Online ISSN: 3007-0244,
Print ISSN:  2410-4280
ТАБАННЫҢ ТАЙҚУЫН, ТОБЫҚ СЫНЫҚТАРЫНЫҢ ЖӘНЕ ЖІЛІК АРАЛЫҚ СИНДЕСМОЗ ДИАСТАЗЫН ОРНЫНА КЕЛТІРІП ТАБАНДЫ АСЫҚТЫ ЖІЛІККЕ БЕКІТУГЕ АРНАЛҒАН ҚҰРЫЛҒЫНЫ ҚОЛДАНУДАҒЫ КЛИНИКАЛЫҚ НӘТИЖЕЛЕРІ
Өзектілігі. Тобық сынықтары - егде жастағы әлсіз науқастарда немесе жас буындардағы сирақ-табан буынындағы қарапайым бұралу жарақаты нәтижесінде пайда болатын жиі кездесетін жарақаттар. Бұл сынықтарды емдеудегі жарақаттан кейінгі кездесетін буын беттеріндегі артроз қаупін азайту үшін бірлескен тұрақтылық пен теңестіруді қалпына келтіруге бағытталған. Тобық сынықтарының сынуы барлық сынықтардың шамамен 9% құрайды, 100 000 адамға 122 жиілікте кездеседі және 100 000 адамға 83 ауруханаға жатқызуды қажет ететін жарақат түрі болып кездеседі. Бәсекелес хирургиялық технологияларды жүйелі шолудан алынған дәлелдемелер ұзақ мерзімді нәтижелерге көбірек көңіл бөлумен қоса, қосымша бағалау қажет деген қорытындыға келді. Зерттеу мақсаты: Табанның тайқуы, немесе шығуы бар тобық сүйектерінің күрделі сынықтарын емдеу кезінде оларға репозиция жасайтын және біздерді тура өткізуге арналып жасалған құрылғымен табанды асықты жілікке трансартикулярлы бекітуді травматологияның жедел көмек көрсетудегі клиникалық тәжірибесінде пайдалану арқылы, осы жарақатты аурулардың емдеу нәтижелерін жақсарту. Зерттеу материалдары мен әдістері. Зерттеу дизаины 2015-2018 жылдар аралығында жүргізілген проспективті клиникалық зерттеу. Зерттеуге тобықтың жабық сынықтары, табанның шығуымен немесе тайқуымен жүретін барлығы 142 науқас алынды. Табанды асықты жілікке буын арқылы бекіту жасалған науқастар саны 87 ер адамдар (61,3%) және 55 әйел адамдар (38,7%) олардың жас ерекшеліктері 19 дан 75 жасты құрады (орташа жастары 46,1±2,5 жыл). Зерттеу тобына 97 науқас кірді, олардың емдеу үрдісіне ойластырылған құрылғы қолданылды. Салыстыру тобында 45 адам (31,7%), оларға құрылғыны қолданусыз біз өткізілді. Клиникалық зерттеу шеңберінде асқыну жиілігін, ұзақ мерзімдегі функционалдық нәтижелерді, емдеу ұзақтығының көрсеткіштерін кешенді талдау жүргізілді. Статистикалық есептеулер. Сандық деректерді талдау кезінде Шапиро-Уилк критерийін визуалды бағалаумен және қолданумен үлгідегі белгінің дұрыс таралуына тексеру жүргізілді. Жиілік индикаторларын салыстыру үшін Пирсон χ2 критерийі қолданылды.Егер кез-келген кіші топтардың саны 10-нан аз болса, онда Фишердің екі жақты дәл критерийі қолданылды. Нөлдік гипотезаны қабылдамау үшін P=0,05 статистикалық маңыздылық деңгейі қабылданды. Зерттеу нәтижелері: Зерттеу тобының деректерімен салыстырғанда тобық сынықтарының табан тайқуымен немесе шығуы кезіндегі науқастарды емдеудегі салыстыру тобының деректерімен салыстырғанда негізгі топтағы артроз-артриттің салыстыру тобымен салыстырғанда 3 есе төмен екенін көрсетті (5,2%, р=0,07 және 15,6%, р=0,07), КТ бойынша буындарының шеміршек тіндерінің зақымдануы 31,3% - ға, (р=0,048) аз, тобық пен аяқ сынықтарының, екіншілік ығысуы және біздердің сынуы 12,8% - ға аз болды (р<0,01) және біздердің айналасындағы жұмсақ тіндердің қабынуы 3 есе азайды, біздік остеомиелит мүлдем болған жоқ. Сондықтан емдеудің жақсы нәтижелері негізгі топта 19,1% - ға (р=0,03), ал қанағаттанарлық нәтижелер 