БАЛАЛАРДАҒЫ БАС ЖАРАҚАТЫМЕН БАСТЫҢ ҚАЙТАЛАМА КОМПЬЮТЕРЛІК ТОМОГРАФИЯСЫНЫҢ НӘТИЖЕЛЕРІ
Кіріспе: алдыңғы зерттеулерде қалыпты немесе жақсарған неврологиялық көрсеткіштер жағдайында қайта компьютерлік томографияның қажеті жоқ екендігі айтылды. Біз балалардағы бас жарақаттарына қайталама томографияның маңыздылығын зерттедік. Материалдар: Біз 2009 жылдың ақпанынан 2015 жылдың қаңтарына дейін Анкара Diskapi білім беру және зерттеу ауруханасының жедел жәрдем бөлімінде біздің жедел жәрдем бөліміне түскен балалардың файлдары мен компьютерлік жазбаларын ретроспективті түрде зерттедік. Біз 18 жасқа дейінгі 561 пациентті бас жарақатымен жедел жәрдем бөліміне қабылдадық, сондай-ақ алғашқы төрт сағат ішінде КТ-ны қайта тексеру жүргізілді. Нәтижелер. Пациенттердің орташа жасы 6,6 ± 4,9 жасты құрады, ерлерде кездесу жиілігі - 66,5%. Екі жыныстағы пациенттердің көпшілігі 1 жастан 5 жасқа дейін болды. 5 жасқа дейінгі өлім - жітім 5,5% (n = 16), ал 6 жастан 15 жасқа дейін-7,8% (n = 21) құрады. Бас сүйегінің КТ-да жиі кездесетін патология бас сүйегінің сынуы болды (79,3%); субарахноидты қан кетуден кейін (28,7%). Қайта томография кезінде пациенттердің 9,4% - ында жаңа патология анықталды. Егер пациенттің GCS шкаласы бойынша бастапқы бағасы 14-тен төмен болса, өлім деңгейі жоғары болды, сонымен қатар жаңа патология жиі пайда болады. Қорытынды: психикалық немесе клиникалық жағдайдың нашарлауы немесе 14 жасқа дейінгі GCS бастапқы деңгейі жағдайында қайталама краниалды КТ қажет.
Серкан Черитли1, Кадир Дибек2, Үмүт Юссел Чавуш3, Незих Кавак3, Сулейман Алтун3, Джемиль Кавальчи3 1 Шұғыл медицина бөлімшесі, Гюльхане Оқу- зерттеуші госпиталь, Анкара, Түркия; 2 Шұғыл медицина бөлімшесі, Бандырма мемлекеттік ауруханасы, Балыкесир, Түркия; 3 Шұғыл медицина бөлімшесі, Diskapi Оқу- зерттеуші госпиталь, Анкара, Түркия.
1. Arienta C., Caroli M., Balbi S. Management of head-injured patients in the emergency department: a practical protocol // Surg Neurol. 1997;48(3):213-9. 2. Bata S.C., Yung M. Role of routine repeat head imaging in paediatric traumatic brain injury // ANZ journal of surgery. 2014;84(6):438-41. 3. Harty E., Bellis F. CHALICE head injury rule: an implementation study // Emerg Med J 2010;27:750e752. 4. Iverson G.L. Outcome from mild traumatic brain injury // Curr Opin Psychiatry. 2005;18(3):301-17. 5. Jager T.E. Traumatic brain injuries evaluated in US emergency departments.1992-1994 // Acad Emerg Med 2000;7:134-40. 6. Katırcı Y., Ocak T., Karamercan M.A., Kocaşaban D., Yurdakul M.S., Başpınar İ., Coşkun F. Compliance with Catch Rules in Admınısterıig Computerızed Tomography Scans to Children Admitted to the Emergency Department with Minor Head Trauma // Acta Medica Mediterranea 2013; 29: 717-22 7. Kavalci C., Aksel G., Salt O., Yilmaz M.S., Demir A., Kavalci G., Akbuga Ozel B., Altinbilek E., Durdu T., Yel C., Durukan P., Isik B. Comparison of the Canadian CT head rule and the new orleans criteria in patients with minor head injury // World J Emerg Surg. 2014;9:31. doi: 10.1186/1749-7922-9-31. 8. Kim W.H., Lim D.J., Kim S.H., Ha S.K., Choi J.I., Kim S.D. Is Routine Repeated Head CT Necessary for All Pediatric Traumatic Brain Injury? // Journal of Korean Neurosurgical Society. 2015;58(2):125-30. 