Қазақстандық дәйексөз базасы бойынша "ғылым және денсаулық сақтау" журналының Импакт-факторы 2020 жылы-0,089 құрады

Қазақстандық дәйексөз базасы бойынша "Ғылым және денсаулық сақтау" журналының 2020 жылы Импакт-факторы - 0,089 құрады.
"Ұлттық мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптама орталығы" АҚ – да рефераттық ресурс - Қазақстандық дәйексөз базасы (ҚазБВ) қалыптастырылады.
ҚазБД-ға ГОСТ 7.5-98 "Журналдар, жинақтар, ақпараттық басылымдар. Жарияланатын материалдардың баспа дизайны "және ГОСТ 7.1-2003" Библиографиялық жазба.
Библиографиялық сипаттама. Жалпы талаптар мен құрастыру ережелері".

Ақпаратты www.nauka.kz сайттан көруге болады " Ұлттық ресурстары НТИ" бөлімінде https://www.nauka.kz/page.php?page_id=795&lang_id=1

2410-4280    Ғылым және денсаулық сақтау    0.089
2303-9949    Репродуктивті медицина    0.089
1562–2940    Астана медициналық журналдар    0.06
1814-5620    West Kazakhstan Medical Journal    0.012
2524-0684    Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университетінің хабаршысы    0.04
2305-6045    Медицина және экология    0.053
1728-452X    Медицина+    0.032
2415-7414    Өмір және денсаулық туралы ғылым    0.048
1813-3908    Қазақстанның нейрохирургиясы және неврологиясы    0.056
2310-6115    Қазақстан Фармациясы    0.053
2227-1937    Фтизиопульмонология    0.048

Авторларға, тәуелсіз рецензенттерге, редакциялық алқаға және университет басшылығына жақсарту бірлескен жұмысы үшін, біздің журналдың сапасы және халықаралық деректер базасына одан әрі жылжыту алғысымызды білдіреміз.

Э.Ф. Сапаргалиева,
Ғылыми-баспа жұмысы жөніндегі маман "Семей медицина университеті" КЕАҚ»


15.01.2024