МИОКАРД ИНФАРКТІСІНІҢ АУРУШАҢДЫҒЫН ТАЛДАУ (ШЫМКЕНТ Қ. КАРДИОЛОГИЯЛЫҚ ОРТАЛЫҒЫ МЫСАЛЫНДА)
Өзектілігі. Жүрек-қан тамырлары аурулары (ЖҚА) бүкіл әлемде сырқаттанушылық пен өлімнің басты себебі болып табылады [11]. 2030 жылға қарай жүрек-қан тамырлары ауруларынан жылына 23,6 миллион адам қайтыс болады деген болжам бар [6]. Соңғы үш онжылдықта ерлер мен әйелдер арасында, әсіресе > 65 жас тобында жүрек-қан тамырлары ауруларынан болатын өлім-жітімнің күрт төмендеуі байқалды [7]. Жұмыстың мақсаты Шымкент қаласының кардиологиялық орталығында миокард инфарктісінің таралуын зерттеу. Зерттеу материалдары мен әдістері. Зерттеу барысында Шымкент қалалық кардиологиялық орталығының кардиологиялық бөлімшесінің статистикалық деректеріне талдау жүргізілді. 2017-2019 жылдар кезеңіндегі келесі көрсеткіштер талданды: ауруының таралуы, қайта емдеуге жатқызу деңгейі, төсек-күндер және т. б. Зерттеу нәтижелері. 2017-2019 жылдары Қалалық кардиологиялық орталықтың кардиологиялық бөліміне 6230 пациент түсті. 2017 жылы миокард инфарктімен ауыратындар саны 1528 (77,6), 2018 жылы – 1700 (86,3), 2019 жылы – 1562 (79,3) құрады. 2018 жылы миокард инфарктісі бар науқастардың 2017 жылмен салыстырғанда 10% - ға арту және 2019 жылмен салыстырғанда 8% - ға төмендеу үрдісі байқалады. Зерттеліп отырған жылдары (2017-2019 жылдар) кардиоорталықтың кардиологиялық бөлімшесіне қайталанған миокард инфарктісі бар 712 пациент келіп түсті. Динамикада миокард инфарктісі қайталанған науқастардың түсу жағдайларының деңгейінің 4,2 есеге ұлғаю үрдісі байқалады: 2017 жылғы 3,9 (78 жағдайдан) 2018 жылы 16,7 (329 жағдайға) дейін. Бұл көрсеткіштің 2019 жылы 15,4 (305 жағдайға) дейін аздап төмендегені байқалады. Қорытынды. Осылайша, Шымкент қаласының кардиологиялық орталығында миокард инфарктісі қан айналымы жүйесі ауруларының жалпы санының 97% - ында кездеседі. Миокард инфарктісі бар пациенттердің төсек-күндерінің 2017 жылғы 8,8-ден 2019 жылы 7,9-ға дейін төмендегені байқалады. Көбінесе, миокард инфарктісі бар пациенттер стенттеуден кейін қайта түседі (62,5%).
Жанат У. Садибекова1, https://orcid.org/0000-0003-1789-1834 Гульзат Ж. Сарсенбаева1, https://orcid.org/0000-0002-1518-6528 Бахыт Б. Токкулиева1, https://orcid.org/0000-0002-5964-1430 Зайтуна А. Хисметова2, https://orcid.org/0000-0001-5937-3045 Касымхан А. Султанбеков1, https://orcid.org/0000-0003-0973-8397 Дарига С. Смаилова3, http://orcid.org/0000-0002-7152-7104 1 «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ, Шымкент қ., Қазақстан Республикасы; 2«Семей медицина университеті» КеАҚ, Семей қ., Қазақстан Республикасы; 3Қазақстандық медицина университеті «Қоғамдық денсаулық сақтау жоғары мектебі». г. Алматы, Қазақстан Республикасы.
