Фильтр
Автор(ы):
  
CONCEPTUAL VISION OF REALIZATION OF THE PATIENT-CENTERED CARE STRATEGY IN NATIONAL AND WORLD HEALTH PRACTICE
This paper presents an analytical overview of patient-centered approaches to care in the national and global healthcare practice. Data analysis of the domestic and foreign literature suggests that the implementation of patient-centered care tends to increase the efficiency of care, improve outcomes of disease, and increase the degree of patient satisfaction with medical care.
Подробнее
2014 год | Выпуск: 5 | Страницы: 3-7

ANALYSIS OF TRENDS IN THE INCIDENCE OF HOSPITALIZED ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION IN SEMEY REGION
Мақалада Семей өңірі тұрғындарының жіті миокард инфарктімен (ЖМИ) сырқаттанушылығы динамикасының талдауы берілген. №14 нысанды «Стационардан шыққан науқастар контингенті туралы есеп» және №30 нысанды «Медициналық ұйымның есебі» медициналық құжаттамаларды қолданып, ЖМИ сырқаттанушылық динамикасы 2008-2012 жылдар бойынша зерделенді. Зерттеу нәтижесінде ЖМИ сырқаттанушылық деңгейінің (Т= – 5,43%) және өлім-жітім коэффициентінің (Т= – 3,15%) төмендеуі анықталды.
Подробнее
2014 год | Выпуск: 4 | Страницы: 17-23

ANALYSIS OF TRENDS IN THE INCIDENCE OF HOSPITALIZED ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION IN SEMEY REGION
This study attempted to investigate the incidence of hospitalized acute myocardial infarction (AMI) in Semey region. Using the №14 “Report on contingent of patients discharged from hospital” and №30 “Report of medical organization” data, we investigated trends in the incidence of AMI during 2008 to 2012. In conclusion, the incidence and lethality rates of hospitalized AMI had decreased, and the average rates of decline were Т= – 5.43% and Т= – 3.15%, respectively.
Подробнее
2014 год | Выпуск: 4 | Страницы: 17-23