SPSS СТАТИСТИКАЛЫҚ БАҒДАРЛАМАЛАР ПАКЕТІН ПАЙДАЛАНУМЕН ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУДАҒЫ КӨПШІЛІК ЛОГИСТИКАЛЫҚ РЕГРЕССИВТІК ТАЛДАУДЫ ҚОЛДАНУ
Осы мақалада SPSS қолданбалы статистикалық бағдарламаларды бір тәуелді дихотомиялық ауыспалы және бірнеше тәуелді емес ауыспалыларды пайдаланумен арасындағы байланысты бағалау үшін көптеген логистикалық регрессивтік талдауды өткізудің теориялық негіздері берілген. Сол сияқты толық осы әдісті қолдану кезінде шыққан негізгі мәселелер анықталды және оларды шешудің нұсқалары ұсынылған.

Екатерина Е. Шарашова 1,

Камила К. Холматова 2,

Мария А. Горбатова 2, http://orcid.org/0000-0002-6363-9595

Андрей М. Гржибовский 2-5, http://orcid.org/0000-0002-5464-0498

1 Норвегия Арктикалық университеті, Тромсё, Норвегия;

2 Солтүстік Мемлекеттік Медициналық Университеті, Архангельск қ., Ресей;

3 Қоғамдық Денсаулық сақтау Ұлттық Институты, Осло қ., Норвегия;

4 Х.А. Ясави ат. Халықаралық Қазақ – Түрік Университеті, Туркестан, Қазақстан;

5 Солтүстік - Шығыс Федералдық Университеті, Якутск қ., Ресей;

1.         Гржибовский А.М. Однофакторный линейный регрессионный анализ // Экология человека. 2008. №10. С. 55-64.

2.         Гржибовский А.М., Иванов С.В. Однофакторный линейный регрессионный анализ с использованием программного обеспечения Statistica и SPSS // Наука и Здравоохранение 2017. №2. С. 5-33.

3.         Наследов А. SPSS 19: профессиональный статистический анализ данных. СПб.: Питер, 2011. 400 с.

4.         Шарашова Е.Е., Холматова К.К., Горбатова М.А., Гржибовский А.М. Применение множественного линейного регрессионного анализа в здравоохранении с использованием пакета статистических программ SPSS. Наука и Здравоохранение 2017. №3. С. 5-31.

5.         Юнкеров В.И., Григорьев С.Г. Математико-статистическая обработка данных медицинских исследований. СПб.: ВМедА, 2002. 266 с.

6.         Belsey D.A., Kuh, E., Welsch, R.E. Regression Diagnostics: Identifying Influential Data and Sources of Collinearity. New York: John Wiley and Sons. 1980. 300 р.

7.         Bewick V., Cheek L., Ball J. Statistics review 14: Logistic regression, Crit Care. 2005; 9(1): 112–118.

8.         Cook R.D., Weisberg S. Residuals and influence in regression. New York – London: Chapman and Hall, 1982. 229 p.

9.         Cox D.D., Snell E.J. The Analysis of Binary Data (2nd ed.). London: Chapman and Hall, 1989. 247 p.

10.     Field A. Discovering statistics using SPSS (2nd ed.). London: Sage Publications Ltd., 2005. 781 p.

11.     Foster J. Understanding and using advanced statistics. Foster J., Barkus M., Yavorsky C. London: SAGE Publications Ltd., 2006. 178 p.

12.     Grjibovski A., Bygren L.O., Svartbo B. Socio-demographic determinants of poor infant outcome in north-west Russia // Paediatr Perinat Epidemiol. 2002. N 3. P. 255-62.

13.     Grjibovski A., Bygren L.O., Svartbo B. Magnus P. Housing conditions, perceived stress, smoking, and alcohol: determinants of fetal growth in Northwest Russia // Acta Obstet Gynecol Scand. 2004. N 12. P. 1159-66.

14.     Grjibovski A. M., Bygren L.O., Svartbo B., Magnus P. Social variations in fetal growth in Northwest Russia: an analysis of medical records // Ann of Epidemiol. 2003. N 9. P. 599-605.

15.     Grjibovski A.M., Bygren L.O., Yngve A., Sjostrom M. Social variations in infant growth performance in Severodvinsk, Northwest Russia: community-based cohort study // Croat Med J. 2004. N 6. P. 757-63.

16.     Hoaglin D.C., Welsch R.E. The Hat Matrix in Regression and ANOVA // The American statistician. 1978. N 1. P. 17–22. 

17.     Menard S. Applied logistic regression analysis (2nd ed.). London: SAGE Publications Ltd., 2001. 128 p.

18.     Nagelkerke N.D. A note on a general definition of the coefficient of determination // Biometrica. 1991. N 78. P. 691-692.

19.     Rao C.R. In advances in ranking and selection, multiple comparisons and reliability. Birkhauser, 2005. P. 3-20.

20.     Stevens J.P. Applied Multivariate Statistics for the Social Sciences using SAS & SPSS (4th ed.). New York: Psychology Press, 2002. 708 p.

21.     Suits D.B. Use of Dummy Variables in Regression Equations // Journal of the American Statistical Association. 1957. N 280. P. 548–551.

Көрген адамдардың саны: 2603


Библиографиялық сілтемелер

Шарашова Е.Е., Холматова К.К., Горбатова М.А., Гржибовский А.М. SPSS статистикалық бағдарламалар пакетін пайдаланумен денсаулық сақтаудағы көпшілік логистикалық регрессивтік талдауды қолдану / / Ғылым және Денсаулық сақтау. 2017. №4. Б. 5-26.