1. Жунусова Д.К., Бекбергенова Ж.Б., Киспаева Т.Т. Сердечная реабилитация. Адаптированное клиническое сестринское руководство, 2020. 76 c. 2. Сейсембеков Т.З. Сердечно-сосудистая заболеваемость и смертность взрослого населения г.Астана // Медицина. 2018. Т. 11. № 197. С. 28–35. 3. Информационные системы здравоохранения Республики Казахстан [Электронный ресурс]. URL: http://ezdrav.kz/posetitelyam/kratkoe-opisanie-informatsionnykh-sistem (дата обращения: 09.03.2021). 4. Akimbaeva Z., Ismailov Z., Akanov A.A., Radišauskas R, Padaiga Ž. Assessment of coronary care management and hospital mortality from ST-segment elevation myocardial infarction in the Kazakhstan population: Data from 2012 to 2015. Med. 2017;53(1):58-65. doi:10.1016/j.medici.2017.01.006. 5. Chung S.C., Gedeborg R., Nicholas O. et al. Acute myocardial infarction: A comparison of short-term survival in national outcome registries in Sweden and the UK. Lancet. 2014;383(9925):1305-1312. doi:10.1016/S0140-6736(13)62070-X. 6. Francula-Zaninovic S., Nola I.A. Management of Measurable Variable Cardiovascular Disease’ Risk Factors. Curr Cardiol Rev. 2018;14(3):153-163. doi:10.2174/1573403x14666180222102312. 7. Garcia M., Mulvagh S.L., Merz C.N., Buring J.E., Manson J.A. Cardiovascular disease in women: Clinical perspectives. Circ Res. 2016;118(8):1273-1293. doi:10.1161/CIRCRESAHA.116.307547. 8. Javaheri S., Redline S. Insomnia and Risk of Cardiovascular Disease. Chest. 2017;152(2):435-444. doi:10.1016/j.chest.2017.01.026. 9. Kim Y., Ahn Y., Cho M.C., Kim C.J., Kim Y.J., Jeong M.H. Current status of acute myocardial infarction in Korea. Korean J Intern Med. 2019;34(1):1-10. doi:10.3904/kjim.2018.381. 10. Lee H.Y., Oh B.H. Heart transplantation in Asia. Circ J. 2017;81(5):617-621. doi:10.1253/circj.CJ-17-0162. 11. Nitsa A., Toutouza M., Machairas N., Mariolis A., Philippou A., Koutsilieris M. Vitamin D in cardiovascular disease. In Vivo (Brooklyn). 2018;32(5):977-981. doi:10.21873/invivo.11338. 12. Roos-Hesselink J., Baris L., Johnson M., et al. Pregnancy outcomes in women with cardiovascular disease: Evolving trends over 10 years in the ESC Registry of Pregnancy and Cardiac disease (ROPAC). Eur Heart J. 2019;40(47):3848-3855. doi:10.1093/eurheartj/ehz136. 13. De Rosa S., Spaccarotella C., Basso C., et al. Reduction of hospitalizations for myocardial infarction in Italy in the COVID-19 era. Eur Heart J. 2020;41(22):2083-2088. doi:10.1093/eurheartj/ehaa409. 14. Saeed A., Kampangkaew J., Nambi V. Prevention of Cardiovascular Disease in Women. Methodist Debakey Cardiovasc J. 2017;13(4):185-192. doi:10.14797/mdcj-13-4-185. 15. Schmidt M., Maeng M., Madsen M., Sørensen H.T., Jensen L.O., Jakobsen C.J. The Western Denmark Heart Registry: Its Influence on Cardiovascular Patient Care. J Am Coll Cardiol. 2018;71(11):1259-1272. doi:10.1016/j.jacc.2017.10.110. References: 1. Zhunusova D.K., Bekbergenova Zh.B., Kispaeva T.T. Serdechnaya reabilitatsiya. Adaptirovannoe klinicheskoe sestrinskoe rukovodstvo [Cardiac rehabilitation. Adapted clinical nursing guidelines], 2020. 