Фильтр
Автор(ы):
  
ПРОФИЛЬ СИМПТОМОВ ПАТОЛОГИЧЕСКОГО ВЛЕЧЕНИЯ ПРИ РАССТРОЙСТВЕ ВСЛЕДСТВИЕ УПОТРЕБЛЕНИЯ «СОЛИ ДЛЯ ВАНН»: КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ
“Bath salts” is a term often used to describe a number of novel psychoactive substances (NPS) including synthetic cathinones. The abuse of “bath salts”/synthetic cathinones has recently been observed in Kazakhstan. In the present paper, the case of “bath salts” use disorder in a 20-year-old woman is presented. Patient’s history of substance use met the DSM-5 diagnostic criteria of cathinones-induced disorder. The course of disease was observed for 2 months in the period of post-acute withdrawal in the frame of an inpatient withdrawal unit.  During this time, rec...
Подробнее
2016 год | Выпуск: 3 | Страницы: 135-140

СИМПТОМАТОЛОГИЯЛЫҚ ПРОФИЛДІҢ ПАТОЛОГИЯЛЫҚ НӘСІПТЕРДІҢ ЖАҢА ПСИХОАКТИВТЫҢ «ВАННАҒА АРНАЛҒАН ТҰЗДАРДЫҢ» ТӘУЕЛДІЛІГІ: КЛИНИКАЛЫҚ ЖАҢДА...
«Ваннаға арналған тұз» - бұл ұғым, жаңа синтетикалық катинондарды қоса алған психоактивтық заттарының бір түрі болып саналады. Соңғы уақыттың ішінде «ваннаға арналған тұздардың» теріс пайдалануы Қазақстанда тіркелген. Бұл мақалада жиырма жылдық науқастың клиникалық сипаттамасы беріледі. Науқастың синдромы американың жік...
Подробнее
2016 год | Выпуск: 3 | Страницы: 135-140

ПРОФИЛЬ СИМПТОМОВ ПАТОЛОГИЧЕСКОГО ВЛЕЧЕНИЯ ПРИ РАССТРОЙСТВЕ ВСЛЕДСТВИЕ УПОТРЕБЛЕНИЯ «СОЛИ ДЛЯ ВАНН»: КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ
«Соли для ванн» - понятие, относящееся к группе новых психоактивных веществ, включая синтетические катиноны. В течение последнего времени злоупотребление «солями для ванн» / синтетическими катинонами стало регистрироваться и в Республике Казахстан. В данной статье приводится описание клинического случая зависимости от «со...
Подробнее
2016 год | Выпуск: 3 | Страницы: 135-140