ЖҮЙЕЛІ ҚЫЗЫЛ ЖЕГІ КЕЗІНДЕГІ ҚАННЫҢ ГЕМОТОЛОГИЯЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІНІҢ ӨЗГЕРУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ. ӘДЕБИЕТТЕРГЕ ШОЛУ
Кіріспе: Жүйелі қызыл жегі (ЖҚЖ) ауруы ауыспалы мультижүйелі және кең спектірлі клиникасы бар гетерогенді аутоиммунды ауру. Ағзадағы тірек-бұлшықет, тері, бүйрек, неврологиялық, гемотологиялық, өкпе, асқазан-ішек және көз сияқты кез-келген мүшелердің ұлпалары ЖҚЖ – ға ұшырауы мүмкін. ЖҚЖ бар науқастардың ортақ белгілері - гемотологиялық бұзылыстар. Әдетте гемотологиялық бұзылыстар ЖҚЖ-ның патофизиологиясына байланысты туындайды, бірақ ол өзгерістер ауруға байланыссыз да пайда болуы мүмкін. Осыған байланысты ЖҚЖ – ның әсерінен дамитын гемотологиялық бұзылыстарды, ЖҚЖ-ның емдеу салдарынан туындаған ба, әлде қанның басқа жасушалық дискразиясының бір бөлігі ме екенін ажыратудың маңызы зор. Мақсаты: ЖҚЖ ауруының белсенділігіне және клиникалық көрінісіне байланысты, қанның гематологиялық көрсеткіштерінің, лейкоциттер мен лейкоцитарлық формулалар деңгейінің өзгеру ерекшеліктері туралы қазіргі әдебиеттерге шолу жасау. Материалдар мен әдістер: Мақала жазуға арналған материалды іздестіру мен талдау PubMed, Scopus, , Medline, Web of Science , SpringerLink, Web of Knowledge (Thomson Reuters), Медицина, Science Direct, rheumatolog.ru, BMC (biomedcentral.com), cyberleninka.ru, BMJ (ard.bmj.com), Oxford academic (academic.oup.com) және т.б. ақпараттар базасы мен веб-сайттарда жүргізілді. Іздену жұмыстарының тереңдігі соңғы 15-20 жылдағы мәліметтерді қамтыды. 70 – тен астам әдеби дереккөздердің 63-і осы мақалаға аналитикалық материал ретінде таңдалды. Нәтижелер: Жүйелі қызыл жегі (ЖҚЖ) (ХАЖ-10 бойынша М32) – иммундық жүйенің реттелу үрдісінің генетикалық бұзылуы нәтижесінде, көптеген мүшелердің тіндерінде иммундық қабынудың дамуымен, жасушалардың ядролары мен иммундық кешендерінің антигендеріне арнайы ағзалық антиденелердің түзілуінің негізінде туындайтын, этиологиясы белгісіз, аутоиммунды ауру. Қорытынды: Гемотологиялық бұзылыстар ЖҚЖ науқастарында, аурудың ең жиі кездесетін ортақ белгісі болып табылады. Гемотологиялық бұзылыстарды ЖҚЖ көрінісі, ЖҚЖ – ны емдеу салдары немесе қанның басқа да дискразиясының бір түрі ретінде ажырата біліу маңызды. Біздің шолуымызда ЖҚЖ ауруының патогенезі, лейкопения, нейтропения, лимфоцитопения, перифириялық цитопения қарастырылды.
