НҰР-СҰЛТАН ҚАЛАСЫНДАҒЫ №3 КӨПБЕЙІНДІ ҚАЛАЛЫҚ АУРУХАНАНЫҢ ЖҰМЫСЫ КЕЗЕҢІНДЕ COVID – 19 ИНФЕКЦИЯСЫ КЕЗІНДЕ ЖҮКТІЛІК ПЕН БОСАНУДЫ ИНФЕКЦИЯЛЫҚ РЕЖИМДЕ ЖҮРГІЗУ
Өзектілігі. Дүниежүзілік Денсаулық сақтау ұйымы коронавирустық инфекцияның пандемиясын бүкіл әлемдегі адамдар мен медициналық қоғамдастықтың өмірін өзгертті деп 2020 жылдың наурыз айында жариялады. Мұның себебі SARS – CoV-2 тез таралатын Жаңа коронавирустық инфекция болды. Болашақта корона тәрізді немесе кез – келген басқа инфекциялардың өршуі жоққа шығарылмайтынын және медицина қызметкерлері ерекше жағдайларда жұмыс істеуге дайын болуы керек екенін білу керек. Пандемия жүкті әйелдерде ересек адамдардың жалпы популяциясымен салыстырғанда аурудың ауыр ағымын анықтаған жоқ, бірақ медицина қызметкерлері аймақтардағы, елдегі және әлемдегі эпидемиологиялық жағдай өзгерген жағдайда жағдайдың кез-келген дамуына дайын болуы керек. Зерттеу мақсаты: №3 көпбейінді қалалық аурухананың инфекциялық стационар режимінде COVID-19 вирусын жұқтырған пациенттерде жүктілікті және босануды жүргізуді талдау. Зерттеу әдісі: Нұр-сұлтан қаласындағы №3 көпбейінді қалалық аурухананың акушерлік блогында 2021 жылғы мамыр-тамыз аралығындағы кезеңде медициналық карталардың 1541 тарихының статистикалық деректерін талдау негізінде ретроспективті зерттеу жүргізілді. Қосу критерийлері – SARS-CoV-2 коронавирустық инфекциясының расталған талдауы бар жүкті пациенттер. Медициналық карталарда covid-19 коронавирустық инфекциясының клиникалық көріністері, зертханалық, рентгенологиялық және КТ деректері, босану уақыты мен әдістері, осы аурудан туындаған ауырлық дәрежесі мен асқынулар талдау үшін алынды. Сандық деректер мен пайыздық қатынас ұсынылған. Зерттеу нәтижелері: Ауруханаға жатқызылған 1501 (97,4%) жүкті әйелдің КВИ С орташа дәрежесі және ауыр дәрежесі - 40 (2,6%) болды. Көбінесе келесі белгілер байқалды: қызба, жөтел, ентігу, диарея, жұлдыру, миалгия, қалтырау. Сирек кездеседі: бөртпе, бас ауруы, әлсіздік және тәбеттің жоғалуы. Рентгенограммалар мен КТ - да 357 — де (30%) өкпенің зақымдануының екі жақты белгілері де, 618-де (51,9%) бір жақты белгілері де байқалды. Бұл әйелдерде зертханалық көрсеткіштердің өзгеруіне мыналар кірді: d-димер деңгейінің жоғарылауы, c-реактивті ақуыздың жоғарылауы, лимфоцитопения, бауыр ферменттерінің орташа жоғарылауы (аспартатаминотраснфераза, аланинаминотраснфераза), тромбоцитопения. Зерттеу кезеңінде ана өлімі тіркелген жоқ. Қорытынды: Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Медициналық қызмет сапасы жөніндегі біріккен комиссиясы мақұлдаған клиникалық хаттамаларға сәйкес №3 МГБ-да коронавирустық инфекциясы бар жүкті әйелдерді инфекциялық режимде жүргізу және емдеу жүктіліктің нәтижелерін жақсартуға және ана өлімін болдырмауға мүмкіндік берді. Жаңа коронавирустық инфекциясы бар жүкті әйелдерде жүктіліктің барысы мен оның нәтижелерін одан әрі зерттеу қажет.