14,7% - ға, (р<0,01) аз болды. Негізгі топта қанағаттанарлықсыз нәтижелер болған жоқ. Негізгі топпен салыстырғанда салыстырмалы топтағы асқынулары бар науқастар арасында емдеу ұзақтығы 10,1±0,7(р=0,04) тәулікті құрады (11,0%, р=0,03). Қорытынды: СТБ сүйек-капсула-байлам негізінің ауыр механикалық жарақаты кезіндегі емдеу нәтижелерін жақсартуға мүмкіндік беретін жоғарыдағы кемшіліктерді болдыртпайтын осы заманға сай «Табанның тобық сынықтарының және жілік аралық синдесмоз диастазының, тайқуын орнына келтіріп, табанды асықты жілікке трансартикулярлы бекітуге арналған құрылғы» жасалынып оны клиникалық тәжірибеде пайдаландық. Құрылғыға РФ №2690613, А61В17/56 (2018.08) 04.06.2019 ж. патент алынды.
Аскар С. Серикбаев1, https://orcid.org/0000-0002-6077-5065 Алмас А. Дюсупов1, https://orcid.org/0000-0002-2086-8873 Жанар М. Жуманбаева1, http://orcid.org/0000-0001-8941-862X Ольга Т. Ван1, http://orcid.org/0000-0003-3065-2061 Жанар И. Смагулова1, http://orcid.org/0000-0003-4993-5432 Алуа М. Шарапиева1, Асанали А. Сеиткабылов1, 1«Семей медицина университеті» КЕАҚ, Семей қ., ҚазақстанРеспубликасы.
1. Майоров Б.А., Тульчинский А.Э., Беленький И.Г., Сергеев Г.Д., Барсукова И.М., Ендовицкий И.А. Лечение пострадавших с чрезвертельными переломами бедренной кости в травмоцентре 1-го уровня Ленинградской области // Медико-биологические и социально-психологические проблемы безопасности в чрезычайных ситуациях. 2021. №3. С. 68–76. 2. Салихов Р.З., Панков И.О., Плаксейчук Ю.А., Соловьев В.В. Ошибки и осложнения при лечении сложных переломов области голеностопного сустава // Практическая медицина. 2014. Т.2, №4(80). С. 128-131. 3. Серикбаев А.С., Дюсупов А.А., Дюсупова А.А., Козыкенов А.А., Кабдешов А.К., Сеиткабылов А.А. Клинические результаты лечения переломов лодыжек с вывихом стопы с использованием аппарата для точного проведения спиц // Наука и здравоохранение. 2018. Т.20, №4. С. 61-72. 4. Серикбаев А., Сеиткабылов А.А. Эффективность применения устройства для точного проведения спиц при трансартикулярной фиксации в лечении переломов лодыжек с подвывихом и вывихом стопы // ХІҮ Международная (ХХІІІ Всероссийская) Пироговская конференция студентов и молодых ученых. – М., 2019. - 115 с. 5. Серикбаев А.С., Дюсупов А.З., Дюсупов А.А. Табанның орнынан шығуымен жүретін тобықтың күрделі сынығы кезіндегі трансартикулярлы бекітуді оңтайландыру // Материалы Международной научно-практической конференции молодых ученых «Наука и здоровье». Семей, 2016. 162 с. 6. Серикбаев А.С., Дюсупов А.З., Дюсупов А.А. Табанның орнынан шығуымен жүретін тобықтың күрделі сынығы кезіндегі трансартикулярлы бекітуді оңтайландыру // Материалы Международной научно-практической конференции молодых ученых «Наука и здоровье». Семей, 2016. 162 с. 7. Comat G., Barbier O., Ollat D. The posterior malleolar fracture: a parachute injury not to be overlooked // OrthopTraumatol Surg Res. 2014. Vol. 100, №4. Р. 4190-4122. 8. Court-Brown C.M., Caesar B. Epidemiology of adult fractures: A review // Injury. 2006. 37(8):691–697. doi:10.1016/j.injury.2006.04.130. 9. Court-Brown C.M., Duckworth A.D., Clement N.D., McQueen M.M. Fractures in older adults: A view of the future? // Injury. 2018. 49(12):2161–2166. doi:10.1016/j.injury.2018.11.009. 