Online ISSN: 3007-0244,
Print ISSN:  2410-4280

«Ғылым және денсаулық сақтау» журналы редакциясы халықаралық ғылыми қоғаммен қабылданған этикалық нормаларына сәйкес келеді. Редакция өзінің қызметінде жарияланымдар ғылыми этикасы бойынша Комитет ұсыныстарына сүйенеді. (Committee on Publication Ethics, COPE)http://publicationethics.org/

Редакция журналды шығарудағы даярлау процессінде медициналық журналдар редакторлары Халықаралық комитетімен бекітілген «Биомедициналық журналдарға берілетін қолжазбаларға бірыңғай талаптар: биомедициналық жарияланымдарды жазу және редакциялау» басшылыққа алады. (ICMJE.org) http://www.icmje.org/recommendations/

Ашу саясаты және мүдделер даулары

Авторлар редакцияға ілеспе хатында мақала интерпретациясына әсер ететін және шығуы мүмкін кез келген мүдделер дауларын көрсетуі керек.

Автордың жазбаша келісімінсіз жеке зерттеулерде пайдаланылмайтын қолжазбаларды қарастыруға ұсынылғандардан алынған арияланбаған мәліметтер.

Кірмелер және плагиат

Авторлар ұсынылған жұмыстың біртумалылығына кепілдік беруі керек.

«Ғылым және денсаулық сақтау» журналы редакциялық алқасы мақаланы қарастыру кезінде «Антиплагиат» жүйесінде шеттен алғандарға материалға тексеру жүргізуі мүмкін.

Көптеген шеттен алғандар болған жағдайда редакция жарияланымға материалды алмайды.