Гауһар Т. Тәсібекова1, https://orcid.org/0000-0002-1301-6496, Эрнест А. Калиев2, Айзада Н. Қожахметова2, https://orcid.org/0000-0002-0612-0957 1 Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті, «Биомедицина» мамандығының 2 – ші курс магистранты, Алматы қ., Қазақстан Республикасы 2 Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті, «Биофизика және биомедицина» кафедрасы Алматы қ., Қазақстан Республикасы
1. Алексеев Н.А. Клинические аспекты лейкопений, нейтропений и функциональных нарушений нейтрофилов. — СПб.: Фолиант, 2002. 416 с. 2. Алексеева Е.И., Дворяковская Т.М., Никишина И.П., Денисова Р.В., Подчерняева Н.С. Системная красная волчанка: клинические рекомендации. Часть 1 // Вопросы современной педиатрии. 2018; 17 (1): 19–37. doi: 10.15690/vsp.v17i1.1853. 3. Баранова А.А. Педиатрия. Национальное руководство. 2009. 1024 с. 4. Кучма Г.Б., Бугрова О.В. Изменение уровня лейкоцитов и лейкоцитарной формулы у больных системной красной волчанкой в зависимости от течения заболевания и характера проводимой терапии // Вестник ВолГМУ. 2010. №2 (34). 103 c. 5. Маколкин В.И., Овчаренко С.И. Внутренние болезни. Учебник. 2005.- 425 с. 6. Сорока Н.Ф., Свирновский А.И., Рекун А.Л. Научно-практическая ревматология. 2006. №4. С.44-51. 7. Роженцева Д.А., Данилова В.К., Казанцева М.И. Cовременный взгляд на этиологию, патогенез и лечение системной красной волчанки // Международный студенческий научный вестник. 2017. № 4, Ч.5. 642 с. 8. Черешнев В.А., Шилов Ю.И., Черешнева М.В., Самоделкин Е.И., Гаврилова Т.В., Гусев Е.Ю., Гуляева И.Л. Экспериментальные модели в патологии: учебник. Пермь: Перм. гос. нац. исслед. ун-т, 2014. 324с. 9. Al Arfaj A.S., Khalil N. Clinical and immunological manifestations in 624 SLE patients in Saudi Arabia // Lupus 2009;18:465-473. 10. Aamer Aleem, Abdurahman Saud Al Arfaj, Najma khalil, Husain Alarfaj Haematological abnormalities in systemic lupus erythematosus.//Аcta reumatol port. 2014;39:236-241, 11. Alarcon G.S., McGwin G.Jr., Roseman J.M., et al. Systemic lupus erythematosus in three ethnic groups. XIX. Natural history of the accrual of the American College of Rheumatology Criteria prior to the occurrence of criteria diagnosis // Arthritis Rheum 2004;51: 609-615. 12. Arenas M., Abad A., Valverde V. et al. Selective inhibition of granulopoiesis with severe neutropenia in systemic lupus erythematosus // Arthritis Rheum 1992;35:979–80 doi:10.1002/art.1780350821 13. Bhuyan U.N., Malaviya A.N. Deficiency of T cells in blood and tissues and severity of infections in systemic lupus erythematosus // Indian J Med Res. 1978;67:269–78. 14. Bennett J.C., Claybrook J., Kinsey H., Holley H.L. The clinical manifestations of systemic lupus erythematosus. A study of forty-five patients // Journal of Chronic Diseases. 1961;13(5):411–425. 15. Bengtsson A.A., Rönnblom L. Systemic lupus erythematosus: still a challenge for physicians // J Intern Med. 2017. 281. 52-64 16. Bakshi J., Ismajli M., Rahman A. New therapeutic avenues in SLE // Best Practice & Research Clinical Rheumatology. 2015. 29. 794-809 17. Chen W., Lin J. Lymphopenia relating to T-lymphocyte apoptosis in systemic lupus erythematosus // Clin Rheumatol. 2011;30:1515–16 doi:10.1007/s10067-011-1852-9 18. Cervera R., Khamashta M.A., Font J., et al. Morbidity and mortality in systemic lupus erythematosus during a 10-year period. A comparison of early and late manifestations in a cohort of 1,000 patients // Medicine. 2003. 82:299–308. 19. Cheong H.S., Lee S.O., Choi C.B., et al. Rheumatology. 2007. №46 (2). Р. 209-214. 20. Chansung K., Wanitpongpun C., Teawtrakul N., Mahakkanukrauh A., Siritunyaporn S., Sirijerachai C. Bone Marrow Abnormalities in Systemic Lupus Erythematosus With Peripheral Cytopenia // Clin Exp Rheumatol. 2012;30(6):825-9. 21. Elaine L. Alexander, Thomas T. Provost. Ro (SSA) and La (SSB) antibodies // Springer Semin Immunopathol. 1981. 4, 253-273 22. Feletar M., Ibanez D., Urowitz M.B. The impact of the 1997 update of the American College of Rheumatology revised criteria for the classification of systemic lupus erythematosus:what has been changed? // Arthritis Rheum. 2003. 48:2067–9. doi:10.1002/art.11167 23. Fernández M., Alarcón G.S., Calvo-Alén J., Andrade R., McGwin G Jr., Vilá L.M., Reveille J.D. LUMINA Study Group. A multiethnic, multicenter cohort of patients with systemic lupus erythematosus (SLE) as a model for the study of ethnic disparities in SLE. // Arthritis Rheum 2007;57:576-584. 24. Fors Nieves C.E., Izmirly P.M. Mortality in systemic lupus erythematosus: an updated review // Curr. Rheumatol. Rep. 2016. 18, 21 25. Giannouli S., Voulgarelis M., Ziakas D., et al. Ann Rheum Dis. 2006. № 65. Р. 144-148. 26. Govoni M., Bortoluzzi A., Padovan M., Silvagni E., Borrelli M. The diagnosis and clinical management of the neuropsychiatric manifestations of lupus // Journal of Autoimmunity. 2016. 74, 41-72; 27. Haddy T.B., Rana S.R., Castro O. Benign ethnic neutropenia: what is a normal absolute neutrophil count? J Lab Clin Med 1999;133:15–22 doi:10.1053/lc.1999.v133.a94931 28. Hahn B.H., Anthony F.S, Stephen H.L, Dan L.L. Systemic lupus erythematosus // Harrison’s Principles of Internal Medicine. 2008. 17 edition. New York, NY, USA: McGraw-Hill; 29. Harvey A.M, Shulman L.E, Tumulty P.A et al. Systemic lupus erythematosus: review of the literature and clinical analysis of 138 cases // Medicine (Baltimore) 1954;33:291–437 doi:10.1097/00005792-195412000-00001 30. Kapouzas G.A., Wallace D.J., Hahn B.H., eds Hematological and Lymphoid Abnomalities in SLE. DUBOIS’ Lupus erythmatosus and Related Syndomes. 8th edn Philadelphia: Elsevier, 2013:426–37. 31. Katsanis E., Hsu E., Luke K.H. et al. Systemic lupus erythematosus and sickle hemoglobinopathies: a report of two cases and review of the literature // Am J Hematol. 1987;25:211–14 doi:10.1002/ajh.2830250211 32. Lee Y.H., Ota F., Kim-Howard X., et. al. Rheumatology. 2007. № 46 (8). Р. 1274-1276. 33. Lam G.K., Petri M. Assessment of systemic lupus erythematosus // Clin. Exp. Rheumatol. 2005. 23, p 120-132; 34. Liu X., Qin H., Xu J. The role of autophagy in the pathogenesis of systemic lupus erythematosus // International Immunopharmacology. 2016. 40. 351-361 35. Lee H.T, Wu T.H., Lin C.S., Lee C.S., Wei Y.H. The pathogenesis of systemic lupus erythematosus - From the viewpoint of oxidative stress and mitochondrial dysfunction // Mitochondrion. 2016. 30. 1-7. 36. Manson J.J., Rahman A. Systemic lupus erythematosus // Orphanet Journal of Rare Diseases. 