Жулдыз С. Данбаева1, Зайтуна Г. Хамидуллина2, Айгуль Ж. Мырзабекова2, Гульноза У. Алдабекова1,2, Индира Н. Бектұрсынова2, Карина Д. Тажибаева2 1 №3 Көпбейінді қалалық ауруханасы, Нұр-Сұлтан қ., Қазақстан Республикасы; 2 "Астана медицина университеті" КеАҚ, Нұр-Сұлтан қ., Қазақстан Республикасы.
1. Адамян Л.В., Азнауров Я.Б., Филиппов О.С. COVID-19 и женское здоровье (обзор литературы) // Проблемы репродукции, 2020. Том 18, №2. С. 6-10. 2. Калиматова Д.М., Доброхотова Ю.Э. Особенности течения беременности и родов при инфекции COVID-19 // Практическая медицина. 2020. С.5-11. 3. Радзинский В.Е., Князев С.А. и др. Предиктивное акушерство. 2021. С. 225-230. https://praesens.ru/knigi-1/pa/ (дата обращения: 15.09.2021). 4. Гуднайт У.Х., Сопер Д.Е. Пневмония во время беременности // Критическая медицинская помощь. 2005. Т.33. С. 390-397. 5. Гончарова М.А., Петров Ю.А. Новая коронавирусная инфекция SARS-CoV-2: влияние на течение беременности // Главный врач, 2020, №4 (74). С.27-29. 6. Петров Ю.А., Шаталов А.Е. Новая коронави-русная инфекция и беременность. Обзор литературы // Клиническая медицина. 2020. №2 (44), С.44-52 7. Синчихин С.П., Степанян Л.В., Мамиев О.Б. Новая коронавирусная инфекция и другие респираторные вирусные заболевания у беременных: клиническая лекция // Гинекология 2020. Т.22. №2. С.12-15. 8. Временные методические рекомендации «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Версия 5 (08.04.2020)» (утв. Минздравом России). https://стопкоронавирус.рф/ai/doc/114/attach/vremennie_mr_COVID-19_versiya_5.pdf (дата обращения: 05.05.2020) 9. Роды на карантине: что нужно знать беременным во время эпидемии в Казахстане. URL: https://www.google.com/amp/s/ru.sputniknews.kz/amp/health/20200429/13835159/rody-karantin-beremennost-pandemiya.html (дата обращения: 05.05.2020) 10. Ци Х., Чэнь Д., Фэн Л., Цзоу Л., Ли Дж. Акушерские соображения по вопросам родов у беременных женщин с инфекцией COVID-19 // Акушерство-гинекология. 2020. №55(2). Р.1-11. 11. Вонг С.Ф., Чоу К.М., Леунг Т.Н. и др. Беременность и перинатальные исходы у женщин с тяжелым острым респираторным синдромом // Am. J. Акушерство. Гинекол. 2004. Т. 191. С. 292-297. 12. Yegorov S., Goremykina M., Ivanova R., Good S.V., Babenko D. Epidemiology, clinical characteristics, and virologic features of COVID-19 patients in Kazakhstan: A nation-wide retrospective cohort study (англ.) // The Lancet Regional Health – Europe. 2021. Т.4. P.05-01. 13. Распространение_COVID-19_в_Казахстане https://ru.wikipedia.org/wiki/Распространение_COVID-19_в_Казахстане (дата обращения: 02.09.2021) 14. COVID-19 в Казахстане в июле превысил прошлогодние показатели в 3,2 раза. https://kursiv.kz/news/obschestvo/2021-08/covid-19-v-kazakhstane-v-iyule-prevysil-proshlogodnie-pokazateli-v-32-raza (дата обращения: 02.09.2021г) 15. Ситуация с коронавирусом официально. www.coronavirus2020.kz. (дата обращения: 10.09.2021). 16. WHO Q & A on COVID-19, pregnancy, childbirth and breastfeeding. 18 March 2020. Accessed April 20, 2020. Available at: https:// www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-on- covid-19-pregnancychildbirth-and-breastfeeding (дата обращения: 02.09.2021г) 17. Pregnancy and COVID-19, https://journals.physiology.org/doi/full/10.1152/physrev.00024.2020#B69 (дата обращения: 02.09.2021) 18. WHO. Clinical management of severe acute respiratory infection (SARI) when COVID-19 disease is suspected. Interim guidance. 