Фильтр
Автор(ы):
  
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ЛИМФАДЕНИТОВ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ У ДЕТЕЙ
Жүргізілген зерттеулеріміздің нәтижелері бойынша, жақ-бет аймағы лимфадениттері 6 жастан 10 жасқа дейінгі балаларда қыс мезгілінде жиі кездеседі және барлық нозологияның 6,8 % құрайды. Подробнее
2012 год | Выпуск: 2 | Страницы: 106-108

БАЛАЛАРДЫҢ ЖАҚ-БЕТ АЙМАҒЫ ЛИМФАДЕНИТІНІҢ АҒЫМ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
Жүргізілген зерттеулеріміздің нәтижелері бойынша, жақ-бет аймағы лимфадениттері 6 жастан 10 жасқа дейінгі балаларда қыс мезгілінде жиі кездеседі және барлық нозологияның 6,8 % құрайды. Подробнее
2012 год | Выпуск: 2 | Страницы: 106-108

PECULIARITIES OF LYMFHADENITIS MAXILLOFACIAL REGION IN CHILDREN
Studies have rereled that the lymphadenitis maxillofacial region are more freguent between the ages of 6-10 years in winter and up 6.8% all cases nozoology. Подробнее
2012 год | Выпуск: 2 | Страницы: 106-108