SPSS СТАТИСТИКАЛЫҚ БАҒДАРЛАМАЛАР ПАКЕТІН ПАЙДАЛАНУМЕН ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУДАҒЫ КӨПШІЛІК СЫЗЫҚТЫҚ РЕГРЕССИВТІК ТАЛДАУДЫ ҚОЛДАНУ
Осы мақалада SPSS қолданбалы статистикалық бағдарламаларды пайдалану кезіндегі бірнеше тәуелсіздер негізінде бір тәуелді сандық ауыспалының мәнін болжау үшін көпшілік сызықтық регрессивтік талдауды өткізудің теориялық негіздері берілген, тәжірибелік мысалда алынған ақпаратты интерпретациялары принциптері көрсетілген, сол сияқты осы әдісті қолдану кезінде шыққан негізгі мәселелер анықталды және оларды шешудің нұсқалары ұсынылған.

Екатерина Е. Шарашова 1

Камила К. Холматова 2

Мария А. Горбатова 2, http://orcid.org/0000-0002-6363-9595

Андрей М. Гржибовский 2-5, http://orcid.org/0000-0002-5464-0498

1 Норвегия Арктикалық университеті, Тромсё, Норвегия;

2 Солтүстік Мемлекеттік Медициналық Университеті, Архангельск қ., Ресей;

3 Қоғамдық Денсаулық сақтау Ұлттық Институты, Осло қ., Норвегия;

4 Х.А. Ясави ат. Халықаралық Қазақ – Түрік Университеті, Туркестан, Қазақстан;

5 Солтүстік - Шығыс Федералдық Университеті, Якутск қ., Ресей;

1.         Гржибовский А.М. Однофакторный линейный регрессионный анализ // Экология человека. 2008. №10. С. 55-64.

2.         Гржибовский А.М., Иванов С.В. Однофакторный линейный регрессионный анализ с использованием программного обеспечения Statistica и SPSS // Наука и Здравоохранение 2017. №2. С. 5-33.

3.         Юнкеров В.И., Григорьев С.Г. Математико-статистическая обработка данных медицинских исследований. СПб.: ВМедА, 2002. 266 с.

4.         Field A. Discovering statistics using SPSS (2nd ed.). London: Sage Publications Ltd., 2005. 781 p.

5.         Foster J. Understanding and using advanced statistics. Foster J., Barkus M., Yavorsky C. London: SAGE Publications Ltd., 2006. 178 p.

6.         Grjibovski A. M., Bygren L.O., Svartbo P.M. Social variations in fetal growth in Northwest Russia: an analysis of medical records // Annals of Epidemiology. 2003. N 9. pр. 599-605.

7.         Grjibovski A.M., Bygren L.O., Yngve A., Sjostrom M. Social variations in infant growth performance in Severodvinsk, Northwest Russia: community-based cohort study // Croat Med J. 2004. V. 45. N 6. рр. 757-63.

8.         Grjibovski A., Bygren L.O., Svartbo B. Magnus P. Housing conditions, perceived stress, smoking, and alcohol: determinants of fetal growth in Northwest Russia // Acta Obstet Gynecol Scand. 2004. V. 83. N 12. рр. 1159-66.

9.         Grjibovski A., Bygren L.O., Svartbo B. Socio-demographic determinants of poor infant outcome in north-west Russia // Paediatr Perinat Epidemiol. 2002. V. 16. N 3. рр. 255-62.

10.     Little R. J. A. A test of missing completely at random for multivariate data with missing values. // Journal of the American Statistical Association.1998. N 83. P. 1198-1202.

11.     Brooks G.P., Barcikowski R.S. The PEAR method for sample sizes in multiple linear regression // Multiple Linear Regression Viewpoints. 2012. V. 38. N 2. рр. 1-16.

12.     Cook R. D., Weisberg S. Residuals and influence in regression. New York – London: Chapman and Hall, 1982. 229 p.

13.     Hoaglin D.C., Welsch R.E. The Hat Matrix in Regression and ANOVA // the American statistician. 1978. V. 32. N 1. P. 17–22.

14.     Stevens J.P. Applied Multivariate Statistics for the Social Sciences using SAS & SPSS (4th ed.). New York: Psychology Press, 2002. 708 p.

15.     Shapiro S.S., Wilk M.B. An analysis of variance test for normality // Biometrika, 1965. V. 52. N 3. P. 591-611.

16.     Lilliefors H. On the Kolmogorov–Smirnov test for normality with mean and variance unknown // Journal of the American Statistical Association. 1967. N 62. рр. 399–402.

17.     Suits D.B. Use of Dummy Variables in Regression Equations // Journal of the American Statistical Association. 1957. V. 52. N 280. рр. 548–551.

18.     Belsey D.A., Kuh E., Welsch R.E. Regression Diagnostics: Identifying Influential Data and Sources of Collinearity. New York: John Wiley and Sons. 1980. 300 р.

Көрген адамдардың саны: 2484


Библиографиялық сілтемелер

Шарашова Е.Е., Холматова К.К., Горбатова М.А., Гржибовский А.М. SPSS статистикалық бағдарламалар пакетін пайдаланумен денсаулық сақтаудағы көпшілік сызықтық регрессивтік талдауды қолдану / / Ғылым және Денсаулық сақтау. 2017. №3. Б. 5-31.