76p. [in Russian] 2. Sejsembekov T.Z. Serdechno-sosudistaya zabolevaemost' i smertnost' vzroslogo naseleniya g.Astana [Cardiovascular morbidity and mortality of the adult population in Astana]. Meditsina [Medicine]. 2018. T. 11. № 197. pp. 28–35. [in Russian] 3. Informatsionnye sistemy zdravookhraneniya Respubliki Kazahstan [Jelektronnyj resurs]. [Health information systems of the Republic of Kazakhstan]. URL: http://ezdrav.kz/posetitelyam/kratkoe-opisanie-informatsionnykh-sistem (data obrashhenija: 09.03.2021). [in Russian] 4. Akimbaeva Z., Ismailov Z., Akanov A.A., Radišauskas R., Padaiga Ž. Assessment of coronary care management and hospital mortality from ST-segment elevation myocardial infarction in the Kazakhstan population: Data from 2012 to 2015. Med. 2017;53(1):58-65. doi:10.1016/j.medici.2017.01.006. 5. Chung S.C., Gedeborg R., Nicholas O., et al. Acute myocardial infarction: A comparison of short-term survival in national outcome registries in Sweden and the UK. Lancet. 2014;383(9925):1305-1312. doi:10.1016/S0140-6736(13)62070-X. 6. Francula-Zaninovic S., Nola I.A. Management of Measurable Variable Cardiovascular Disease’ Risk Factors. Curr Cardiol Rev. 2018;14(3):153-163. doi:10.2174/1573403x14666180222102312. 7. Garcia M., Mulvagh S.L., Merz C.N., Buring J.E., Manson J.A. Cardiovascular disease in women: Clinical perspectives. Circ Res. 2016;118(8):1273-1293. doi:10.1161/CIRCRESAHA.116.307547. 8. Javaheri S., Redline S. Insomnia and Risk of Cardiovascular Disease. Chest. 2017;152(2):435-444. doi:10.1016/j.chest.2017.01.026. 9. Kim Y., Ahn Y., Cho M.C., Kim C.J., Kim Y.J., Jeong MH. Current status of acute myocardial infarction in Korea. Korean J Intern Med. 2019;34(1):1-10. doi:10.3904/kjim.2018.381. 10. Lee H.Y., Oh B.H. Heart transplantation in Asia. Circ J. 2017;81(5):617-621. doi:10.1253/circj.CJ-17-0162. 11. Nitsa A., Toutouza M., Machairas N., Mariolis A., Philippou A., Koutsilieris M.. Vitamin D in cardiovascular disease. In Vivo (Brooklyn). 2018;32(5):977-981. doi:10.21873/invivo.11338. 12. Roos-Hesselink J., Baris L., Johnson M. et al. Pregnancy outcomes in women with cardiovascular disease: Evolving trends over 10 years in the ESC Registry of Pregnancy and Cardiac disease (ROPAC). Eur Heart J. 2019;40(47):3848-3855. doi:10.1093/eurheartj/ehz136. 13. De Rosa S., Spaccarotella C., Basso C., et al. Reduction of hospitalizations for myocardial infarction in Italy in the COVID-19 era. Eur Heart J. 2020;41(22):2083-2088. doi:10.1093/eurheartj/ehaa409. 14. Saeed A., Kampangkaew J, Nambi V. Prevention of Cardiovascular Disease in Women. Methodist Debakey Cardiovasc J. 2017;13(4):185-192. doi:10.14797/mdcj-13-4-185. 15. Schmidt M., Maeng M., Madsen M., Sørensen H.T., Jensen L.O., Jakobsen C.J. The Western Denmark Heart Registry: Its Influence on Cardiovascular Patient Care. J Am Coll Cardiol. 2018;71(11):1259-1272. doi:10.1016/j.jacc.2017.10.110.
: 21

:

Садибекова Ж.У., Сарсенбаева Г.Ж., Токкулиева Б.Б., Хисметова З.А., Султанбеков К.А., Смаилова Д.С. Миокард инфарктісінің аурушаңдығын талдау (Шымкент қ. кардиологиялық орталығы мысалында) // Ғылым және Денсаулық сақтау. 2021. 2 (Т.23). Б. 127-132. doi 10.34689/SH.2021.23.2.013