Фильтр
Автор(ы):
  
ЖАС ЖӘНЕ ҰЛТТЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІНЕ БАЙЛАНЫСТЫ 12-13 ЖАС АРАЛЫҒЫНДАҒЫ ЖАСӨСПІРІМДЕРДІҢ ТАМАҚТАНУ ҚАЖЕТТІГІН ЗЕРТТЕУ
Кіріспе. Жасөспірімдерде тамақтану әдебін қалыптастыраотырып жаңа өскелең организмда муына қажетті ережелерді енгізу керек. Әсіресе осы жаста өмір ережелері қалыптаса бастайды.

Мақсаты: жынысы және этностық топ қажатуына байланысты жасөспірімдердің тамақтану әдебін зерттеу.

Әдістері: Семей қаласының 12 орта білімберетін мектептерінде 12 - 13 жас аралығындағы жасөспірімдерді көлденең зерттеу жүргізілді. Зерттеу кезінде тамақтану туралы сауалнама өткізілді. SPSS 20.0 бағдарламасы пакетін қолдана отырып, нәтижелерге статистикалық сараптама жүргізілді.

Нәтиже...
Подробнее
2017 год | Выпуск: 4 | Страницы: 38-49

STUDY OF FOOD PREFERENCES OF ADOLESCENTS 12-13 YEARS OLD DEPENDING ON SEX AND ETHNIC ACCESSORIES
Introduction. The creation of the necessary and correct settings in food preferences is an important component of a growing and emerging young organism that will later prevent the impact of various harmful effects on the body through the creation of healthy eating behavior in adolescents. It is in this age range that a conscious attitude to life attitudes is formed, which they will follow in life

The aim of the study was to study the food preferences of adolescents, the influence of sex and ethnicity.

Methods: A one-stage cross-sectional study was conducted of 1519 ad...
Подробнее
2017 год | Выпуск: 4 | Страницы: 38-49