Online ISSN: 3007-0244,
Print ISSN:  2410-4280
ЛАПАРОСКОПИЯЛЫҚ ПРОМОНТОФИКСАЦИЯ ЖАМБАС АҒЗАЛАРЫ ПРОЛАПСЫНЫҢ АПИКАЛДЫ ТҮРІНДЕ: АНАТОМИЯЛЫҚ, ҚЫЗМЕТТІК ЖӘНЕ ПАЦИЕНТКЕ-БАҒДАРЛАНҒАН НӘТИЖЕЛЕРІ
Кіріспе. Дамыған елдерде де, дамушы елдерде де жамбас ағзалары пролапсының жиілігі жыл сайын артып келеді. Мақсат. Жамбас ағзалары пролапсының апикалды түрінде жүргізілген лапароскопиялық промонтофиксацияның анатомиялық, қызметтік және пациентке-бағдарланған нәтижелерін бағалау. Әдістері. Бірорталықты обсервациялық зерттеу жұмысы әйелдер аурулары клиникалық академиялық департаменті, Университеттік Медициналық Орталық аясында 2019 жылдың қаңтар айы мен 2021жылдың тамыз айы аралығында жүргізілді. Зерттеуге III–IV дәрежелі апикалды немесе алдыңғы-апикалды пролапс бойынша лапароскопиялық промонтофиксация көлемінде оперативті ем жүргізілген 55 пациент енгізілді. Емшараның анатомиялық және функционалды сипаттамалары, сонымен қатар пациенттердің субъективті бағасы талқыланды. Бастапқы нәтижелер ретінде қабылданған емшараның анатомиялық, қызметтік және субъективті нәтижелері операцияға дейін және кейін POP-Q жүйесін және арнйы сауалнамаларды қолдану аясында алынды. Қорытынды көрсеткіштер аясында хирургиялық асқынулар жайындағы ақпарат талқыланды. Деректерді талдау сипаттамалық статистика, Уилкоксон сынақтары және Манн-Уитни U сынақтары арқылы жүргізілді. Нәтижелер. Барлығы 55 пациентке лапароскопическая промонтофиксация операциясы жүргізілді. Объективті анатомиялық жақсару 94,6% жағдайда байқалды, сонымен қатар операциядан кейін пролапспен байланысты симптомдарының барлығының біршама жақсарғандығы анықталды. Үш пациентте (5,4%) диспареуния de novo операциядан кейінгі мерзімде пайда болды. Сауалнамаладың нәтижесін талдау барысында операциядан кейін өмір сапасы мен жыныстық белсенділіктің айтарлықтай жақсарғандығы дәлелденді (р < 0,001). Медициналық және хирургиялық көмекті қажет ететін асқынулар жайында ешбір ақпарат тіркелмеді. Қорытынды. Лапароскопиялық промонтофиксация әдісі бақылаудың 12 айында жоғары анатомиялық, қызметтік және субъективті оң нәтиже көрсетті. Алынған нәтижелер хирургиялық емшарадан кейінгі өмір сапасын бағалаудың ұзақмерзімді зерттеулер негізінде растауды қажет етеді.
Серик С. Искаков1, https://orcid.org/0000-0002-8057-1457 Ботагоз М. Айтбаева1, https://orcid.org/0000-0001-6773-3936 Жанылсын А. Рыспаева2, https://orcid.org/0000-0003-1748-6548 1 «Астана медицина университеті» КеАҚ, №2 Акушерлік және гинекология кафедрасы, Астана қ., Казақстан Республикасы; 2 «Семей медицина университеті» КеАҚ, А.А. Козбагаров атындағы Акушерлік және гинекология кафедрасы, Семей қ., Казақстан Республикасы.
1. Acsinte O.M., Rabischong B., Bourdel N., Canis M., Botchorishvili R. Laparoscopic Promontofixation in 10 Steps // Journal of Minimally Invasive Gynecology, 2018. 25(5), 767. doi:10.1016/j.jmig.2017.10.020 2. Aubé M., Tu L.M. Current trends and future perspectives in pelvic reconstructive surgery // Womens Health (Lond). 2018 Jan-Dec. 14:1745506518776498. doi: 10.1177/1745506518776498. PMID: 29772955; PMCID: PMC5960843. 3. Baines G., Price N., Jefferis H., Cartwright R., Jackson S.R. Mesh-related complications of laparoscopic sacrocolpopexy // Int Urogynecol J. 2019 Sep;30(9):1475-1481. doi: 10.1007/s00192-019-03952-7. Epub 2019 Apr 30. PMID: 31041499. 4. Bartsch K.D., DeLancey J.O. A technique to study cervical descent // Obstet Gynecol 1988. 72:940-3. 5. Bradley C.S., Zimmerman M.B., Qi Y., Nygaard I.E. Natural history of pelvic organ prolapse in postmenopausal women // Obstet Gynecol. 2007. 109(4):848-54. https://doi.org/10.1097/01. AOG.0000255977.91296.5d. 6. Brandt C., van Rooyen C., Cronjé H.S. Validation of the prolapse quality-of-life questionnaire (P-QOL): An afrikaans version in a South African population // S. Afr. J. Obstet. Gynaecol. 2016. Vol. 22, № 2. P. 38–41 7. Bump R.C., Mattiasson A., Bo K. et al. The standardization of terminology of female pelvic organ prolapse and pelvic floor dysfunction // Am J Obstet Gynecol. 1996. 