МЕДИЦИНАЛЫҚ ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРНЫНДА СИМУЛЯЦИЯЛЫҚ ОҚЫТУ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫН ҚОЛДАНУ ТӘЖІРИБЕСІ
Медициналық білім беруде симуляциялық технологияларды қолдану - құралдарды немесе ем-шараларды қолданбас бұрын құзыреттіліктің белгілі-бір деңгейіне қол жеткізуге мүмкіндік береді. Осы мақалада автор болашақ дәрігердің кәсіптік құзыретін қалыптастыруда симуляциялық технологияларды қолданудың кейбір сұрақтарын қарастырады.
Ж.Қ. Смаилова Семей қаласының Мемлекеттік медицина университеті
1. Қазақстан Республикасында медициналық және фармацевтикалық білім беруді дамыту Концепциясы. 12 тамыз 2011 жыл № 534. 2. Scalese R.J., Issenberg S.B. Effective use of simu-lations for the teaching and acquisition of veterinary pro-fessional and clinical skills // J Vet Med Educ. - 2005. - Vol.32(4). - P. 461–467. 3. Issenberg S.B., Gordon M.S., Gordon D.L., Safford R.E. Simulation and new learning technologies // Medical Teacher. - 2001. - №16. - Р.16-23.
: 28

: