ШҰҒЫЛ МЕДИЦИНА БӨЛІМШЕСІНДЕГІ БАЛАЛАРДАҒЫ ЖЕДЕЛ УЛАНУЛАРДЫ БАҒАЛАУ: БІР ОРТАЛЫҚТЫҢ ТӘЖІРИБЕСІ
Мақсат: Біздің шұғыл медициналық көмек ауруханасына уланумен әкелінген бала жасындағы науқастардың эпидемиологиялық және клиникалық сипаттамаларын анықтау. Әдістер: Улану жағдайлары жынысымен, жасымен, улану болған айы және уақытымен, ауруханаға жеткізілген әдісімен, интоксикация себебімен, интоксиканттың организмге түсу түрімен (пероральды, терілік, ингаляциялық), интоксикация типімен (өз-өзіне қол жұмсау, оқыс жағдай), емдеу әдістерімен, нәтижелермен (шығару, жатқызу, басқа мекемелерге жіберу) және ауруханада болу ұзақтылығымен. Топтарды салыстыру үшін хи-квадрат критериін және Манна –Уитни U – критериін қолданды; р < 0.05 анализдердің барлық түрлерінде статистикалық маңызды болып саналған. Нәтиже: Біздің шұғыл көмек қызметіне интоксикациялық жағдайымен 147 педиатриялық науқас түскен. Науқастардың орта жасы 6,61+5,9 жасты құрады. Улану көбінесе 0 мен 5 жас аралығында таралған. Улану көбінесе кездейсоқ болған. Уланудың ең жиі себебтері дәрілерден болды (66%). Дәрілік интоксикация кезінде ең жиі таралған медикамент түрі ауруды басатын және ыстықты түсіретін дәрілер болған(29,7%). Бұл көбінесе қысқы уакытта болған(32%). Қорытынды: Қыз-жасөспірімдер және 0 мен 5 жас аралығындағы балаларды қарауда көбірек көңіл бөлу керек. Аймақтық деңгейде жедел жәрдем дәрігерлері уланудың эпидемиологиялық және клиникалық ерекшеліктері жайлы ақпарат білгені пайдалы болады деп санаймыз.
1. Arısoy N., Aji D.Y. Poisonings. In: Onat T (ed). Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Cilt 2. İstanbul: Eksen Yayınlar; 1996.p. 1037-1055. 2. Jepsen F., Ryan M. Poisoning in children. Curr Pediatr 2005; 15: 563-568. 3. Soyucen E., Aktan Y., Saral A., Akgün N., Numanoğlu U. Retrospective analysis of childhood poisoning in Sakarya region. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2006; 49(4): 301-6. 4. Özcan N., İkincioğulları D. Ulusal Zehir Danışma Merkezi 2008 Yılı Çalışma Raporu. Türk Hij Den Biyol Derg 2009; 66: 29-58. 5. Özayar E., Değerli S., Güleç H., Şahin Ş., Dereli N. Retrospective Analysis of Intoxication Cases in the ICU. Turkish Journal of Intensive Care Medicine 2011; 3: 11-6. 6. Kelebek F., Satar S., Kozacı N., Açıkalın A., Gülen M., Acehan S. Emergency Medicine Admissions of Pediatric Intoxicated Cases. The Journal of Academic Emergency Medicine 2014; 13: 67-70. 7. Guyer B., Gallagher S.S. An Aproachto the Epidemiology of Childhood İnjuries. Pediatr Clin North Am 1985; 32: 5-15. 8. Akbay-Öntürk Y., Uçar B. Retrospective Analysis of Childhood Poisoning in Eskişehir Region. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2003; 46: 103-113. 9. Liu Y., Wolf L.R., Zhu W. Epidemiology of adult poisoning at China Medical University. J Toxicol Clin Toxicol 1997; 35: 175-80. 10. Thomas S.H., Bevan L., Bhattacharyya S., Bramble M.G., Chew K., et al. Presentation of poisoned patients to accident and emergency departments in the north of England. Hum Exp Toxicol 1996; 15: 466-70. 11. Yorulmaz .A, Akbulut H., Yahya İ., Aktaş R., Emiroğlu H.H., Peru H. Retrospective Evaluation of Patients Admitted to the Pediatric Emergency Department with Intoxication. J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2017; 4: 96-103. 12. Karaci M., Yıldız N., Metin O., Özçetin M. A retrospective study of childhood intoxication in the Zonguldak region The Journal of Academic Emergency Medicine 2013; 12: 145-9. 13. Konca Ç., Tekin M., Usman M.K., Genç Y., Turgut M. The Evaluation of Poisoning Cases who Applied to the Adıyaman University Training and Research Hospital Pediatrics Emergency Department. The Journal of Academic Emergency Medicine 2014; 13: 166-71. 14. Bükülmez A., Tahta E.G., Şen T.A., Alpay F. Evaluation of Patients with Intoxication Admitted to the Pediatric Emergency Service. Kocatepe Medical Journal 2013; 14: 11-16. 15. Kondolot M., Akyıldız B., Görözen F., Kurtoğlu S., Patıroğlu T. Evaluation of the poisoning cases who applied to the Pediatrics Emergency Unit. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2009; 52:68-74. 16. Sümer V., Güler E., Karanfil R., Dalkıran T., Gürsoy H., Garipardıç M., Davutoğlu M. Çocuk Evaluation of the poisoning cases who applied to the pediatrics emergency unit. Turkish Archives of Pediatrics 2011;46: 234-240. 17. Binay Ç., Şahin G.T., Biçer S., Gemici H., Şahin S., Bahar S., et al. Evaluation of Acute Poisonings in Pediatric Emergency Department in 2006. The Journal of Academic Emergency Medicine 2010; 9: 31-40. 18. Watson W.A., Litovitz T.L., Rodgers G.C. Jr., Klein-Schwartz W., Reid N., Youniss J., et al. 2004 Annual report of the American Association of Poison Control Centers Toxic Exposure Surveillance System. Am J Emerg Med 2005; 23: 589-666. 19. Güzel I.Ş., Kibar A.E., Vidinlisan S. Evaluation of demographic characteristics in intoxication cases who admitted to emergency room in pediatric unit. Genel Tıp Derg 2011; 21 (3):101-7. 20. Dereci S., Koca T., Gençer A., Serdaroğlu F., Akçam M. Evaluation of childhood poisoning in Isparta region. Dicle Medical Journal 2015; 42 (3): 319-325. 21. Özdemir R., Bayrakcı B., Tekşam O., Yalçın B., Kale G. Thirty-three-year experience on childhood poisoning. Turk J Pediatr 2012; 54: 251-9. 22. Biçer S., Şengül A., Yeşinel S., Yıldırım S., Uzunoğlu N., Aydoğan G. Pediatrik yaş grubu zehirlenmelerinin tanı, tedavi ve takibinde çocuk acil servisinin etkinliği 2003 yılı vakalarının değerlendirilmesi. Toksikoloji Dergisi. 2005; 3: 11-7. 23. Biçer S., Sezer S., Çetindağ F., Kesikminare M., Tombulca N., Aydoğan G., et al. Evaluation of acute intoxications in pediatric emergency clinic in 2005. Marmara Medikal Journal 2007; 20 (1): 12-20. 24. Kendirci H.N.P., Çolakoğlu E.Y., Hızlı Ş., Koçak M., Saylam E., et al. Evaluation of intoxication cases who referred to pediatric emergency room in our hospital. Turkish Journal Pediatric Disease 2011; 5: 29-35. 25. Ertekin V., Altınkayak S., Alp H., Yiğit H. Çocukluk Çağında zehirlenmeler: Son 3 yıldaki vakaların değerlendirilmesi. Journal of Child 2001; 1: 104-9. 26. Yakar B., Ertekin Y.H., Ertekin H. Children with drug poisoning: Demographic characteristics and assessment of familial factors. Anatol J Clin Investig 2015; 9 (4): 189-193 27. Akçay A., Gürses D., Özdemir A., Kılıç İ., Ergin H. Denizli İlindeki Çocukluk Çağı Zehirlenmeleri. Adnan Menderes Tıp Fakültesi Derg 2005; 6: 15-9. 28. Karcıoğlu Ö., Demirel Y., Eser Z., Özer I., Salama M. Acil Serviste İlaç İle Zehirlenmeler: Bir Yıllık Olgu Serisi. Turkish Journal of Emergency Medicine 2002; 2 :26-33. 29. Kaygusuz K., Gürsoy S., Kılıçcıoğlu F., Özdemirkol İ., Mimaroğlu C. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde 1998-2004 Yılları Arasında Akut İlaç Zehirlenmesi Tanısı İle Takip Edilen Olguların Geriye Dönük Analizi. Cumhuriyet Medical Journal 2004; 26: 161-5. 30. Arslan M., Akçan R., Hilal A., Batuk H., Cekin N. Suicide among children and adolescents. Child Psychiatry Hum Dev 2007; 38: 271-7.
Көрген адамдардың саны: 165

Түйенді сөздер:

Библиографиялық сілтемелер

Ерсой С., Челик Б., Кавальчи Ч., Чалишкан Х.М., Кавальчи Г. Шұғыл медицина бөлімшесіндегі балалардағы жедел улануларды бағалау: бір орталықтың тәжірибесі // Ғылым және Денсаулық сақтау. 2020. 6 (Т.22). Б. 43-48. doi 10.34689/SH.2020.22.6.006

Авторизируйтесь для отправки комментариев