ДӘРІГЕР РЕВМАТОЛОГ ТӘЖІРИБЕСІНДЕГІ ПАРАНЕОПЛАСТИКАЛЫҚ АРТРОПАТИЯ. КЛИНИКАЛЫҚ ЖАҒДАЙДЫҢ СИПАТТАМАСЫ.
Паранеопластикалық синдром-бұл онкологиялық патологияның клиникалық көрінісі, ол алғашқы ошақтан әлдеқайда қашықтықта орналасады және ісіктің өсуі немесе таралуымен сипатталмайды. Паранеопластикалық синдром тұжырымдамасы клиникалық көрінісі жағынан, патогенетикалық механизмі жағынан аурудың үлкен бір тобын құрайды. Дамуының негізгі көзі канцерогенез болып табылады. Соның ішінде паранеопластикалық синдром онкологиялық патологияның алғашқы клиникалық белгісі болып табылады, сондықтан оның атауы ісіктің ерте диагностикасына мүмкіндік береді. Берілген мақалада ревматологиялық тәжірибедегі паранеопластикалық синдром жағдайы көрсетілген.
Майя В. Горемыкина1, https://orcid.org/ 0000-0002-5433-7771 Гульнур Б. Канапиянова1, https://orcid.org/0000-0002-8102-5220 Асем Н. Нуртасова1, https://orcid.org/ 0000-0003-3613-1574 1 "Семей медицина университеті" КeАҚ, Семей қ., Қазақстан Республикасы.
1. Гусева НГ. Проблема ассоциации ревматических и онкологических заболеваний (патогенетические и клинические аспекты). Научно-практическая ревматология. 2004. 42(4):60-67 2. Дворецкий Л.И. Паранеопластические синдромы // Cons. Med. 2003. 3(3). С. 46-49. 3. Черенков В.Г. Клиническая онкология: руководство для студентов и врачей. М., ВУНМЦ М3 РФ, 1999, 384с. 4. Смирнова Л.А., Симонова О.В. и др. Коксит как проявление паранеопластического синдрома. Научно-практическая ревматология. 2018.56(3):с 386-388. 5. Колтакова А.Д. Взаимосвязь онкологических и ревматических заболеваний. Научно-практическая ревматология. 2020.58(2):198-206 6. Clague J., Lin J., Cassidy A. et al. Family history and risk of renal cell carcinoma: results from a case-control study and systematic meta-analysis // Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2009 Mar. 18(3):801–7. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19240244 7. Giat E., Ehrenfeld M., Shoenfeld Y. Cancer and autoimmune diseases // Autoimmun Rev. 2017 Oct. 16(10):1049-57. doi: 10.1016/ j.autrev.2017.07.022. Epub 2017 Aug 1. 8. Gold P.J., Fefer A., Thompson J.A. Paraneoplastic manifestations of renal cell carcinoma // Semin.Urol.Oncol., 1996. 14. 4. 216-222. 9. Gudbjartsson T., Jуnasdуttir T.J., Thoroddsen A et al. A population-based familial aggregation analysis indicates genetic contribution in a majority of renal cell carcinomas // Int J Cancer 2002 Aug. 100(4):476–9. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12115533 10. Fergany A.F., Saad I.R., Woo L., Novick A.C. Open partial nephrectomy for tumor in a solitary kidney: experience with 400 cases // J Urol 2006.175(5):1630–3. DOI: 10.1016/S0022-5347(05)00991-2. PMID: 16600716. 11. Kisacik B., Onat A.M., Kasifoglu T., et al. Diagnostic dilemma of paraneoplastic arthritis: case series // Int J Rheum Dis. 2014. 17(6):640-5. doi: 10.1111/1756-185X.12277 12. Leipe J., Schulze-Koops H. Paraneoplastic syndromes in rheumatology // Internist (Berl). 2018 Feb. 59(2):145-50. doi: 10.1007/ s00108-017-0376-z. 13. Lipworth L., Tarone R.E., McLaughlin J.K. The epidemiology of renal cell carcinoma // J Urol 2006. Dec. 176 (6 Pt 1): 2353 - 8.176: 2353 – 8. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17085101 14. Manzini C.U., Colaci M., Ferri C. et al. Paraneoplastic rheumatic disorders: a narrative review // Reumatismo. 2018 Dec 20. 70(4):199- 211. doi: 10.4081/reumatismo.2018.1069 15. Rubin Ph. Paraneoplastic syndromes. In: Clinical Oncology. A m ultidisciplinary approach for physicians and students. Ed.W.B.Saunders, 1993. рр.137-147. 16. Shah A.A., Casciola-Rosen L., Rosen A. Cancer-Induced Autoimmunity in the Rheumatic Diseases // Arthritis Rheum. 2015.67(2):317-26. doi: 10.1002/art.38928 17. Simon T.A., Thompson A., Gandhi K.K. et al. Incidence of malignancy in adult patients with rheumatoid arthritis: a metaanalysis. Arthritis Res Ther. 2015;17:212. doi: 10.1186/s13075-015-0728-9 References: [1-3] 1. Guseva NG. Problema associacii revmaticheskih i onkologicheskih zabolevanij (patogeneticheskie i klinicheskie aspekty) [The problem of the association of rheumatic and oncological diseases (pathogenetic and clinical aspects).] Nauchno-prakticheskaya revmatologiya [Rheumatology Science and Practice]. 2004. 42(4): p 60-67 [in Russian] 2. Dvoretskii L.I. Paraneoplasticheskie sindromy. [Paraneoplastic syndromes]. Cons. Med. 2003. 3(3). p. 46-49. [in Russian] 3. Cherenkov V.G. Klinicheskaya onkologiya: rukovodstvo dlya studentov i vrachei [Clinical Oncology: A Guide for Students and Physicians]. M., VUNMC M3 RF, 1999, p.384. [in Russian] 4. Smirnova L.A., Simonova O.V., Sukhikh E.N., Nemtsov B.F. Coxitis as a manifestation of paraneoplastic syndrome [Coxitis as a manifestation of paraneoplastic syndrome]. Nauchno-Prakticheskaya Revmatologiya [Rheumatology Science and Practice]. 2018. 56(3): p 386-388. [in Russian] 5. Koltakova AD. Vzaimosvyaz' onkologicheskih i revmaticheskih zabolevanij. [The relationship between cancer and rheumatic diseases]. Nauchno-Prakticheskaya Revmatologiya [Rheumatology Science and Practice]. 2018. 58(2):p 198-206[in Russian]
Көрген адамдардың саны: 13

Түйенді сөздер:

Библиографиялық сілтемелер

Горемыкина М.В., Канапиянова Г.Б., Нуртасова А.Н. Дәрігер ревматолог тәжірибесіндегі паранеопластикалық артропатия. Клиникалық жағдайдың сипаттамасы // Ғылым және Денсаулық сақтау. 2022. 1 (Т.24). Б. 220-2225. doi 10.34689/SH.2022.24.1.025