2006.1.6. https://doi.org/10.1186/1750-1172-1-6 37. Martinez-Banos D., Crispin J.C., Lazo-Langner A. et al. Moderate and severe neutropenia in patients with systemic lupus erythematosus // Rheumatology (Oxford) 2006;45:994 doi:10.1093/rheumatology/kel016 38. Massardo L., Metz C., Pardo E. et al. Autoantibodies against galectin-8: their specificity, association with lymphopenia in systemic lupus erythematosus and detection in rheumatoid arthritis and acute inflammation // Lupus. 2009;18:539–46 doi:10.1177/0961203308099973 39. Manuel F. Ugarte-Gil, Graciela S. Alarcón. History of Systemic Lupus Erythematosus // MPH. 2016. DOI: 10.1093/med/9780198739180.003.0001 40. Manson J.J, Isenberg D.A. The pathogenesis of systemic lupus erythematosus // Neth J Med. 2003, 61: 343-346 41. Matsuyama W., Yamamoto M., Higashimoto I. et al. TNF-related apoptosis-inducing ligand is involved in neutropenia of systemic lupus erythematosus // Blood 2004;104:184–91 doi:10.1182/blood-2003-12-4274 42. Mok C.C., Ying K.Y., Mak A., et al. Rheumatology. 2006. № 45 (4). Р. 425-429. 43. Petri M., Orbai A.M., Alarcon G.S. et al. Derivation and validation of the Systemic Lupus International Collaborating Clinics classification criteria for systemic lupus erythematosus // Arthritis Rheum. 2012;64:2677–86 doi:10.1002/art.34473 [PMC free article] 44. Petri M. The effect of race on incidence and clinical course in systemic lupus erythematosus. The Hopkins Lupus Cohort // J Am Med Womens Assoc. 1998;53:9-12.9. 45. Rivero S.J, Diaz-Jouanen E., Alarcon-Segovia D. Lymphopenia in systemic lupus erythematosus. Clinical, diagnostic, and prognostic significance // Arthritis Rheum 1978;21:295305 doi:10.1002/art.1780210302 46. Romero-Diaz J., Isenberg D., Ramsey-Goldman R. Measures of adult systemic lupus erythematosus // Arthritis Care Res. 2011. 63 (011). doi: 10.1002/acr.20572 47. Robak T., Robak E., Sysa-Jedrzejowska A. Acta Hematol. Pol. 1995. № 6 (2). Р. 145—151. 48. Sasidharan P.K., Agarwal M.B. SLE as a hematological disease. Hematolgy Today. Mumbai, India: Vikas Publications; 2010. pp. 953–966. 49. Sasidharan P.K., Bindiya M., Sajeeth Kumar. Systemic lupus erythematosus - a hematological problem // J Blood Disorders Transf 2013,4:6 DOI: 10.4172/2155-9864.1000168 50. Singh S., Kumar L., Khetarpal R., et al. Clinical and immunological profile of SLE: some unusual features // Indian Pediatrics. 1997;34 (11):979–986. 51. Sultan S.M., Begum S., Isenberg D.A. Prevalence, patterns of disease and outcome in patients with systemic lupus erythematosus who develop severe haematological problems // Rheumatology (Oxford). 2003. 42: 230-234. 52. Silva L.M., Garcia A.B., Donadi E.A. Increased lymphocyte death by neglect-apoptosis is associated with lymphopenia and autoantibodies in lupus patients presenting with neuropsychiatric manifestations // J Neurol. 2002;249:1048–54 doi:10.1007/s00415-002-0781-6 53. Starkebaum G., Price T.H., Lee M.Y. et al. Autoimmune neutropenia in systemic lupus erythematosus // Arthritis Rheum 1978; 21: 504–12 doi:10.1002/art.1780210503 54. Tsao B.P., Grossman J.M. Genetics and systemic lupus erythematosus // Curr Rheumatol Rep. 2001;3:183–190. doi: 10.1007/s11926-001-0017-2. 55. Sugimoto T., Soumura M., Tanaka Y. et al. Early morning neutropenia in a patient with systemic lupus erythematosus // Mod Rheumatol 2006;16:267–8 doi:10.3109/s10165-006-0483-5 56. Tan E.M., Cohen A.S., Fries J.F. et al. The 1982 revised criteria for the classification of systemic lupus erythematosus // Arthritis Rheum. 1982; 25:1271–7 doi:10.1002/art.1780251101 57. Tench C.M., McCurdie I., White P.D., D'Cruz D.P. The prevalence and associations of fatigue in systemic lupus erythematosus // Rheumatology. Oxford. 2000. 1249–1254. 58. Tiefenthaler M., Bacher N., Linert H., et al. Lupus. 2003. № 12. Р. 321-441 59. Takeshige K., Baba M., Tsuboi S., Noda T., Ohsumi Y. Autophagy in yeast demonstrated with proteinase-deficient mutants and conditions for its induction // J. Cell Biol. 1992. 119 (2), 301–311 60. Tas S.W. Macrophages from patients with SLE and rheumatoid arthritis have defective adhesion in vitro, while only SLE macrophages have impaired uptake of apoptotic cells // Annals of the Rheumatic Diseases. 2006. 65, 216-221. 61. Vasquez-Canizares N., Wahezi D., Putterman C. Diagnostic and prognostic tests in systemic lupus erythematosus // Best Pract Res Clin Rheumatol. 2017;31:351–363. 62. Yasutomo K. Rheumatology. 2003. №42. Р.214-222. 63. Yamasaki K., Niho Y., Yanase T. Granulopoiesis in systemic lupus erythematosus // Arthritis Rheum 1983;26:516–21 doi:10.1002/art.1780260410 References: 1. Alekseev N.A. Klinicheskie aspekty leikopenii, neitropenii i funktsional'nykh narushenii neitrofilov [Clinical aspects of leukopenia, neutropenia and functional disorders of neutrophils]. SPb.: Foliant, 2002. 416 p. [in Russian] 2. Alekseeva E.I., Dvoryakovskaya T. M., Nikishina I. P., Denisova R. V., Podchernyaeva N.S. Sistemnaya krasnaya volchanka: klinicheskie rekomendatsii. Chast' 1 [Systemic lupus erythematosus: clinical guidelines. Part 1]. Voprosy sovremennoi pediatrii [Questions of modern pediatrics]. 2018; 17 (1): pp.19–37. doi: 10.15690/vsp.v17i1.1853. [in Russian] 3. Baranova A.A. Pediatriya. Natsional'noe rukovodstvo [Pediatrics. National leadership]. 2009. 1024 p. [in Russian] 4. Kuchma G.B., Bugrova O.V. Izmenenie urovnya leikotsitov i leikotsitarnoi formuly u bol'nykh sistemnoi krasnoi volchankoi v zavisimosti ot techeniya zabolevaniya i kharaktera provodimoi terapii [Change in the level of leukocytes and leukocyte count in patients with systemic lupus erythematosus, depending on the course of the disease and the nature of the therapy. Vestnik VolGMU. [Bulletin of VolGMU]. 2010. №2 (34), 103 p. 5. Makolkin V.I., Ovcharenko S.I. Vnutrennie bolezni. Uchebnik [Internal Medicine. Textbook]. 2005. 425 p. [in Russian] 6. Soroka N.F., Svirnovskii A.I., Rekun A.L. Nauchno-prakticheskaya revmatologiya [Scientific and practical rheumatology]. 2006. № 4. pp.44—51 [in Russian] 7. Rozhentseva D.A., Danilova V.K., Kazantseva M.I. Covremennyi vzglyad na etiologiyu, patogenez i lechenie sistemnoi krasnoi volchanki [Modern view on the etiology, pathogenesis and treatment of systemic lupus erythematosus]. Mezhdunarodnyi studencheskii nauchnyi vestnik [International student scientific bulletin]. 2017. № 4 chast' 5. 642 p. 8. Chereshnev V.A., Shilov Yu.I., Chereshneva M.V., Samodelkin E.I., Gavrilova T.V., Gusev E.Yu., Gulyaeva I.L. Eksperimental'nye modeli v patologii: uchebnik [Experimental models in pathology: textbook]. Perm: Perm. State nat. research university], 2014. 324 p. [in Russian] 9. Al Arfaj A.S., Khalil N. Clinical and immunological manifestations in 624 SLE patients in Saudi Arabia. Lupus 2009;18:465-473. 10. Aamer Aleem, Abdurahman Saud Al Arfaj, Najma khalil, Husain Alarfaj Haematological abnormalities in systemic lupus erythematosus. Аcta reumatol port. 2014;39:236-241, 11. Alarcon G.S., McGwin G.Jr., Roseman J.M., et al. Systemic lupus erythematosus in three ethnic groups. XIX. Natural history of the accrual of the American College of Rheumatology Criteria prior to the occurrence of criteria diagnosis. Arthritis Rheum. 2004;51: 609-615. 12. Arenas M., Abad A., Valverde V. et al. Selective inhibition of granulopoiesis with severe neutropenia in systemic lupus erythematosus. Arthritis Rheum 1992;35:979–80 doi:10.1002/art.1780350821 13. Bhuyan U.N., Malaviya A.N. Deficiency of T cells in blood and tissues and severity of infections in systemic lupus erythematosus // Indian J Med Res. 1978; 67: 269–78. 14. Bennett J.C., Claybrook J., Kinsey H., Holley H.L. The clinical manifestations of systemic lupus erythematosus. A study of forty-five patients. Journal of Chronic Diseases. 1961;13(5):411–425. 15. Bengtsson A.A., Rönnblom L. Systemic lupus erythematosus: still a challenge for physicians. J Intern Med. 2017. 281. 52-64 16. Bakshi J., Ismajli M., Rahman A. New therapeutic avenues in SLE. Best Practice & Research Clinical Rheumatology. 2015. 29. 794-809 17. Chen W., Lin J. Lymphopenia relating to T-lymphocyte apoptosis in systemic lupus erythematosus. Clin Rheumatol. 2011;30:1515–16 doi:10.1007/s10067-011-1852-9 18. Cervera R., Khamashta M.A., Font J., et al. Morbidity and mortality in systemic lupus erythematosus during a 10-year period. A comparison of early and late manifestations in a cohort of 1,000 patients. Medicine. 2003. 82:299–308. 19. Cheong H.S., Lee S.O., Choi C.B., et al. Rheumatology. 2007. №46 (2). Р. 209-214. 20. Chansung K., Wanitpongpun C., Teawtrakul N., Mahakkanukrauh A., Siritunyaporn S., Sirijerachai C. Bone Marrow Abnormalities in Systemic Lupus Erythematosus With Peripheral Cytopenia. Clin Exp Rheumatol. 2012;30(6):825-9. 21. Elaine L. Alexander, Thomas T. Provost. Ro (SSA) and La (SSB) antibodies. Springer Semin Immunopathol. 1981. 4, 253-273 22. Feletar M., Ibanez D., Urowitz M.B. The impact of the 1997 update of the American College of Rheumatology revised criteria for the classification of systemic lupus erythematosus:what has been changed? Arthritis Rheum. 2003. 48:2067–9. doi:10.1002/art.11167 23. Fernández M., Alarcón G.S., Calvo-Alén J., Andrade R., McGwin G Jr., Vilá L.M., Reveille J.D. LUMINA Study Group. A multiethnic, multicenter cohort of patients with systemic lupus erythematosus (SLE) as a model for the study of ethnic disparities in SLE. Arthritis Rheum 2007;57:576-584. 24. Fors Nieves C.E., Izmirly P.M. Mortality in systemic lupus erythematosus: an updated review. Curr. Rheumatol. Rep. 2016. 18, 21 25. Giannouli S., Voulgarelis M., Ziakas D., et al. Ann Rheum Dis. 2006. № 65. Р. 144-148. 26. Govoni M., Bortoluzzi A., Padovan M., Silvagni E., Borrelli M. The diagnosis and clinical management of the neuropsychiatric manifestations of lupus. Journal of Autoimmunity. 2016. 74, 41-72; 27. Haddy T.B., Rana S.R., Castro O. Benign ethnic neutropenia: what is a normal absolute neutrophil count? J Lab Clin Med 1999; 133: 15–22 doi:10.1053/lc.1999.v133.a94931 28. Hahn B.H., Anthony F.S, Stephen H.L, Dan L.L. Systemic lupus erythematosus. Harrison’s Principles of Internal Medicine. 2008. 17 edition. New York, NY, USA: McGraw-Hill; 29. Harvey A.M, Shulman L.E, Tumulty P.A et al. Systemic lupus erythematosus: review of the literature and clinical analysis of 138 cases. Medicine (Baltimore) 1954;33:291–437 doi:10.1097/00005792-195412000-00001 30. Kapouzas G.A., Wallace D.J., Hahn B.H., eds Hematological and Lymphoid Abnomalities in SLE. DUBOIS’ Lupus erythmatosus and Related Syndomes. 8th edn Philadelphia: Elsevier, 2013:426–37. 31. Katsanis E., Hsu E., Luke K.H. et al. Systemic lupus erythematosus and sickle hemoglobinopathies: a report of two cases and review of the literature. Am J Hematol. 1987;25:211–14 doi:10.1002/ajh.2830250211 32. Lee Y.H., Ota F., Kim-Howard X., et. al. Rheumatology. 2007. № 46 (8). Р. 1274-1276. 33. Lam G.K., Petri M. Assessment of systemic lupus erythematosus. Clin. Exp. Rheumatol. 2005. 23, p 120-132; 34. Liu X., Qin H., Xu J. The role of autophagy in the pathogenesis of systemic lupus erythematosus. International Immunopharmacology. 2016. 40. 351-361 35. Lee H.T, Wu T.H., Lin C.S., Lee C.S., Wei Y.H. The pathogenesis of systemic lupus erythematosus - From the viewpoint of oxidative stress and mitochondrial dysfunction. Mitochondrion. 2016. 30. 1-7. 36. Manson J.J., Rahman A. Systemic lupus erythematosus. Orphanet Journal of Rare Diseases. 2006.1.6. https://doi.org/10.1186/1750-1172-1-6 37. Martinez-Banos D., Crispin J.C., Lazo-Langner A. et al. Moderate and severe neutropenia in patients with systemic lupus erythematosus. Rheumatology (Oxford) 2006;45:994 doi:10.1093/rheumatology/kel016 38. Massardo L., Metz C., Pardo E. et al. Autoantibodies against galectin-8: their specificity, association with lymphopenia in systemic lupus erythematosus and detection in rheumatoid arthritis and acute inflammation. Lupus. 2009; 18: 539–46 doi:10.1177/0961203308099973 39. Manuel F. Ugarte-Gil, Graciela S. Alarcón. History of Systemic Lupus Erythematosus. MPH. 2016. DOI: 10.1093/med/9780198739180.003.0001 40. Manson J.J, Isenberg D.A. The pathogenesis of systemic lupus erythematosus. Neth J Med. 2003, 61: 343-346 41. Matsuyama W., Yamamoto M., Higashimoto I. et al. TNF-related apoptosis-inducing ligand is involved in neutropenia of systemic lupus erythematosus. Blood 2004;104:184–91 doi:10.1182/blood-2003-12-4274 42. Mok C.C., Ying K.Y., Mak A., et al. Rheumatology. 2006. № 45 (4). Р. 425-429. 43. Petri M., Orbai A.M., Alarcon G.S. et al. Derivation and validation of the Systemic Lupus International Collaborating Clinics classification criteria for systemic lupus erythematosus. Arthritis Rheum. 2012;64:2677–86 doi:10.1002/art.34473 [PMC free article] 44. Petri M. The effect of race on incidence and clinical course in systemic lupus erythematosus. The Hopkins Lupus Cohort. J Am Med Womens Assoc. 1998; 53: 9-12.9. 