ЖАТЫР МОЙНЫ ОБЫРЫНЫҢ 3D-ВИЗУАЛИЗАЦИЯЛАНАТЫН БРАХИТЕРАПИЯСЫ КЕЗІНДЕ ЖАЛПЫ УЫТТЫЛЫҚТЫ КЕШЕНДІ БАҒАЛАУ
Өзектілік: сәулелік терапия(СТ) жатыр мойнының обырын(ЖМО) емдеуде үлкен орын алады, қазіргі уақытта дистанциондық сәулелі терапия мен қуысішілік брахитерапияның үйлесуі, сөзсіз, ЖМО емдеуде жалпы расталған болып табылады. СТ тиімділігі брахиотерапияның арқасында, бұл жоғарлы дозалы ионизирленген сәулеленуді тікелей ісікке және қоршаған сау мүшелер мен тіндерге аз мөлшерде әсер етеді. Мақсат: жергілікті таралған жатыр мойнының обырын 3Д визуализирленген брахитарапияны жедел гематологиялық және жалпы токсикалылығын бағалау. Материалдар мен әдістер: ғылыми зерттеулерді 2018-2020 жылдарға арналған ғылымды қаржыландырудың гранты шеңберінде Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі (ИРН AP05130960) негізінде Семей қаласының ядролық медицина және онкология орталығы базасында жүргізіледі. Объектінің зерттеуіне сәйкес, IIB және IIIB стадиондарының карциномой шейки матки бар 12 әйелден тұратын 3D-графикалық брахитерапияны қолдану арқылы кешенді химиосәулелік терпия өткізілді. Токсикалық көріністердің емі халықаралық өлшемдерге сәйкес Радиациялық терапия онкологиясының (RTOG) және Еуропаның Cancer (EORTC) зерттеу және емдеу ұйымының (EORTC) және Америка Құрама Штаттарының обыр институттарында (Common Terminology Criteriafor Adverse Events v3.0-CTCAE V3.0) жүргізілді. Нәтижелері: Анемияны, лейкопения және тромбоцитопенияны дамыту, 3 (25,0%), 4 (33,3%) және 2 (16,7%) әйелдер негізгі тобында бақыланды, 7 (29,2%), 8 (33,3%) және 4 (16,7%) жағдайлары бар. Гастроинтестинальдық көріністер 15,0% әйелдер тобында кездеседі. Ректит пен циститтің ІІ дәрежесінде зерттеу топтарында 2 (16,7%) және 1 (8,3%) жағдайларда байқалды, ал бақылау тобында - 10 (41,6%) және 7 (29,2% ), бұл ретте 2 (8,4%) әйелдер III дәрежедегі ректитке ие болды, ал 1 (4,2%) науқаста циститтің III дәрежесі. Қорытынды: өткір уыттылық көріністерін алдын-ала бағалау гематологиялық уыттылық және асқазан-ішек жанама әсерлерінің дамуы зерттелген топтарда бірдей болғанын көрсетті, бірақ брахитерапияның 3D әдісі қауіпті органдар тарапынан өткір уыттылық көріністерін бағалауда стандартты радиотерапия режиміне қарағанда артықшылықты көрсетті.
Ольга Б. Андреева 1, Тасболат А. Адылханов 1, Марат Н. Сандыбаев 2, Айнур С. Байсалбаева 1, Алмагуль С. Жабагина 1, Касым З. Канапянов 2, Куанткан Т. Жабагин 1, 1 Клиникалық және радиациялық онкология кафкдрасы, Семей қаласының Мемлекеттік Медицина университеті; 2 Семей қаласының ядролық медицина және онкология орталығы; Қ. Семей, Қазақстан Республикасы
1. Aaronson N., Ahmedzai S., Bergman B. et al. The European Organization for Research and Treatment of Cancer QLQ-C30: A quality of life instrument for use in international clinical trials in oncology. J Natl Cancer lnst 1993;85:365–75 2. Cancer therapy evaluation program. Common Terminology Criteria for Adverse Events v3.0-CTCAE V3.0, DCTD, NCI, NIH, DHHS, http://ctep.cancer.gov 3. Chi A., Gao M., Sinacore J. et al. Single versus customized treatment planning for multifraction intracavitary HDR brachytherapy for cervical cancer: Do we need to take the extra step? Brachytherapy 2008;7(2). 4. Nag S., Erickson B., Thomadsen B.et al. The American brachytherapy society recommendations for high-dose-rate brachytherapy for carcinoma of the cervix. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2000;48:201– 11 5. Patel F.D., Rai B., Mallick I. et al. High-dose rate brachytherapy in uterine cervical carcinoma. Int J Radiat Oncol Biol Ph 2005;62(1):125–30 6. Sakurai H. High-dose-rate 3D image-based brachytherapy for uterine cervical cancer — evaluation of Japanese cervical cancer protocol based on gynecologic GEC-ESTRO recommendations. Brachytherapy 2008;7(2):156–8. 7. Viswanathan A.N., Racine M.L., Cormack R.A. et al. 3D image-guided gynecologic brachytherapy: Practice patterns in the United States. Brachytherapy 2008;7(2):148. 8. Wang C.-J., Huang E.-Y., Sun L.-M. et al. Clinical comparison of two linear-quadratic model-based isoeffect fractionation schemes of high-dose-rate intracavitary brachytherapy for cervical cancer. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2004;59(1):179–89.
: 345

:

Андреева О.Б., Адылханов Т.А., Сандыбаев М.Н., Байсалбаева А.С., Жабагина А.С., Канапиянов К.З., Жабагин К.Т. Комплексная оценка общей токсичности при 3D-визуализируемой брахитерапии рака шейки матки // Наука и Здравоохранение. 2018. 5 (Т.20). С. 74-79. Andreyeva O.B., Adylkhanov T.A., Sandybayev M.N., Bayssalbayeva A.S., Zhabagina A.S., Kanapiyanov K.Z., Zhabagin K.T. A complex assessment of general toxicity AT 3D-image–guided brachytherapy for cervical cancer. Nauka i Zdravookhranenie [Science & Healthcare]. 2018, (Vol.20) 5, pp. 74-79. Андреева О.Б., Адылханов Т.А., Сандыбаев М.Н., Байсалбаева А.С., Жабагина А.С., Канапиянов К.З., Жабагин К.Т. Жатыр мойны обырының 3D-визуализацияланатын брахитерапиясы кезінде жалпы уыттылықты кешенді бағалау // Ғылым және Денсаулық сақтау. 2018. 5 (Т.20). Б. 74-79.