Online ISSN: 3007-0244,
Print ISSN:  2410-4280

«Ғылым және денсаулық сақтау» медициналық ғылыми-практикалық журналының тәуелсіз рецензенттері