9. Klassen T.P., Reed M.H., Stiell I.G., Nijssen-Jordan C., Tenenbein M., Joubert G., et al. Variation in utilization of computed tomography scanning for the investigation of minor head trauma in children: a Canadian experience // Acad Emerg Med. 2000;7(7):739-44. 10. Krille L., Dreger S., Schindel R., Albrecht T., Asmussen M., Barkhausen J., et al. Risk of cancer incidence before the age of 15 years after exposure to ionising radiation from computed tomography: results from a German cohort study // Radiation and environmental biophysics. 2015;54(1):1-12. 11. Kuo K.W., Bacek L.M., Taylor A.R. Head Trauma // Vet Clin North Am Small Anim Pract. 2018;48(1):111-128. doi: 10.1016/j.cvsm.2017.08.005. 12. Kuppermann N., Dayan P.S., Hoyle J.D., Atabaki S.M., Holubkov R., Nadel F.M., et al. Identifi cation of children at very low risk of clinically-important brain injuries after head trauma:a prospective cohort study // Lancet 2009; 374: 1160-70. 13. Lee T.T., Aldana P.R., Kirton O.C., Green B.A. Follow-up computerized tomography (CT) scans in moderate and severe head injuries: correlation with Glasgow Coma Scores (GCS), and complication rate // Acta neurochirurgica. 1997;139(11):1042-7. 14. Levin H.S., Sydjari C. Severe head injury in children: Experience of the traumatic coma data bank. Neurosurgery. 1992;31:435. 15. Mirzai H., Yagli N., Tekin I. Epidemiologic and clinical features of cases applying to Celal Bayar University emergency unit with head trauma // Ulus Travma Acil Cerrahi Derg 2005;11(2):146-52. 16. Morton M.J., Korley F.K. Head computed tomography use in the emergency department for mild traumatic brain injury: integrating evidence into practice for the resident physician // Ann Emerg Med 2012;60(3):361-7. 17. Pokora R., Krille L., Dreger S., Lee C., Gunster C., Zeeb H., et al. Computed Tomography in Germany // Deutsches Arzteblatt international. 2016;113(43):721-8. 18. Sifri Z.C., Livingston D.H., Lavery R.F., Homnick A.T., Mosenthal A.C., Mohr A.M., et al. Value of repeat cranial computed axial tomography scanning in patients with minimal head injury // American journal of surgery. 2004;187(3):338-42. 19. Swap C., Sidell M., Ogaz R., Sharp A. Risk of Delayed Intracerebral Hemorrhage in Anticoagulated Patients after Minor Head Trauma: The Role of Repeat Cranial Computed Tomography // The Permanente journal. 2016;20(2):14-6. 20. Thorson C.M., Van Haren R.M., Otero C.A., Guarch G.A., Curia E., Barrera J.M., et al. Repeat head computed tomography after minimal brain injury identifies the need for craniotomy in the absence of neurologic change // The journal of trauma and acute care surgery. 2013;74(4):967-73 21. Wilberger J.E., Harris M., Diamond D.L. Acute subdural hematoma: morbidity, mortality, and operative timing // Journal of neurosurgery. 1991;74(2):212-8. 22. Yamauchi-Kawaura C., Fujii K., Aoyama T., Koyama S., Yamauchi M. Radiation dose evaluation in head and neck MDCT examinations with a 6-year-old child anthropomorphic phantom // Pediatric radiology. 2010;40(7):1206-14..
Көрген адамдардың саны: 128

Түйенді сөздер:

Библиографиялық сілтемелер

Черитли Серкан, Дибек Кадир, Чавуш Үмүт Юссел, Кавак Незих, Алтун Сулейман, Кавальчи Джемиль Балалардағы бас жарақатымен бастың қайталама компьютерлік томографиясының нәтижелері // Ғылым және Денсаулық сақтау. 2021. 1 (Т.23). Б. 42-46. doi 10.34689/SH.2021.23.1.005