45. Rivero S.J, Diaz-Jouanen E., Alarcon-Segovia D. Lymphopenia in systemic lupus erythematosus. Clinical, diagnostic, and prognostic significance. Arthritis Rheum 1978;21:295305 doi:10.1002/art.1780210302 46. Romero-Diaz J., Isenberg D., Ramsey-Goldman R. Measures of adult systemic lupus erythematosus. Arthritis Care Res. 2011. 63 (011). doi: 10.1002/acr.20572 47. Robak T., Robak E., Sysa-Jedrzejowska A. Acta Hematol. Pol. 1995. № 6 (2). Р. 145—151. 48. Sasidharan P.K., Agarwal M.B. SLE as a hematological disease. Hematolgy Today. Mumbai, India: Vikas Publications; 2010. pp. 953–966. 49. Sasidharan P.K., Bindiya M., Sajeeth Kumar. Systemic lupus erythematosus - a hematological problem. J Blood Disorders Transf. 2013,4:6 DOI: 10.4172/2155-9864.1000168 50. Singh S., Kumar L., Khetarpal R., et al. Clinical and immunological profile of SLE: some unusual features. Indian Pediatrics. 1997;34 (11):979–986. 51. Sultan S.M., Begum S., Isenberg D.A. Prevalence, patterns of disease and outcome in patients with systemic lupus erythematosus who develop severe haematological problems. Rheumatology (Oxford). 2003. 42: 230-234. 52. Silva L.M., Garcia A.B., Donadi E.A. Increased lymphocyte death by neglect-apoptosis is associated with lymphopenia and autoantibodies in lupus patients presenting with neuropsychiatric manifestations. J Neurol. 2002;249:1048–54 doi:10.1007/s00415-002-0781-6 53. Starkebaum G., Price T.H., Lee M.Y. et al. Autoimmune neutropenia in systemic lupus erythematosus. Arthritis Rheum. 1978; 21: 504–12 doi:10.1002/art.1780210503 54. Tsao B.P., Grossman J.M. Genetics and systemic lupus erythematosus. Curr Rheumatol Rep. 2001;3:183–190. doi: 10.1007/s11926-001-0017-2. 55. Sugimoto T., Soumura M., Tanaka Y. et al. Early morning neutropenia in a patient with systemic lupus erythematosus. Mod Rheumatol. 2006; 16: 267–8 doi:10.3109/s10165-006-0483-5 56. Tan E.M., Cohen A.S., Fries J.F. et al. The 1982 revised criteria for the classification of systemic lupus erythematosus. Arthritis Rheum. 1982; 25:1271–7 doi:10.1002/art.1780251101 57. Tench C.M., McCurdie I., White P.D., D'Cruz D.P. The prevalence and associations of fatigue in systemic lupus erythematosus. Rheumatology. Oxford. 2000. 1249–1254. 58. Tiefenthaler M., Bacher N., Linert H., et al. Lupus. 2003. № 12. Р. 321-441 59. Takeshige K., Baba M., Tsuboi S., Noda T., Ohsumi Y. Autophagy in yeast demonstrated with proteinase-deficient mutants and conditions for its induction. J. Cell Biol. 1992. 119 (2), 301–311 60. Tas S.W. Macrophages from patients with SLE and rheumatoid arthritis have defective adhesion in vitro, while only SLE macrophages have impaired uptake of apoptotic cells. Annals of the Rheumatic Diseases. 2006. 65, 216-221. 61. Vasquez-Canizares N., Wahezi D., Putterman C. Diagnostic and prognostic tests in systemic lupus erythematosus. Best Pract Res Clin Rheumatol. 2017;31:351–363. 62. Yasutomo K. Rheumatology. 2003. №42. Р.214-222. 63. Yamasaki K., Niho Y., Yanase T. Granulopoiesis in systemic lupus erythematosus. Arthritis Rheum 1983; 26: 516–21 doi:10.1002/art.1780260410
: 106

:

Тәсібекова Г.Т., Калиев Э.А., Қожахметова А.Н. Жүйелі қызыл жегі кезіндегі қанның гемотологиялық көрсеткіштерінің өзгеру ерекшеліктері. Әдебиеттерге шолу // Наука и Здравоохранение. 2020. 5 (Т.22). С. 57-67. doi:10.34689/SH.2020.22.5.005