175:10–7 8. Cosson M., Bogaert E., Narducci F., Querleu D., Crepin G. Promontofixation coelioscopique: resultats a court terme et complications chez 83 patientes // J Gynecol Obstet Biol Reprod 2000; 29:746–50. 9. De Matos Lourenço T.R., Pergialiotis V., Durnea C., Elfturi A., Haddad J. M., Betschart C. Systematic review of reported outcomes and outcome measures in randomized controlled trials on apical prolapse surgery // International Journal of Gynecology & Obstetrics. 2019. doi:10.1002/ijgo.12766. 10. DeLancey J.O. Anatomy and biomechanics of genital prolapse // Clin Obstet Gynecol. 1993. 36:897-909 11. DeLancey J.O. The anatomy of the pelvic floor // Curr Opin Obstet Gynecol 1994. 6:313-6. 12. FDA Public Health Notification: Serious Complications Associated with Transvaginal Placement of Surgical Mesh in Repair of Pelvic Organ Prolapse and Stress Urinary Incontinence. Issued. 2008. Oct 20. 13. Kelly Erin C., Winick-Ng Jennifer, Welk Blayne Surgeon Experience and Complications of Transvaginal Prolapse Mesh // Obstetrics & Gynecology: July 2016. Volume 128 (Issue 1), p 65-72 doi: 10.1097/AOG.0000000000001450. 14. Lee D., Basu C., Zimmern P.E. Meshology: a fast-growing field involving mesh and/or tape removal procedures and their outcomes // Expert Rev Med Devices. 2015 Mar. 12(2):201-16. doi: 10.1586/17434440.2015.985655. Epub 2014 Dec 6. PMID: 25483725. 15. Maher C., Baessler K., Glazener C.M., Adams E.J., Hagen S. Surgical management of pelvic organ prolapse in women: a short version Cochrane review // Neurourol Urodyn 2008. 27: 3–12. 16. Margossian H., Walters M.D., Falcone T. Laparoscopic management of pelvic organ prolapse // Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 1999. 85: 57–62. 17. Nieminen K., Huhtala H., Heinonen P.K. Anatomic and functional assessment and risk factors of recurrent prolapse after vaginal sacrospinous fixation // Acta Obstet Gynecol Scand. 2003. 83:471–8. 18. Nüssler E., Granasen G., Box M. et al. Long-term outcome after routine surgery for pelvic organ prolapse - A national register-based cohort study // Int Urogynecol J. 2022. 33, 1863–1873. doi:10.1007/s00192-022-05156-y 19. Rosen R., Brown C., Heiman J., Leiblum S., Meston C., Shabsigh R., Ferguson D., D'Agostino R. The Female Sexual Function Index (FSFI): A Multidimensional Self-Report Instrument for the Assessment of Female Sexual Function // Journal of Sex & Marital Therapy, 2000. 26:2, 191-208. doi: 10.1080/009262300278597. 20. Sabbagh R., Mandron E., Piussan J., Brychaert P. E., Tu L.M. Long-term anatomical and functional results of laparoscopic promontofixation for pelvic organ prolapse // BJU International. 2010. 106(6), 861–866. doi:10.1111/j.1464-410x.2009.09173.x 21. Shah A.D., Kohli N., Rajan S.S., et al. The age distribution, rates, and types of surgery for pelvic organ prolapse in the USA // Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct 2008. 19:421–8. (Level II-3). 22. Smith F.J., Holman C.D., Moorin R.E. et al. Lifetime risk of undergoing surgery for pelvic organ prolapse // Obstet Gynecol. 2010. 116(5):1096–100. 23. Villette R., Man drone, Salet-Lizee D., van den Akker M., Gadonneix P., Zafiropulo M. Traitement chirurgical des prolapsus genito-urinaires par voie abdominale avec promontofixation et mise en place d’une prothese anterieure sous-vesicale associees a une colpopexie retropubienne: resultats anatomiques et fonctionnels chez 104 patients // Chirurgie. 1997. 122:353–8. 24. Wattiez A., Canis M., Mage G., Pouly J.L., Bruhat M.A. Promontofixation for the treatment of prolapse // Urol Clin North Am. 2001. 28: 151–7.
Көрген адамдардың саны: 84

Түйенді сөздер:

Мақалалар санаты: Біртума зерттеулер

Библиографиялық сілтемелер

Искаков С.С., Айтбаева Б.М., Рыспаева Ж.А. Лапароскопиялық промонтофиксация жамбас ағзалары пролапсының апикалды түрінде: анатомиялық, қызметтік және пациентке-бағдарланған нәтижелері // Ғылым және Денсаулық сақтау. 2022. 6(Т.24). Б. 26-31. doi 10.34689/SH.2022.24.6.004

Авторизируйтесь для отправки комментариев