Online ISSN: 3007-0244,
Print ISSN:  2410-4280
МАГНИТТІ-РЕЗОНАНСТЫҚ ТОМОГРАФИЯ ӘДІСІМЕН КӨК БАУЫР АРТЕРИЯСЫНЫҢ ЖАЛҒАН АНЕВРИЗМАСЫНЫҢ ДИАГНОСТИКАСЫ (ТӘЖІРИБЕЛІК ОҚИҒА)
Асқазан асты безінің, көк бауыр, өт жолдарының ауруларын зерттеуде магнитті-резонансты томография ең жоғары информациялық әдіс болып табылады. МР- аортография көк бауыр артериясының және құрсақ бассейнінің артерияларының жалған аневризмаларын зерттеуде жоғары ақпаратты әдіс болып табылады. Артериялардың жалған аневризмаларын диагностикалаудан басқа, МРТ арқылы қан кетуді, ұйқы безін сараптау, емнің одан әрі тактикасын ұйғаруда маңызы өте зор
С.В. Автушко, А.К. Ахметбаева “Семей қаласының Консультативтік-диагностикалық орталығы” ШЖҚ КМК, Семей қаласының Мемлекеттік медицина университеті
1. Кригер А.Г., Коков Л.С., Кармазановский Г.Г., Кун-цевич Г.И., Федоров В.Д., Барбин П.Б., Тарбаева Н.В. Ложные аневризмы артерий бассейна чревного ствола у больных хроническим панкреатитом. - Хирургия. – 2008. №12. – С. 17-23. 2. Таразов П.Г., Розенгауз Е.В., Павловский А.В., Панов С.А. Псевдоаневризма селезеночной артерии – осложнение хронического панкреатита (наблюдение из практики). - Мед.виз. – 2009. №3. – С. 101-105. 3. Коков Л.С., Цыганков В.Н., Тарбаева Н.В. Эндо-протезирование аневризмы селезеночной артерии. - Мед.виз. – 2005. №6. – С. 71-74. 4. Губергриц Н.Б., Момот Н.В., Агапова Н.Г., Лука-шевич Г.М., Загоренко Ю.А. Сосудистые заболевания поджелудочной железы и сосудистые осложнения пан-креатической патологии: лучевые, сонографические и морфологические сопоставления (Обзор литературы) Мед.виз. – 2005. №6. – С. 11-21.
Көрген адамдардың саны: 176

Түйенді сөздер:

Мақалалар санаты:


Авторизируйтесь для отправки комментариев