13 March 2020. Available at: https://www. who.int/publications-detail/clinical-management-of-severe-acuterespiratory-i April 20, 2020. 19. American College of Obstetricians and Gynecologists. COVID-19 FAQs for Obstetrician-Gynecologists, Obstetrics. https://www.acog.org/clinical-information/physician-faqs/covid-19-faqs-for-ob-gyns-obstetrics (дата обращения: 25.03.2020). 20. Miller E., Leffert L., Landau R. Labor and Delivery COVID-19 Considerations. Society for Maternal-Fetal Medicine and Society for Obstetric and Anesthesia and Perinatology. https://s3.amazonaws.com/cdn.smfm.org /media/2319/SMFM-SOAP_COVID_LD_Considerations_-_revision_4-14-20_PDF_(003).pdf (accessed: 25.03.2020). References: 1. Adamjan L.V., Aznaurov Ja.B., Filippov O.S. COVID-19 i zhenskoe zdorov'e (obzor literatury) [COVID-19 and women's health (review). Problemy reproduktsii [Problems of reproduction], 2020. V.18, No. 2. pp.6-10. [in Russian] 2. American College of Obstetricians and Gynecologists. COVID-19 FAQs for Obstetrician-Gynecologists, Obstetrics. Available at: https://www.acog.org/clinical-information/physician-faqs/covid-19-faqs-for-ob-gyns-obstetrics Accessed March 25,2020. 3. Ci H., Chjen' D., Fjen L., Czou L., Li Dzh. Akusherskie soobrazheniya po voprosam rodov u beremennykh zhenshhin s infektsiei COVID-19 [Obstetric considerations on childbirth in pregnant women with COVID-19 infection]. Chin Dzh Akusher-ginekol [ChiNj Obstetrician-gynecol]. 2020. №55(2). p. 1-11. [in Russian] 4. COVID-19 v Kazakhstane v iyule prevysil proshlogodnie pokazateli v 3,2 raza. https://kursiv.kz/news/obschestvo/2021-08/covid-19-v-kazakhstane-v-iyule-prevysil-proshlogodnie-pokazateli-v-32-raza. (accessed: 02.09.2021). [in Russian] 5. Goncharova M.A., Petrov Ju.A. Novaya koronavirusnaya infektsiya SARS-CoV-2: vliyanie na techenie beremennosti [New coronavirus infection SARS-CoV-2: influence on the course of pregnancy]. Glavnyi vrach [Chief Physician]. 2020, №4 (74). pp. 27-29. [in Russian] 6. Gudnajt U.H., Soper D.E. Pnevmoniya vo vremya beremennosti [Pneumonia during pregnancy]. Kriticheskaya meditsinskaya pomoshh' [Critical medical care]. 2005. V.33. pp. 390-397. [in Russian] 7. Kalimatova D.M., Dobrohotova Ju.Je. Osobennosti techeniya beremennosti i rodov pri infektsii COVID-19 [Features of the course of pregnancy and childbirth with COVID-19 infection]. Prakticheskaya meditsina [Practical medicine]. 2020. pp.5-11. [in Russian] 8. Miller E., Leffert L. Labor and Delivery COVID-19 Considerations. Society for Maternal-Fetal Medicine and Society for Obstetric and Anesthesia and Perinatology. https://s3.amazonaws.com/cdn.smfm.org/media/2319/SMFM-SOAP_COVID_LD_Considerations_-_revision_4-14-20_PDF_(003).pdf (accessed:25.03.2020). 9. Petrov Ju.A., Shatalov A.E., Kupina A.D. Novaya koronavirusnaya infekciya i beremennost'. Obzor literatury [New coronavirus infection and pregnancy. Review]. Meditsina [Medicine]. 2020. № 2 (44), pp.44-52. [in Russian] 10. Pregnancy and COVID-19, https://journals.physiology.org/doi/full/10.1152/physrev.00024.2020#B69/ (accessed: 02.09.2021) 11. Radzinskii V.E., Knjazev S.A., Kostin I.N. Prediktivnoe akusherstvo [Predictive obstetrics]. 2021, pp.225-230. https://praesens.ru/knigi-1/pa/ (accessed: 15.09.2021). [in Russian] 12. Rasprostranenie COVID-19 v Kazakhstane [The spread of Covid-19 in Kazakhstan] https://ru.wikipedia.org/wiki/Rasprostranenie_COVID-19_v_Kazahstane (accessed: 02.09.2021) [in Russian] 13. Rody na karantine: chto nuzhno znat' beremennym vo vremya epidemii v Kazakhstane [Birth in quarantine: what pregnant women need to know during the epidemic in Kazakhstan. https://www.google.com/amp/s/ru.sputniknews. kz/amp/health/20200429/13835159/rody-karantin-beremen nost-pandemiya.htm (accessed: 05.05.2020) [in Russian] 14. Sinchihin S.P., Stepanjan L.V., Mamiev O.B. Novaya koronavirusnaya infektsiya i drugie respiratornye virusnye zabolevaniya u beremennykh: klinicheskaya lektsiya [New coronavirus infection and other respiratory viral diseases in pregnant women: clinical lecture]. Ginekologiya [Gynecology] 2020. V.22. №2. p.12-15.] [in Russian] 15. Situatsiya s koronavirusom ofitsial'no [The situation with the coronavirus is official]. www.coronavirus2020.kz. (accessed: 10.09. 2021). [in Russian] 16. Vong S.F., Chou K.M., Leung T.N. i dr. Beremennost' i perinatal'nye iskhody u zhenshhin s tyazhelym ostrym respiratornym sindromom [Pregnancy and perinatal outcomes in women with severe acute respiratory syndrome]. Akusherstvo. Ginekol. [Obstetrics. Gynecol]. 2004. V.191. pp.292-297.] [in Russian] 17. Vremennye metodicheskie rekomendatsii «Profilaktika, diagnostika i lechenie novoi koronavirusnoi infektsii (COVID-19). Versiya 5 (08.04.2020)» (utv. Minzdravom Rossii) [Temporary guidelines "Prevention, diagnosis and treatment of new coronavirus infection (COVID-19). Version 5 (08.04.2020)" (approved by the Ministry of Health of Russia). (accessed: 05.05.2020) [in Russian] 18. WHO Q & A on COVID-19, pregnancy, childbirth and breastfeeding. 18 March 2020. https:// www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-on-covid-19-pregnancychildbirth-and-breastfeeding. (accessed: 02.09.2021) 19. WHO. Clinical management of severe acute respiratory infection (SARI) when COVID-19 disease is suspected. Interim guidance. 13 March 2020. Available at: https://www.who.int/publications-detail/clinical-management-of-severe-acuterespiratoryi (accessed: 20.04.2020). 20. Yegorov S., Goremykina M., Ivanova R., Good S.V., Babenko D. Epidemiology, clinical characteristics, and virologic features of COVID-19 patients in Kazakhstan: A nation-wide retrospective cohort study (angl.) The Lancet Regional Health-Europe. 2021. T.4. pp 05-01. [in Russian]
Көрген адамдардың саны: 56

Түйенді сөздер:

Библиографиялық сілтемелер

Danbayeva Zh.S., Khamidullina Z.G., Myrzabekova A.Zh., Aldabekova G.U., Bektursynova I.N., Tazhibayeva K.D. Management of pregnancy and childbirth with COVID – 19 infection during the operation of the Multidisciplinary city hospital No 3 of Nur-Sultan in the infectious mode // Nauka i Zdravookhranenie [Science & Healthcare]. 2021, (Vol.23) 5, pp. 23-30. doi 10.34689/SH.2021.23.5.003

Авторизируйтесь для отправки комментариев