Фильтр
Автор(ы):
  
ТУБЕРКУЛЕЗ ЛЕГКИХ У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА
Фтизиатры, акушеры – гинекологи, рентгенологи при обследовании беременных должны заниматься выяв-лением ранних форм туберкулеза легких. Тесное сотрудничество  противотуберкулезных диспансеров и женских консультаций имеет важное значение в деле профилактики обострения неактивных форм и ранней диагностики свежих форм туберкулеза легких у беременных и родильниц. При необходимости этих женщин нужно обследовать в полном  объеме во время беременности, в том числе и рентгенологически. Боязнь этих обследований в данном случае не оправдана, нередко она приводит к тому, что у этих бе...
Подробнее
2014 год | Выпуск: 3 | Страницы: 74-75

БАЛА КӨТЕРЕТІН ЖАСТАҒЫ ӘЙЕЛДЕР АРАСЫНДАҒЫ ӨКПЕ ТУБЕРКУЛЕЗІ
Туберкулезге шалдыққан әйелдер арасында 20 мен 30 жастағылар 67,4%, ал қала тұрғындары 51,2% құрады.
Дәрігерге өздері келіп қаралу арқылы анықталған аурулардың көпшілігінде қақырықтарынан туберкулез қоздырғышы анықталды және өкпе туберкулезі экссудативті плевритпен асқынғандар болды, бұлардың 82,5%-да ауру ұзақтығы 2 ай мен 2 жыл аралығында, ал 17,6%-да ауру ұзақтығы 1 ай мен 1 жыл аралығын құрады.
Науқастардың арасында өкпе туберкулезінің инфильтративті түрі 82,9%-ды құрады.
Босанған әйелдер арасында өкпе туберкулезін уақытында анықтау үшін оларға проф...
Подробнее
2014 год | Выпуск: 3 | Страницы: 74-75

ӨКПЕ ТУБЕРКУЛЕЗІНІҢ ДӘРІГЕ ТӨЗІМДІ ТҮРІ
Қақырығымен туберкулез қоздырғышын шығаратын 90 науқастың 57 (63,3)-нен химиопрепараттарға төзімділік бар екені анықталды. 18 науқастан 1-2 дәріге төзімділік анықталды, олардың арасында стрептомицинге жиі (13 науқас) кездесті. 39 науқастан 3 және одан да көп дәріге төзімділік анықталды, ал олардың арасында да стрептомицинге төзімділік өте жиі (31 науқас) кездесті. Дәріге төзімділігі бар науқастарды емдегенде ТҚ-ның дәріге сезімталдығын ескере отырып химиопрепараттардың 4-5 қолдану керек және жалпы организмнің ауруға қарсы тұру қабілетін жоғарлататын патогенетикалық ем қ...
Подробнее
2012 год | Выпуск: 1 | Страницы: 28-29

PULMONARY TUBERCULOSIS AT THE WOMEN REPRODUCTIVE OF AGE
Among by a tuberculosis of the women the persons in the age of from 20 till 30 years made 67,4 % and city dwellers (51,2 %) prevail.
Revealed from 2 months till 2 years have made 82,5 %, and from 1 month till 1 year have made 17,6 % of cases with and complicated revealed at the reference (manipulation).
Among the clinical forms of a pulmonary tuberculosis prevailed a pulmonary tuberculosis having made 82,9 %.
For duly revealing of a pulmonary tuberculosis at the women after sorts the routine inspections will be carried out (spent) t...
Подробнее
2014 год | Выпуск: 3 | Страницы: 74-75

DRUG RESISTENCE TUBERCULOSIS
From 90 beside 57 (63,3%) is revealled stability MBT to. Resistance to 1-2 preparations is revealled beside 18 sick, amongst them most often met resistance to streptomycin (13 persons). Resistance is revealled Beside 39 patients to 3 and more preparation, amongst them most often met resistance to streptomycin (31 persons). At treatment sick with medicinal stability necessary to use 4-5 of the preparation with provision for sensitivity MBT, as well as treatment for the reason increasing of the general resistivity of the organism.
Подробнее
2012 год | Выпуск: 1 | Страницы: 28-29