Online ISSN: 3007-0244,
Print ISSN:  2410-4280
БАЛАЛАРДЫҢ ЖАҚ-БЕТ АЙМАҒЫ ЛИМФАДЕНИТІНІҢ АҒЫМ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
Жүргізілген зерттеулеріміздің нәтижелері бойынша, жақ-бет аймағы лимфадениттері 6 жастан 10 жасқа дейінгі балаларда қыс мезгілінде жиі кездеседі және барлық нозологияның 6,8 % құрайды.
Ш.Ш. Абралина1, Л.М. Садвокасова1, Д.М. Буржанова2, П.А. Камбарова2, Б.А. Куренова3 ГМУ г.Семей1, ЛУ «Стоматология», г. Семей2, КГКП «Поликлиника 4» г. Павлодар3
1.Супиев Т.К. Гнойно-воспалительные заболевания челюстно-лицевой области.- М.:Медпресс, 2001.- 160 с. 2. Супиев Т.К. Лекции по стоматологии детского воз-раста.- М.:Медпресс, 2004.- 56 с. 3. Тимофеев А.А. Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии.- К.: ООО Черво-на Рута-Турс, 2002.- С.52-73.
Көрген адамдардың саны: 459

Түйенді сөздер:

Мақалалар санаты: Мақалалар

Библиографиялық сілтемелер

Ш.Ш. Абралина1, Л.М. Садвокасова1, Д.М. Буржанова2, П.А. Камбарова2, Б.А. Куренова ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ЛИМФАДЕНИТОВ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ У ДЕТЕЙ. //НАУКА И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 2012.№ 2. С. 106-108 SH. Abralina, L. Sadvokasova, D. Burzhanova, P. Kambarova, B. Kurenova PECULIARITIES OF LYMFHADENITIS MAXILLOFACIAL REGION IN CHILDREN. // NAUKA I ZDRAVOOKHRANENIE 2012.№ 2. С. 106-108 Ш.Ш. Абралина, Л.М. Садвокасова, Д.М. Буржанова, П.А. Камбарова, Б.А. Куренова БАЛАЛАРДЫҢ ЖАҚ-БЕТ АЙМАҒЫ ЛИМФАДЕНИТІНІҢ АҒЫМ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ. // ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ. 2012.№ 2. С. 106-108

Авторизируйтесь для отправки комментариев