10. Donken C.C., Al-Khateeb H., Verhofstad M.H., van Laarhoven C.J. Surgical versus conservative interventions for treating ankle fractures in adults // Cochrane Database Syst Rev. 2012. 15(8):CD008470. 11. Johnston B.C., Patrick D.L., Devji T., Maxwell L.J., Bingham C.O., Beaton D., Guyatt G.H. Chapter 18: Patient-reported outcomes. In Higgins T.J., Chandler J., Cumpston M., Li T., Page M.J., Welch V.A. (Eds.), Cochrane handbook for systematic reviews of interventions version 6.2 (updated February 2021): Cochrane. 2021. 12. Kadakia R.J., Ahearn B.M., Schwartz A.M., Tenenbaum S., Bariteau J.T. Ankle fractures in the elderly: Risks and management challenges // Orthopedic Research and Reviews. 2017. 9:45–50. doi:10.2147/ORR.S112684. [Google Scholar] 13. Kiely P.D., Lloyd M.E. Ankle arthritis - an important signpost in rheumatologic practice // Rheumatology. – Oxford, 2021. Vol. 60, №1. Р. 23-33. 14. Lampridis V., Gougoulias N., Sakellariou A. Stability in ankle fractures: Diagnosis and treatment // EFORT Open Rev. 2018. Vol. 3, №5. Р. 294-303. 15. Ma X., Wang X., Huang J., Zhang C., Chen L. Internal fixation of distal tibiofibularsyndesmotic injuries: a systematic review with meta-analysis // IntOrthop. 2013. 37:1755–1763. doi:10.1007/s00264-013-1999-x. 16. Paley D., Fischgrund J. Open reduction and circular external fixation of intraarticular calcaneal fractures // ClinOrthopRelat Res. 2013. №290. Р. 125–131. 17. Rammelt S., Sangeorzan B.J., Swords M.P. Calcaneal Fractures - Should We or Should We not Operate? // Indian J Orthop. 2018. №52(3). Р. 220-230. 18. Scheer R.C., Newman J.M., Zhou J.J., Oommen A.J., Naziri Q., Shah N.V., Uribe J.A. Ankle fracture epidemiology in the united states: Patient-related trends and mechanisms of injury // Journal of Foot and Ankle Surgery // 2020. 59(3):479–483. doi:10.1053/j.jfas.2019.09.016. 19. So E., Rushing C.J., Simon J.E., Goss D.A., Prissel M.A., Berlet G.C. Association between bone mineral density and elderly ankle fractures: A systematic review and meta-analysis // Journal of Foot and Ankle Surgery. 2020.59(5):1049–1057. doi:10.1053/j.jfas.2020.03.012. 20. Somersalo A., Paloneva J., Kautiainen H., Lönnroos E., Heinänen M., Kiviranta I. Incidence of fractures requiring inpatient care // Acta Orthop. 2014. 85:525–530. doi:10.3109/17453674.2014.908340. 21. van Halsema M.S., Boers R.A., Leferink V.J. An overview on the treatment and outcome factors of ankle fractures in elderly men and women aged 80 and over: A systematic review // Archives of Orthopaedic and Trauma Surgery. 2021 doi:10.1007/s00402-021-04161-y. 22. Vlček M., Pech J., Musil V., Stingl J. Conservative and Surgical Treatment for Distal Ulna Fractures Associated with Distal Radius Fractures // Acta Chir Orthop Traumatol Cech. 2015. №82(6). Р.412-417. 23. Weijermars W., Bos N., Filtness A., Brown L., Bauer R., Dupont E., Martin J.L., Perez K., Thomas P. Burden of injury of serious road injuries in six EU countries // Accid Anal Prev. – 2018. - №111. – Р. 184-192. 24. Wire J., Hermena S., Slane V.H. Ankle Fractures.2023 Aug 8. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2023 Jan–. PMID: 31194464. 