public Health. 2014, 11(7), 7492-7507
Number of Views: 414

Key words:

Bibliography link

Belikhina Т.I., Pivina L.M, Dyussupov A.A., Semenova Yu.M., Manatova А.М., Chaizhunussova N.Zh. Methodological basis of the organization of medical and environmental research to assess the health status of the population living in ecologically unfavorable territories of Kazakhstan. Nauka i Zdravookhranenie [Science & Healthcare]. 2017, 5, pp. 29-41.


Авторизируйтесь для отправки комментариев