1-ШІ КУРСҚА ИНТЕГРАЦИЯЛАНҒАН БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫН ЕНГІЗУ ТӘЖІРИБЕСІ МЕН ҚАШЫҚТЫҚ ЖҮЗІНДЕГІ ОҚЫТУДЫҢ ТИІМДІЛІГІН БАҒАЛАУ
Кіріспе. Қазіргі уақытта медициналық білім беру үдерісінің дәстүрлі ұйымдастырылуынан алыстап, реформалар жүргізіліп жатыр. Бұл негізгі және клиникалық ғылымдардың бірігуі арқылы пән аралық бағытта жүзеге асып жатыр [1]. Соңғы жылдары медициналық білім беру жүйесі дәстүрлі оқыту формаларынан қашықтық жүзінде оқытуды қолданатын әдістерге көшті [2]. Жаңа коронавирустық пандемия (SAR-CoV2) бүкіл әлемдегі медициналық білім жүйесінің дұрыс қалыптаспай жүруіне әкеп соқтырды [3]. Медициналық мектептер онлайн жүзінде оқыту мен бағалау әдістерін өзгерту арқылы бейімделді [4,5,6]. Біз, негізінен, «Семей Медицина университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамында интеграцияланған білім беру бағдарламасын енгізу тәжірибесін және COVID-19 пандемиясының нәтижесінде қашықтықтан оқыту форматына көшу тәжірибесін ұсынамыз. Зерттеудің мақсаты: жаңа коронавирустық инфекцияның пандемиясына байланысты «Семей Медицина университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамында интеграцияланған білім беру бағдарламасының үлгісін сипаттау, студенттер мен оқытушылардың онлайн-сауалнамасы арқылы қашықтықтан оқытудың тиімділігіне талдау жасау. Материалдар мен әдістер: Біріктірілген бірінші жылдық білім беру бағдарламасына ретроспективті талдау жүргізілді, сонымен қатар «Жалпы медицина» факультетінің 275 студенті мен 120 оқытушыға онлайн сауалнама жүргізілді. Студенттерге арналған сауалнамада қашықтықтан оқытудың сапасы туралы сұрақтар болды: ұйымдастыру, мазмұны, оқу және бейне материалдармен қамтамасыз ету, оқу процесін бағалау, сыныптағы сабақтармен салыстыру мен ұсыныстар енгізу. Мұғалімдерге арналған сауалнамада қашықтықтан оқытудың жағымды және жағымсыз жақтары туралы сұрақтар болған. Нәтижелер: Сауалнама нәтижелерін талдау кезінде студенттердің 84%-ы қашықтықтан оқыту сапасына толықтай қанағаттанатынын, 12%-ы ішінара, ал 4%-ы қанағаттанбайтындығын көрсетті. Бірінші курс оқытушыларының 55% -ы жұмыс қарқынын бірдей деңгейде ұстады; 22,5%-ы - қашықтықтан оқытуға көшкеннен кейін жұмыс сапасы нашарлайтынын айтты; ал 15%-ы жауап беруге қиналды; Қашықтық жүзінде істейтін қызметкерлердің 7,5%-ы жұмыс орнындағыға қарағанда қашықтықтан жұмыс жасау жақсы деп есептейді. Қорытындылар: Интеграцияланған білім беру бағдарламасын енгізу Семей медициналық университетінің түлектерінің оқыту сапасын арттырады, ал қашықтықтан оқыту бойынша кері байланыс нәтижелері болашақта интернеттегі оқыту әдістемесін жақсартады
Салтанат Е. Узбекова 1, http://orcid.org/0000–0001–9006–120X Сауле Б. Маукаева 1, http://orcid.org/ 0000-0002-2679-6399 Айнаш С. Оразалина 1, http://orcid.org/0000-0003-4594-0138 Дархан E. Узбeкoв 1, http://orcid.org/0000–0003–4399–460X Ерсін Т. Жүнісов 1, https://orcid.org/0000-0002-1182-5257 1 «Семей медицина университеті» ҚеАҚ, Семей қаласы, Қазақстан Республикасы.
1. Christina M. Gutierrez, Susan M. Cox, John L. Dalrymple. The Revolution in Medical Education Tex Med. 2016 Feb 1;112 (2):58-61. 2. Shachar M., Neumann Y. Differences between traditional and distance education academic performances: a meta-analytic approach. The International Review of Research in Open and Distributed Learning [Internet]. 2003 [cited 12 Aug 2016]; Available from: http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/153/704 3. Pather N., Blyth P., Chapman J.A., Dayal M.R., Flack N., Fogg Q.A., et al. Forced disruption of anatomy education in Australia and New Zealand: An acute response to the Covid-19 pandemic // Anat Sci Educ. 2020 Apr 18. Available from https://anatomypubs.onlinelibrary. wiley.com/doi/epdf/10.1002/ase.1968. Accessed April 23, 2020. 4. Rose S. Medical student education in the time of COVID-19 // JAMA. 2020 Mar 31. Available from: https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2764138. Accessed April 14, 2020. 5. Liang Z.C., Ooi S.B., Wang W. Pandemics and their impact on medical training: Lessons from Singapore. Acad Med. 2020 Apr 17, Available from ttps://journals.lww.com/аcademicmedicine/Abstract/ 9000/Pandemics_and_Their_Impact_on_Medical_Training_.97208. aspx. Accessed April 23, 2020. 6. Li L., Xv Q., Yan J. COVID-19: The need for continuous medical education and training // Lancet Respir Med. 2020; 8:e23. 7. The CanMEDS 2005 Physician Competency Framework Better standards. Better physicians. Better care. The Royal College of Physicians and Surgeons of Canada 774 Echo Drive Ottawa, Ontario K1S 5N8 Canada. 8. Swiss Catalogue of Learning Objectives for Undergraduate Medical Training - June 2008 Working Group under a Mandate of the Joint Commission of the Swiss Medical Schools Approved by the Joint Commission of the Swiss Medical Schools (SMIFK/CIMS), 18th June 2008 Web site: http://www.smifk.ch 9. TUKMOS: Expedition council in medicine creation of training standards and definition systems. 04.06.2013’den itibaren geçerlidir // TUKMOS, GÖĞÜS HASTALIKLARI ÇEKİRDEK MÜFREDATI, v.2.0 10. Albarrak A. Education in a technological world: communicating current and emerging research and technological efforts [Internet]. 1st ed. Formatex Research Center; 2011 [cited 16 Aug 2016]. Available from: http://www.formatex.info/ict/book/147-153.pdf 11. Kelly J. Caverzagie, Markku T. Nousiainen, Peter C. Ferguson, Olle ten Cate ORCID Icon, Shelley Ross ORCID Icon, Kenneth A. Harris, Jamiu Busari, M. Dylan Bould ORCID Icon, Jacques Bouchard, William F. Iobst, Carol Carraccio, Jason R. Frank. Overarching challenges to the implementation of competency-based medical education // Medical Teacher Volume 39, 2017 - Issue 6 12. Richard E. Hawkins, Catherine M. Welcher, Eric S. Holmboe, Lynne M. Kirk, John J. Norcini, Kenneth B. Simons, Susan E. Skochelak. Implementation of Competency-Based Medical Education: Are We Addressing the Concerns and Challenges? Med Educ. 2015 Nov;49(11):1086-102. doi: 10.1111/medu.12831. 13. Howlett D., Vincent T., Gainsborough N., Fairclough J., Taylor N., Vincent R. Integration of a case-based online module into an undergraduate curriculum: what is involved and what is effective? // e-Learning. 2009;6(4):372–84. 14. Mooney G., Bligh J. Information technology in medical education: current and future applications // Postgrad Med J. 1997;73(865):701–4. 15. Costello E., Corcoran M., Barnett J., Birkmeier M., Cohn R., Ekmekci O., et al. Information and communication technology to facilitate learning for students in the health professions: current uses, gaps and future directions. Online learning: Official Journal of the Online Learning Consortium. 2014;18(4):1–18. 16. Digital and Media Literacy for Today's Learners [Internet]. US Digital Literacy 2015 [cited 8 Aug 2016]. Available from: http://digitalliteracy.us/ 17. Patil N.G., Yan Y.Ch. SARS and its effect on medical education in Hong Kong // Med Educ. 2003; 37:1127-8. 18. Park S.W., Jang H.W., Choe Y.H., Lee K.S., Ahn Y.C., Chung M.J., et al. Avoiding student infection during a Middle East respiratory syndrome (MERS) outbreak: A single medical school experience // Korean J Med Educ. 2016; 28:209-17. 19. Kuldeep Singh, Shival Srivastav, Abhishek Bhardwaj, Abhinav Dixit, Sanjeev Misra. Medical Education During the COVID-19 Pandemic: A Single Institution Experience // Indian Pediatr. 2020 May 4;S097475591600174. Online ahead of print.
Көрген адамдардың саны: 172

Түйенді сөздер:

Библиографиялық сілтемелер

Узбекова С.Е., Маукаева С.Б., Оразалина А.С., Узбeкoв Д.E., Жүнісов Е.Т. 1-ші курсқа интеграцияланған білім беру бағдарламасын енгізу тәжірибесі мен қашықтық жүзіндегі оқытудың тиімділігін бағалау // Ғылым және Денсаулық сақтау. 2020. 3 (Т.22). Б. 127-133. doi 10.34689/SH.2020.22.3.016

Авторизируйтесь для отправки комментариев