25. Ziotoff H.J., Christensen J.C., Mendicino R.W., Schuberth J.M., Schwartz N.H., Thomas J.L., Weil L.S. Sr. AOFAS universal foot and ankle scoring system: forefoot (module 2). American College of Foot and Ankle Surgeons // J Foot Ankle Surg. 2002. №41(2). Р. 109-111. References: [1-5] 1. Maiorov B.A., Tul'chinskii A.E., Belen'kii I.G., Sergeev G.D., Barsukova I.M., Endovitskii I.A. Lechenie postradavshikh s chrezvertel'nymi perelomami bedrennoi kosti v travmotsentre 1-go urovnya Leningradskoi oblasti [Treatment of victims with pertrochanteric fractures of the femur in the 1st level trauma center of the Leningrad region]. Mediko-biologicheskie i sotsial'no-psikhologicheskie problemy bezopasnosti v chrezvychainykh situatsiyakh [Medical-biological and socio-psychological problems of safety in emergency situations]. 2021. №3. pp. 68–76. [in Russian] 2. Salikhov R.Z., Pankov I.O., Plakseichuk Yu.A., Solov'ev V.V. Oshibki i oslozhneniya pri lechenii slozhnykh perelomov oblasti golenostopnogo sustava [Errors and complications in the treatment of complex fractures of the ankle joint]. Prakticheskaya meditsina [Practical medicine]. 2014. T.2, №4(80). pp. 128-131. [in Russian] 3. Serikbaev A.S., Dyusupov A.A., Dyusupova A.A., Kozykenov A.A., Kabdeshov A.K., Seitkabylov A.A. Klinicheskie rezul'taty lecheniya perelomov lodyzhek s vyvikhom stopy s ispol'zovaniem apparata dlya tochnogo provedeniya spits [Clinical results of treatment of ankle fractures with foot dislocation using a device for precise placement of pins]. Nauka i zdravookhranenie [Science & Healthcare]. 2018. T.20, №4. pp. 61-72. [in Russian] 4. Serikbaev A., Seitkabylov A.A. Effektivnost' primeneniya ustroistva dlya tochnogo provedeniya spits pri transartikulyarnoi fiksatsii v lechenii perelomov lodyzhek s podvyvikhom i vyvikhom stopy [Efficiency of using a device for precise placement of pins during transarticular fixation in the treatment of ankle fractures with subluxation and dislocation of the foot]. XІҮ Mezhdunarodnaya (XXІІІ Vserossiiskaya) Pirogovskaya konferentsiya studentov i molodykh uchenykh [XIV International (XXIII All-Russian) Pirogov Conference of Students and Young Scientists]. – M., 2019. - 115 p. [in Russian] 5. Serikbaev A.S., Dyusupov A.Z., Dyusupov A.A. Tabannyң ornynan shyғuymen zhүretіn tobyқtyң kүrdelі synyғy kezіndegі transartikulyarly bekіtudі oңtailandyru [Optimizing transarticular fixation in complex ankle fractures with plantar dislocation]. Materialy Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii molodykh uchenykh «Nauka i zdorov'e» [Materials of the International Scientific and Practical Conference of Young Scientists "Science and Health"]. Semey, 2016. 162 p. [in Russian]
Количество просмотров: 575

Ключевые слова:


Библиографическая ссылка

Серикбаев А.С., Дюсупов А.А., Жуманбаева Ж.М., Ван О.Т., Смагулова Ж.И., Шарапиева А.М., Сеиткабылов А.А. Табанның тайқуын, тобық сынықтарының және жілік аралық синдесмоз диастазын орнына келтіріп табанды асықты жілікке бекітуге арналған құрылғыны қолданудағы клиникалық нәтижелері // Ғылым және Денсаулық сақтау. 2023. 6 (Т.25). Б. 77-90. doi 10.34689/SH.2023.25.6.009

Авторизируйтесь для отправки комментариев