ШЫҒЫС-ҚАЗАҚСТАННЫҢ АЙМАҒЫНЫҢ ТҰРҒЫНДАРДЫҢ 2012-2013 ЖЫЛДАР АРАЛЫҒЫНДАҒЫ ҚАТЕРЛІ ІСІКПЕН СЫРҚАТТАНУ ЖӘНЕ ӨЛІМ КӨРСЕТКІШТЕРІНІҢ ДИНАМИКАСЫН САЛЫСТЫРУ
Берілген жұмыста ШҚО бойынша 2012-2013 жылдардағы қатерлі ісікпен сырқаттану және өлім көрсеткіштері аумақ бойынша есептеліп, 2013 жылдың соңғы 10 айындағы Семей қаласы аумағында жүргізілген скрининг нәтижесі сарапталған.
У.С. Самарова 1., Г.Д. Даниярова 2., И.Е. Кенжеканова 3., Н. Искакова 4 Семей қаласының .Мемлекеттік медицина университеті м.ғ.к., қоғамдық денсаулық сақтау және информатика кафедрасының доценті1 Қоғамдық денсаулық сақтау кафедрасының магистранты2-4
1. ҚР үкіметі 2012 жылғы 29 наурыздағы №366 қаулысы «Қазақстан Республикасында онкологиялық көмекті дамытуды 2012 - 2016 жылдарға арналған бағдарламасы» http://adilet.zan.kz/kaz/docs 2. ҚазОРҒИ ұсынған 2012-2013 соңғы 9 айындағы қатерлі жаңа түзілістермен сырқаттану және өлімділік көрсеткіштерінің есебі; 3. «Семей қаласындағы өңірлік онкологиялық диспансер» ұсынған 2013 жылдың 10 айындағы Семей қаласы аумағында жүргізілген скрининг нәтижелері; 4. ҚР денсаулық сақтау саласын дамытудың 2011-2015 жылдарға арналған «Саламатты Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасы ҚР президентінің 2010 жылғы 29 қарашадағы №1113 жарлығымен бекітілген http://kz.government.kz; 5. Елбасымыз Н.Ә. Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауы «Қазақстан - 2050» Стратегиясы Қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» 14.12.2012. http://www.akorda.kz/;
: 35

: