ЭНТЕРОСОРБЕНТТЕРДІҢ ФАРМАЦИЯДА ҚОЛДАНУ ПЕРСПЕКТИВАСЫ
Кіріспе: Адам ағзасынан зиянды және уландырғыш заттарды бойына сіңіріп шығаратын энтеросорбенттерге әдебиеттік шолу жүргізу. Энтеросорбенттердің жіктелуі және емдік әсерлері қарастырылады. Табиғи тектес энтеросорбент пектин дәрілік препарат түрінде және күнделікті тамақтану рационында қолданылатын табиғи өнімнің маңыздылығы қарастырылған. Мақсаты: Фармациялық практикада қолданылатын энтеросорбенттерге және табиғи тектес пектин энтеросорбентінің маңыздылығына әдебиеттік шолу жүргізу. Іздеу стратегиясы: Ақпараттық іздеу көздері мамандандырылған сайттарда Google Scholar, Web of Science, CyberLeninka электрондық ғылыми кітапханасында, PubMed (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/) дерекқорда әдеби көздер іздестірілді. Іздеу тереңдігі 15 жыл болды. Келесі кілт сөздері қолданылды: MeSH терминдері: enterosorbent, carbon, silicon dioxide, lignin, pectin. Қосу критерийлері: мақалалардың толық нұсқалары, метаанализдер және жүйелік шолулар; Қазақстан Республикасының аумағында жүргізілген зерттеулер бойынша ағылшын, орыс тілдеріндегі мақалалар алынды. Алу критерийлері: бір жағдайларды және бірқатар істерді сипаттайтын мақалалар; 2000 жылдан ерте жарияланған мақалалар; дәлелдемелік базасы жоқ материалдар, есептер тезистері, тезистер және газет басылымдары. Барлығы 4664 дереккөздер табылды, оның 60-ы одан әрі талдауға таңдалды.Қорытынды талдау үшін 10 мақала таңдалды. Нәтижелері: Фармацевтикалық практикада қолданылатын энтеросорбенттердің түрлеріне ақпараттық шолулар жасалынды. Қазақстан Респубикасында фармацевтикалық рынокта дәрілік заттарды тіркеу реестрінде 14 адсорбциялық препарат бар екендігіне анықталынды. Энтеросорбенттердің сорбциялық көлемінің ұлғаюына сәйкес сорбциялық қабілеті жағынан белсендірілген көмір негізінде жасалынған препараттар алдыңғы орында тұрғаны айқындалады. Көміртек негізіндегі препарттарды ұзақ уақыт қолдануы, асқазан ішек жолдарының шырышты қабаттарының тітіркенуіне және асқазанның ойық жараларында қолдануға болмайтынын ескеру қажет. Асқазан ойық жараларында көбінесе табиғи энетеросорбенттерді қолданған тиімді болады. Атап айтатын болсақ табиғи талшықтар, лигнин, пектин. Қорытынды: Осылайша, энтеросорбенттер медицинада өте ежелден қолданылуына қарамастан, әлі күнге дейін өзекті дәрілік препараттар болып табылады. Осы топтағы дәрі-дәрмектерді қолдану гастроэнтерология шеңберінен әлдеқайда асып түсті және жедел интоксикация мен диарея кезінде липидтер мен көмірсулар алмасуының бұзылуы сияқты әртүрлі аурулармен ауыратын науқастарға тиімді көмек көрсетуге мүмкіндік береді.
Акерке Ш. Амирханова 1, https://orcid.org/0000-0003-1479-3171 Нуршаш Жексенбай 1-2, https://orcid.org/0000-0001-5095-7319 Майгуль Ж. Кизатова 1, https://orcid.org/0000-0002-6481-7410 Галия К. Искакова 3, https://orcid.org/0000-0002-2077-8755 Жанар С. Набиева 4, https://orcid.org/0000-0001-7258-746X Жанипа К. Омаркулова 1, https://orcid.org/0000-0002-7771-7371 1 С.Ж. Асфендияров атындагы Қазақ ұлттық медициналық университеті, Фармация мектебі, фармацевтикалық технология кафедрасы, Алматы қ., Қазақстан Республикасы; 2 Алматы технологиялық университеті, Тағам өндірістері факультеті, Тағам өнімдер технология кафедрасы, Алматы қ., Қазақстан Республикасы; 3 Алматы технологиялық университеті, Тағам өндірістері факультеті, Нан өнімдері мен қайта өңдеу технология кафедрасы, Алматы қ., Қазақстан Республикасы; 4 Алматы технологиялық университеті, Тағам қауіпсіздігі институты, Алматы қ., Қазақстан Республикасы.
1. Алексеева А.А. Применение энтеросорбентов в комплексной терапии атопического дерматита // Вопросы современной педиатрии. 2012. № 11 (2). С. 151–154. 2. Альмова И.Х., Берикетов А.С., Инарокова А.М., Сабанчиева Ж.Х. Опыт применение пектина при заболеваниях, связанных с вредными факторами производства // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2014. № 5 (2). С. 62–65. 3. Афонин А., Шокарев А., Левкович А. Комплексная терапия гипербилирубинемии у доношенных новорожденных с перинатальным поражением центральной нервной системы // Врач. 2010. № 8. С 58–59. 4. Бецкий О.В., Креницкий А.П., Майбородин А.В., Тупикин В.Д. Биофизические эффекты волн терагерцового диапазона и перспективы развития новых направлений в биомедицинской технологии: «Терагерцовая терапия» и «Терагерцовая диагностика» // Биомедицинские технологии и радиоэлектроника. 2003. № 12. С. 3–6. 5. Бондарев Е.В., Штрыголь С.Ю., Дырявый С.Б. Применение энтеросорбентов в медицинской практике // Провизор. 2008. №13. URL: http://www.provisor.com.ua/ archive/2008/N13 (дата обращения: 05.06.2021). 6. Боткина А.С. Применение диоктаэдрического смектита у детей с атопическим дерматитом // Вопросы современной педиатрии. 2008. № 7 (2). С. 1–4. 7. Буглак Н.П., Тарасенко B.C., Мирошниченко Н.В. Возможность использования природного адсорбента «Бента» (БЕНТОНИТ) в лечении и профилактике хронических интоксикаций ионами тяжелых металлов // Кримський терапевтичний журнал. 2010. №2. Т. 2, С. 337–339. 8. Вековцев А.А., Степанов В.В., Кислицын А.А., Позняковский Валерий В.М. Доказательства функциональных свойств и эффективности БАД «Токсфайтер люкс» в натурных наблюдениях // Вестник Южно-Уральского государственного университета. 2016. № 2. С. 71–76. 9. Габитов В.Х., Ниязова Ф.П., Череминский В.Ю., Баялиева A.A. Влияние энтеросорбции на морфологию и функцию печени при механической желтухе // Морфология. 2002. Т. 122, № 4. С. 58–60. 10. Государственный реестр [Электронный ресурс] / Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медийинских изделий: Алматы, 2021. URL http://register.ndda.kz/category/search_prep. (дата обращения 04.07.2021). 11. Жексенбай Н., Набиева Ж.С., Амирханова А.Ш., Кизатова М.Ж., Искакова Г.К. Актуальность создания пектин содержащих продуктов питания с детоксикационными свойствами // Фармация Казахстана. 2020. № 7(8) С. 46-49 12. Колпакова Т.А., Колпаков М.А., Башкирова Ю.В. Влияние энтеросорбента СУМС-1 на фармакокинетику изониазида и перекисное окисление липидов у больных туберкулезом легких и лекарственным повреждением печени // Пробл. туб. 2001. № 3. С. 34–36. 13. Липатникова И.А., Решетников В.И. Разработка состава геля Полисорба и его биофармацевтическая оценка // Фармация. 2004. №3. С 34–35. 14. Майбородин А.В., Креницкий А.П., Тупикин В.Д. Панорамно-спектрометрический комплекс для исследования тонких структур молекулярных спектров физических и биологических сред // Биомедицинские технологии и радиоэлектроника. 2001. № 8. С. 35–47. 15. Майбородин И.В., Любарский М.С., Спарин С.А. Структурная организация стенки сигмовидной и прямой кишок онкологических больных после применения энтеросорбента с адсорбированным метронидазолом // Арх. патол. 2000. Т. 62, № 3. С. 33–37. 16. Мериакри В.В. Состояние и перспективы развития линий передачи субмиллиметрового диапазона волн и устройств на их основе // Успехи современной радиоэлектроники. 2002. № 12. С. 10–12. 17. Николаев В.Г. Энтеросорбция: состояние вопроса и перспективы на будущее // Вестник проблем биологии и медицины. 2007. № 4. С. 7–17. 18. Новокшонов А.А., Портных О.Ю., Соколова Н.В. Изучение клинической эффективности орального сорбента «Фильтрум» при ОКИ у детей // Применение метода энтеросорбции в практической медицине: сб. трудов. М. 2002. С. 24–31. 19. Ныркова О.И., Алексеева Л.А., Бехтерева М.К., Бессонова Т.В. Роль энтеросорбции в терапии бактериальных диарей у детей // Вопросы современной педиатрии. 2011. № 10 (2). С. 96–101. 20. Орлова Е.А.; Кандрашкина Ю.А. Применение энтеросорбента Алесорб гель в комплексной терапии атопического дерматита // Врач. 2021. № 32 (4) С. 66–71. 21. Панова П.В. Анализ фармацевтического рынка энтеросорбентов // Вестник Пермской государственной фармацевтической академии. 2007.№ 1 (2). С. 25-30. 22. Панова П.В. Патогенетическая сорбционная терапия эндогенной интоксикации воспалительных заболеваний кишечника у детей // Педиатрическая фармакология. 2009. № 6 (5). С. 34–37. 23. Ставицкая С.С., Стрелко В.В., Викарчук Б.М. и др. Оценка селективности сорбции ионов токсичных металлов композиционным сорбентом «Ультрасорб» и его компонентами // Эфферентная терапия. 2001. Т. 7, № 1. С. 60–63. 24. Старченко В. Энтеросорбционные технологии в медицине // Новая аптека. 2011. № 3. С. 90-91. 25. Учайкин В.Ф., Новокшонов А.А., Соколова Н.В. Энтеросорбция – эффективный метод этиопатогенетической терапии острых кишечных инфекций // Дет. инфекции. 2005. № 3. С. 39–43. 26. Химкина Л., Пантелеева Г., Копытова Т. Клиническая эффективность Полисорба МП в комплексной терапии хронических распространенных дерматозов // Врач. 2010. № 1. С.38–40. 27. Чуйко А.А. Медицинская химия и клиническое применение диоксида кремния. Киев : Наукова думка, 2003. 415 с. 28. Юлиш Е.И. Метод энтеросорбции в лечении синдрома интоксикации // Здоровье ребенка. 2011. № 4(31). С. 76-81. 29. Anatoly P.K., Albert V.K., Zosya A.K. et al. In vitro adsorption-desorption of aflatoxin B1 on Pepper's lignins isolated from grassy plants // International Journal of Biological Macromolecules. 2020. Vol. 144, N1. P. 111-117. 30. ATC/DDD Index [Электронный ресурс] / Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology WHO: Oslo, 2014. URL http://www.whocc.no. (дата обращения 04.07.2021). 31. Burks A.W., Christie L., Althage K.A. et al. Randomized, double-blind, placebo-controlled, food allergy challenge to olestra snacks // Regul. Toxicol. Pharmacol. 2001. Vol. 34, N 2. Р. 178–181. 32. Casdorph H.R. Hypercholesteremia. Treatment with cholestyramine, a bile acid sequestering resin. Calif Med. 2000. N 106 (4). P. 293–295. 33. Cheskin L.J., Miday R., Zorich N., Filloon T. Gastrointestinal symptoms following consumption of olestra or regular triglyceride potato chips: a controlled comparison // J.A.M.A. 2000. Vol. 279, N 4. Р. 150–152. 34. Cho J.Y., Kim A.R., Park M.H. Lignans from the rhizomes of Coptis japonica differentially act as anti-inflammatory principles // Planta Med. 2001. N 67 (4). С. 312–316. 35. Dorf G., Licht H., Namias A., Paraf A. Action of Poly-Karaya in functional colopathies. Results of a multicenter study of 114 patients // Med. Chir. Dig. 2000. Vol. 10, N 6. Р. 533–538. 36. Eliaz E. Weil., Wilk B. Integrative Medicine and the Role of Modified Citrus Pectin/Alginates in Heavy Metal Chelation and Detoxification – Five Case Reports // Forsch Komplementärmed. 2007. N 14. P. 358–364. 37. Freston J.W., Ahnen D.J., Czinn S.J. Review and analysis of the effects of olestra, a dietary fat substitute, on gastrointestinal function and symptoms // Regul. Toxicol. Pharmacol. 2000. Vol. 26, N 2. Р. 210–218. 38. Gonzalez R., de Medina F.S., Martinez-Augustin O. Antiinflammatory effect of diosmectite in hapten-induced colitis in the rat // Br J Pharmacol. 2004. N 41 (6). P. 951–960. 39. Gottesmann M., Paraskevopoulou V., Mohammed A., Bab A and LPS inhibitors against Helicobacter pylori: pectins and pectin-like rhamnogalacturonans as adhesion blockers // Appl Microbiol Biotechnol. 2020. N.104. P. 351–363. 40. Gyawali R., Ibrahim S.A. Addition of pectin and whey protein concentrate minimises the generation of acid whey in Greek-style yogurt // The Journal of Dairy Research. 2018. N 85 (2). P.238-242. DOI: 10.1017/s0022029918000109. 41. Jonel T., Jane M., Bernd S.,Shawcross J., Bajaj S. The microbiota in cirrhosis and its role in hepatic decompensation // Journal of Hepatology. 2021. Vol.75, N 1. P.67-81. 42. Lee J. B., Yamagishi C., Hayashi K, Hayashi T. Antiviral and immunostimulating effects of lignin-carbohydrate-protein complexes from Pimpinella anisum // Biosci Biotechnol Biochem. 2011. N 75 (3). P. 459–465. 43. Mata Y.N., Blazquez M.L., Ballester A., Gonzalez F., Munoz J.A. Sugar-beet pulp pectin as biosorption fro heavy metals: Preparation and determination of biosorption and desorption charateristcis // Chemical Engineering J. 2009. N 150. P. 289-301. 44. Mata Y.N., Blazquez M.L., Ballester A., Gonzalez F., Munoz J.A. Studies on sorption, desorption, regeneration and reuse of sugar-beet pectin gels for heavy metal removal // Journal of Haardous Materials. 2010. N 178. P.243–2487. 45. Maxwell E.G., Belshaw N.J., Waldron K.W., Morris V.J. Pectin e An emerging new bioactive food polysaccharide // Trends in Food Science & Technology. 2012. N 24. Р. 64–73. 46. Mehrandish R., Rahimian A., Shahriary A. Heavy metals detoxification: A review of herbal compounds for chelation therapy in heavy metals toxicity // Herbmed Pharmacol. 2019. Vol. 8 (2). P. 69-77. 47. Mujawar Q. M., Naganoor R., Ali M. D., Malagi N. et al. Efficacy of dioctahedral smectite in acute watery diarrhea in Indian children: a randomized clinical trial // J Trop Pediatr. 2012. N 58 (1). P. 63–67. 48. Nabiyeva Zh., Zhexenbay N., Iskakova G., Kizatova M., Akhmetsadykova Sh. Devising technology for dairy products involvinglow-esterified pectin products // Technology and equipment of food production. 2021. Vol. 3 (11). P. 17-27. 49. Pacheco M.T.; Villamiel M.; Moreno R.; Moreno F.J. Structural and Rheological Properties of Pectins Extracted from Industrial Sugar Beet By-Products // Molecules. 2019. Vol. 24, (2). P.392-395. 50. Prince D. M., Welschenbach M. A. Olestra: a new food additive. J Am Diet Assoc. 1998; 98 (5): 565–569. 51. Sarnatskaya V.V., Lindup W.E., Walther P. et al. Albumine, bilirubine and activated carbon: new edges of an old triangle // Art. Cells, Blood Substit and Immobil. Biotechnol. 2002. N 2. Р. 113–126. 52. Sears M.E. Chelation: Harnessing and Enhancing Heavy Metal Detoxification // A Review. The Scientific World Journal Volume. 2013. N1. Р.13-16. http://dx.doi.org/10.1155/2013/219840. 53. Steinmetz K.L. Colesevelam hydrochloride // Amer. J. Health Syst. Pharm. 2002. Vol. 59, N 10. Р. 932–939. 54. Szajewska H., Dziechciarz P., Mrukowicz J. Meta-analysis: smectite in the treatment of acute infectious diarrhoea in children // Aliment Pharm Therap. 2006. N 23 (2). P. 217–227. 55. Tekutskaya E.E. Detoxical aspects of nutritional therapy using natural enterosorbents on the basis of pectins // Russian Open Medical Journal. 2013. N 2. Р. 3-6. 56. Wang R., Liang R., Dai T., et al. Pectin-based adsorbents for heavy metal ions: A review // Trends in Food Science & Technology. 2019. N 91. P. 319–329. 57. Wilms E., Jonkers D.M., Savelkoul H.F., et all. The Impact of Pectin Supplementation on Intestinal Barrier Function in Healthy Young Adults and Healthy Elderly // Nutrients. 2019. N 11. Р. 1554-1556. 58. Wingate D., Phillips S.F., Lewis S.J. et al. Guidelines for adults on self-medication for the treatment of acute diarrhea // Alimentary Pharmacology and Therapeutics. 2001. N 15 (6). P. 773–782. 59. Yuliarti O., Hui Mei Kh., Zoe Kam Xue Ting, Kuan Yong Yi. Influence of combination carboxymethylcellulose and pectin on the stability of acidified milk drinks // Food Hydrocolloids. 2019. N 89. P. 216–223. 60. Zhao Z.Y., Liang L., Fan X., Yu Z., et al. The role of modified citrus pectin as an effective chelator of lead in children hospitalized with toxic lead levels // Аlternative therapies. 2008. N 14 (4). Р. 58–65. References: 1. Alekseeva A.A. Primenenie enterosorbentov v kompleksnoy terapii atopicheskogo dermatita [The use of enterosorbents in the complex therapy of atopic dermatitis]. Voprosy sovremennoy pediatrii [Questions of modern pediatrics]. 2012. № 11 (2). pp. 151–154. [in Russian] 2. Al'mova I.Kh., Beriketov A.S., Inarokova A.M., Sabanchieva Zh.Kh. Opyt primenenie pektina pri zabolevaniyakh, svyazannykh s vrednymi faktorami proizvodstva [Experience in the use of pectin in diseases associated with harmful factors of production]. Mezhdunarodnyy zhurnal prikladnykh i fundamental'nykh issledovaniy [International Journal of Applied and Fundamental Research]. 2014. № 5 (2). pp. 62–65. [in Russian] 3. Afonin A., Shokarev A., Levkovich A. Kompleksnaya terapiya giperbilirubinemii u donoshennykh novorozhdennykh s perinatal'nym porazheniem tsentral'noy nervnoy sistemy [Complex therapy of hyperbilirubinemia in full-term newborns with perinatal damage to the central nervous system]. Vrach [Doctor]. 2010. № 8. pp. 58–59. [in Russian] 4. Betskiy O.V., Krenitskiy A.P., Mayborodin A.V., Tupikin V.D. Biofizicheskie effekty voln teragertsovogo diapazona i perspektivy razvitiya novykh napravleniy v biomeditsinskoy tekhnologii: «Teragertsovaya terapiya» i «Teragertsovaya diagnostika» [Biophysical effects of terahertz waves and prospects for the development of new directions in biomedical technology: "Terahertz therapy" and "Terahertz diagnostics"]. Biomeditsinskie tekhnologii i radioelektronika [Biomedical technologies and radio electronics ]. 2003. № 12. pp. 3–6. [in Russian] 5. Bondarev E.V., Shtrygol' S.Yu., Dyryavyy S.B. Primenenie enterosorbentov v meditsinskoy praktike [The use of enterosorbents in medical practice]. Provizor [Pharmacist]. 2008. №13. URL: http://www.provisor.com.ua/ archive/2008/N13 (accessed: 05.06.2021). [in Russian] 6. Botkina A.S. Primenenie dioktaedricheskogo smektita u detey s atopicheskim dermatitom [The use of dioctahedral smectitis in children with atopic dermatitis]. Voprosy sovremennoy pediatrii [Questions of modern pediatrics]. 2008. № 7 (2). pp. 1–4. [in Russian] 7. Buglak N.P., Tarasenko B.C., Miroshnichenko N.V. Vozmozhnost' ispol'zovaniya prirodnogo adsorbenta «Benta» (BENTONIT) v lechenii i profilaktike khronicheskikh intoksikatsiy ionami tyazhelykh metallov [The possibility of using the natural adsorbent "Benta" (BENTONITE) in the treatment and prevention of chronic intoxication with heavy metal ions]. Krims'kiy terapevtichniy zhurnal [Crimean therapeutic Journal]. 2010. №2. T. 2, pp. 337–339. [in Russian] 8. Vekovtsev A.A., Stepanov V.V., Kislitsyn A.A., Poznyakovskiy Valeriy V.M. Dokazatel'stva funktsional'nykh svoystv i effektivnosti BAD «Toksfayter lyuks» v naturnykh nablyudeniyakh [Evidence of the functional properties and effectiveness of the dietary supplement "Toxfighter Lux" in field observations]. Vestnik Yuzhno-Ural'skogo gosudarstvennogo universiteta [Bulletin of the South Ural State University]. 2016. № 2. pp. 71–76. [in Russian] 9. Gabitov V.Kh., Niyazova F.P., Chereminskiy V.Yu., Bayalieva A.A. Vliyanie enterosorbtsii na morfologiyu i funktsiyu pecheni pri mekhanicheskoy zheltukhe [The effect of enterosorption on the morphology and function of the liver in mechanical jaundice]. Morfologiya [Morphology]. 2002. T. 122, № 4. pp. 58–60. [in Russian] 10. Gosudarstvennyy reestr / Natsional'nyy tsentr ekspertizy lekarstvennykh sredstv i mediyinskikh izdeliy [National Center of Expertise of Medicines and Media Products]. Almaty, 2021. [Elektronnyy resurs] URL http://register.ndda.kz/category/search_prep. (accessed: 04.07.2021). [in Russian] 11. Zheksenbay N., Nabieva Zh.S., Amirkhanova A.Sh., Kizatova M.Zh., Iskakova G.K. Aktual'nost' sozdaniya pektin soderzhashchikh produktov pitaniya s detoksikatsionnymi svoystvami [The relevance of creating pectin-containing food products with detoxifying properties]. Farmatsiya Kazakhstana [Pharmacy of Kazakhstan]. 2020. № 7(8). pp. 46-49. [in Russian] 12. Kolpakova T.A., Kolpakov M.A., Bashkirova Yu.V. Vliyanie enterosorbenta SUMS-1 na farmakokinetiku izoniazida i perekisnoe okislenie lipidov u bol'nykh tuberkulezom legkikh i lekarstvennym povrezhdeniem pecheni [Effect of the enterosorbent SUMS-1 on the pharmacokinetics of isoniazid and lipid peroxidation in patients with pulmonary tuberculosis and drug-induced liver damage]. Probl. tub. [Prob.tube]. 2001. № 3. pp. 34–36. [in Russian] 13. Lipatnikova I.A., Reshetnikov V.I. Razrabotka sostava gelya Polisorba i ego .biofarmatsevticheskaya otsenka [Development of the composition of Polysorb gel and its biopharmaceutical evaluation]. Farmatsiya [Pharmacy]. 2004. №3. pp 34–35. [in Russian] 14. Mayborodin A.V., Krenitskiy A.P., Tupikin V.D. Panoramno-spektrometricheskiy kompleks dlya issledovaniya tonkikh struktur molekulyarnykh spektrov fizicheskikh i biologicheskikh sred [Panoramic-spectrometric complex for the study of fine structures of molecular spectra of physical and biological media]. Biomeditsinskie tekhnologii i radioelektronika [Biomedical technologies and radioelectronics]. 2001. № 8. pp. 35–47. [in Russian] 15. Mayborodin I.V., Lyubarskiy M.S., Sparin S.A. Strukturnaya organizatsiya stenki sigmovidnoy i pryamoy kishok onkologicheskikh bol'nykh posle primeneniya enterosorbenta s adsorbirovannym metronidazolom [Structural organization of the wall of the sigmoid and rectum of cancer patients after the use of an enterosorbent with adsorbed metronidazole]. Arkh. patol. [Arch. patol.]. 2000. T. 62, № 3. pp. 33–37. [in Russian] 16. Meriakri V.V. Sostoyanie i perspektivy razvitiya liniy peredachi submillimetrovogo diapazona voln i ustroystv na ikh osnove [The state and prospects of development of transmission lines of the submillimeter wave range and devices based on them]. Uspekhi sovremennoy radioelektroniki. [Successes of modern radio electronics]. 2002. № 12. pp. 10–12. [in Russian] 17. Nikolaev V.G. Enterosorbtsiya: sostoyanie voprosa i perspektivy na budushchee [Enterosorption: the state of the issue and prospects for the future]. Vestnik problem biologii i meditsiny [Bulletin of problems of Biology and Medicine]. 2007. № 4. pp. 7–17. [in Russian] 18. Novokshonov A.A., Portnykh O.Yu., Sokolova N.V. zuchenie klinicheskoy effektivnosti oral'nogo sorbenta «Fil'trum» pri OKI u detey [Study of the clinical efficacy of the oral sorbent "Filtrum" in acute intestinal infections in children]. «Primenenie metoda enterosorbtsii v prakticheskoy meditsine» : sb. trudov. [Application of the enterosorption method in practical medicine: collection of works]. M. 2002. pp. 24–31. [in Russian] 19. Nyrkova O.I., Alekseeva L.A., Bekhtereva M.K., Bessonova T.V. Rol' enterosorbtsii v terapii bakterial'nykh diarey u detey [The role of enterosorption in the treatment of bacterial diarrhea in children]. Voprosy sovremennoy pediatrii [Questions of modern pediatrics]. 2011. № 10 (2). pp. 96–101. [in Russian] 20. Orlova E.A.; Kandrashkina Yu.A. Primenenie enterosorbenta Alesorb gel' v kompleksnoy terapii atopicheskogo dermatita [The use of enterosorbent Alesorb gel in the complex therapy of atopic dermatitis. Vrach [Doctor]. 2021. № 32 (4). pp. 66–71. [in Russian] 21. Panova, P.V. Analiz farmatsevticheskogo rynka enterosorbentov [Analysis of the pharmaceutical market of enterosorbents]. Vestnik Permskoy gosudarstvennoy farmatsevticheskoy akademii [Bulletin of the Perm State Pharmaceutical Academy]. 2007. № 1 (2). pp. 25-30. [in Russian] 22. Panova P.V. Patogeneticheskaya sorbtsionnaya terapiya endogennoy intoksikatsii vospalitel'nykh zabolevaniy kishechnika u detey [Pathogenetic sorption therapy of endogenous intoxication of inflammatory bowel diseases in children]. Pediatricheskaya farmakologiya [Pediatric Pharmacology]. 2009. № 6 (5). pp. 34–37. [in Russian] 23. Stavitskaya S.S., Strelko V.V., Vikarchuk B.M. i dr. Otsenka selektivnosti sorbtsii ionov toksichnykh metallov kompozitsionnym sorbentom «Ul'trasorb» i ego komponentami [Evaluation of the selectivity of sorption of toxic metal ions by the composite sorbent "Ultrasorb" and its components]. Efferentnaya terapiya. [Efferent therapy]. 2001. T.7, №1. pp. 60–63. [in Russian] 24. Starchenko V. Enterosorbtsionnye tekhnologii v meditsine [Enterosorption technologies in medicine]. Novaya apteka [Novaya Drugstore]. 2011. № 3. pp. 90-91. [in Russian] 25. Uchaykin V.F., Novokshonov A.A., Sokolova N.V. Enterosorbtsiya – effektivnyy metod etiopatogeneticheskoy terapii ostrykh kishechnykh infektsiy [Enterosorption is an effective method of etiopathogenetic therapy of acute intestinal infections]. Det. Infektsii [Det. infections]. 2005. № 3. pp. 39–43. [in Russian] 26. Khimkina L., Panteleeva G., Kopytova T. Klinicheskaya effektivnost' Polisorba MP v kompleksnoy terapii khronicheskikh rasprostranennykh dermatozov [Clinical efficacy of Polysorb MP in the complex therapy of chronic common dermatoses]. Vrach [Doctor]. 2010. № 1. pp.38–40. [in Russian] 27. Chuyko A.A. Meditsinskaya khimiya i klinicheskoe primenenie dioksida kremniya [Medical chemistry and clinical application of silicon dioxide]. Kiev: Naukova dumka, 2003. 415 p. [in Russian] 28. Yulish E.I. Metod enterosorbtsii v lechenii sindroma intoksikatsii [The method of enterosorption in the treatment of intoxication syndrome]. Zdorov'e rebenka [Child health]. 2011. № 4(31). pp. 76-81. [in Russian] 29. Anatoly P.K., Albert V.K., Zosya A.K. et al. In vitro adsorption-desorption of aflatoxin B1 on Pepper's lignins isolated from grassy plants. International Journal of Biological Macromolecules. 2020. Vol. 144, N 1. P. 111-117. 30. ATC/DDD Index [Электронный ресурс] / Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology WHO: Oslo, 2014. URL http://www.whocc.no. (accessed: 04.07.2021). 31. Burks A.W., Christie L., Althage K.A. et al. Randomized, double-blind, placebo-controlled, food allergy challenge to olestra snacks. Regul. Toxicol. Pharmacol. 2001. Vol. 34, N 2. Р. 178–181. 32. Casdorph H. R. Hypercholesteremia. Treatment with cholestyramine, a bile acid sequestering resin. Calif Med. 2000. N 106 (4). P. 293–295. 33. Cheskin L.J., Miday R., Zorich N., Filloon T. Gastrointestinal symptoms following consumption of olestra or regular triglyceride potato chips: a controlled comparison. J.A.M.A. 2000. Vol. 279, N 4. Р. 150–152. 34. Cho J.Y., Kim A.R., Park M.H. Lignans from the rhizomes of Coptis japonica differentially act as anti-inflammatory principles. Planta Med. 2001. N 67 (4). С. 312–316. 35. Dorf G., Licht H., Namias A., Paraf A. Action of Poly-Karaya in functional colopathies. Results of a multicenter study of 114 patients. Med. Chir. Dig. 2000. Vol. 10, N 6. Р. 533–538. 36. Eliaz E. Weil., Wilk B. Integrative Medicine and the Role of Modified Citrus Pectin/Alginates in Heavy Metal Chelation and Detoxification – Five Case Reports. Forsch Komplementärmed. 2007. N 14. P. 358–364. 37. Freston J.W., Ahnen D.J., Czinn S.J. Review and analysis of the effects of olestra, a dietary fat substitute, on gastrointestinal function and symptoms. Regul. Toxicol. Pharmacol. 2000. Vol. 26, N 2. Р. 210–218. 38. Gonzalez R., de Medina F.S., Martinez-Augustin O. Antiinflammatory effect of diosmectite in hapten-induced colitis in the rat. Br J Pharmacol. 2004. N 41 (6). P. 951–960. 39. Gottesmann M., Paraskevopoulou V., Mohammed A. BabA and LPS inhibitors against Helicobacter pylori: pectins and pectin-like rhamnogalacturonans as adhesion blockers. Appl Microbiol Biotechnol. 2020. N.104. P. 351–363. 40. Gyawali R., Ibrahim S.A. Addition of pectin and whey protein concentrate minimises the generation of acid whey in Greek-style yogurt // The Journal of Dairy Research. 2018. N 85 (2). P.238-242. DOI: 10.1017/s0022029918000109. 41. Jonel T., Jane M., Bernd S., Shawcross J., Bajaj S. The microbiota in cirrhosis and its role in hepatic decompensation // Journal of Hepatology. 2021. Vol.75, №1. P.67-81. 42. Lee J. B., Yamagishi C., Hayashi K, Hayashi T. Antiviral and immunostimulating effects of lignin-carbohydrate-protein complexes from Pimpinella anisum // Biosci Biotechnol Biochem. 2011. N 75 (3). P. 459–465. 43. Mata Y.N., Blazquez M.L., Ballester A., Gonzalez F., Munoz J.A. Sugar-beet pulp pectin as biosorption fro heavy metals: Preparation and determination of biosorption and desorption charateristcis // Chemical Engineering J. 2009. N 150. P. 289-301. 44. Mata Y.N., Blazquez M.L., Ballester A., Gonzalez F., Munoz J.A. Studies on sorption, desorption, regeneration and reuse of sugar-beet pectin gels for heavy metal removal // Journal of Haardous Materials. 2010. N 178. P.243–2487. 45. Maxwell E.G., Belshaw N.J., Waldron K.W., Morris V.J. Pectin e An emerging new bioactive food polysaccharide // Trends in Food Science & Technology. 2012. N 24. Р. 64–73. 46. Mehrandish R., Rahimian A., Shahriary A. Heavy metals detoxification: A review of herbal compounds for chelation therapy in heavy metals toxicity // Herbmed Pharmacol. 2019. Vol. 8 (2). P. 69-77. 47. Mujawar Q. M., Naganoor R., Ali M. D., Malagi N. et al. Efficacy of dioctahedral smectite in acute watery diarrhea in Indian children: a randomized clinical trial // J Trop Pediatr. 2012. N 58 (1). P. 63–67. 48. Nabiyeva Zh., Zhexenbay N., Iskakova G., Kizatova M., Akhmetsadykova Sh. Devising technology for dairy products involvinglow-esterified pectin products // Technology and equipment of food production. 2021. Vol. 3 (11). P. 17-27. 49. Pacheco M.T.; Villamiel M.; Moreno R.; Moreno F.J. Structural and Rheological Properties of Pectins Extracted from Industrial Sugar Beet By-Products // Molecules. 2019. Vol. 24, (2). P.392-395. 50. Prince D. M., Welschenbach M. A. Olestra: a new food additive. J Am Diet Assoc. 1998; 98 (5): 565–569. 51. Sarnatskaya V.V., Lindup W.E., Walther P. et al. Albumine, bilirubine and activated carbon: new edges of an old triangle // Art. Cells, Blood Substit. and Immobil.Biotechnol. 2002. N 2. Р. 113–126. 52. Sears M. E. Chelation: Harnessing and Enhancing Heavy Metal Detoxification // A Review. The Scientific World Journal Volume. 2013. N1. Р.13-16. http://dx.doi.org/10.1155/2013/219840. 53. Steinmetz K.L. Colesevelam hydrochloride // Amer. J. Health Syst. Pharm. 2002. Vol. 59, N 10. Р. 932–939. 54. Szajewska H., Dziechciarz P., Mrukowicz J. Meta-analysis: smectite in the treatment of acute infectious diarrhoea in children // Aliment Pharm Therap. 2006. N 23 (2). P. 217–227. 55. Tekutskaya E.E. Detoxical aspects of nutritional therapy using natural enterosorbents on the basis of pectins // Russian Open Medical Journal. 2013. N 2. Р. 3-6. 56. Wang R.,Liang R., Dai T., et al. Pectin-based adsorbents for heavy metal ions: A review // Trends in Food Science & Technology. 2019. N 91. P. 319–329. 57. Wilms E., Jonkers D.M., Savelkoul H.F., et all. The Impact of Pectin Supplementation on Intestinal Barrier Function in Healthy Young Adults and Healthy Elderly // Nutrients. 2019. N 11. Р. 1554-1556. 58. Wingate D., Phillips S. F., Lewis S. J. et al. Guidelines for adults on self-medication for the treatment of acute diarrhea // Alimentary Pharmacology and Therapeutics. 2001. N 15 (6). P. 773–782. 59. Yuliarti O., Hui Mei Kh., Zoe Kam Xue Ting, Kuan Yong Yi. Influence of combination carboxymethylcellulose and pectin on the stability of acidified milk drinks // Food Hydrocolloids. 2019. N 89. P. 216–223. 60. Zhao Z.Y., Liang L., Fan X., Yu Z., et al. The role of modified citrus pectin as an effective chelator of lead in children hospitalized with toxic lead levels // Аlternative therapies. 2008. N 14 (4). Р. 58–65.
Количество просмотров: 57

Ключевые слова:

Библиографическая ссылка

Амирханова А.Ш., Жексенбай Н., Кизатова М.Ж., Искакова Г.К., Набиева Ж.С., Омаркулова Ж.К. Энтеросорбенттердің фармацияда қолдану перспективасы // Ғылым және Денсаулық сақтау. 2021. 4 (Т.23). Б. 75-87. doi 10.34689/SH.2021.23.4.008