Online ISSN: 3007-0244,
Print ISSN:  2410-4280
ШАП ЖАРЫҒЫН ДӘСТҮРЛІ ЖӘНЕ ЛАПАРОСКОПИЯЛЫҚ ӘДІСТЕРМЕН ЕМДЕУДІҢ САЛЫСТЫРМАЛЫ ТАЛДАУЫ TAPP –НӘТИЖЕЛЕРІ МЕН АСҚЫНУЛАРЫ
Кіріспе. Шап жарығын жою операциялары хирургиялық тәжірибеде ең көп таралған операциялардың бірі болып табылады. Соңғы жылдары оларды лапароскопиялық әдістермен жүзеге асыруда, соның ішінде TAPP (Trans Abdominal Pre-peritoneal) кеңінен қолданылуда. Шап жарығының рецидивин алдын алу үшін TAPP кезінде ішкі шап сақинасын тігуді қамтитын әдіс ұсынылады. Зерттеудің мақсаты - шап жарығы кезіңдегі әртүрлі ота әдістерінің нәтижелеріне және араласу әдісіне және науқастарда артық салмақ пен семіздіктің болуына байланысты операциядан кейінгі асқынулардың сипатына салыстырмалы сипаттама беру. Материалдар мен тәсілдер. Зерттеудің дизайны рандомизацияланған көп орталықты клиникалық сынақ болып табылады. Зерттеуге 18 бен 84 жас аралығындағы 268 науқас (орта жасы 59,2±10,6 жас), оның ішінде 46 әйел және 222 ер адам қатысты. Дене салмағының индексі қалыпты 187 науқас болды, артық салмақ - 72, семіздік – 9 науқаста кездесті. Барлық науқастар араласу әдісіне байланысты 4 топқа бөлінді: Шоулдаис бойынша ашық герниопластика (29 науқас), Лихтенштейн бойынша (118), лапароскопиялық TAPP техникасы (109) және TAPP ішкі шап сақинасын тігу (12). Клиникалық бақылау деректері негізінде операциядан кейінгі ерте асқынулардың жиілігі анықталды. Зерттеу нәтижелері: Герниопластиканың барлық анықталған асқынулары үшін артық салмақ пен семіздік жағдайында жиіліктің асып кетуі байқалды (χ2=4,331, p=0,038). Артық салмақ және семіздігі бар адамдарда дәстүрлі герниопластика әдістерімен асқынулардың ең жоғары деңгейі анықталды. TAPP тобында асқынудың жиынтық көрсеткіші 6,4% құрады, қалыпты мәндерден салмақ артық болуы немесе болмауына байланысты айырмашылықтар болмады. TAPP-ішкі шап сақинасын тігу тобында дене салмағының жоғарылауы кезінде асқынудың 1 жағдайы болды, ол жалпы топтың 4,5% және сәйкес кіші топтың 14,3% құрады. Ашық герниопластикадағы айырмашылықтар маңызды болды (χ2=4,660, p=0,031) жоғары дене салмағының индексі және семіздік (t=0,0001) кіші топқа байланысты болды. Қорытындылар: 1. Шап жарығын TAPP техникасы арқылы лапароскопиялық емдеу операциясынан кейінгі ерте асқынулардың жиілігін айтарлықтай төмендетуді қамтамасыз етеді, ең алдымен дене салмағының индексі жоғары адамдарда. 2. Ішкі шап сақинасын тігу арқылы TAPP техникасын қолдану операциядан кейінгі ерте асқынулардың қаупін арттырмайды.
Адлет А. Мендыбаев1, https://orcid.org/0000-0002-7854-9891 Александр Б. Фурсов1, https://orcid.org/0000-0002-6992-8646 Бакит А. Исмагамбетова1, https://orcid.org/0000-0003-2680-1319 Тимофей Ф. Коваленко1, https://orcid.org/0000-0002-1782-4773 Ирина С. Волчкова1, https://orcid.org/0000-0001-7792-1084 Назарбек Б. Омаров2, https://orcid.org/0000-0003-3262-1410 1 КЕАҚ «Астана медицина университеті», Жалпы медицина факультеті, Хирургиялық аурулар, бариатриялық хирургия және Нейрохирургия кафедрасы, Астана қаласы, Қазақстан Республикасы. 2 КЕАҚ «Семей медицина университеті», Семей қ., Қазақстан Республикасы.
1. Bergman S., Feldman L. Inguinal hernia repair. In: ACS Surgery: Principles and Practice // BC Decker Inc 2009. 28: 1-22. 2. Perez A.J., Campbell S. Inguinal Hernia Repair in Older Persons // J Am Med Dir Assoc. 2022. 23(4): 563-567. doi: 10.1016/j.jamda.2022.02.008. 3. Rutkow I.M. Demographic and socioeconomic aspects of hernia repair in the United States in 2003. Surg Clin North Am 2003; 83: 1045-51, v-vi. 4. Haladu N., Alabi A., Brazzelli M. et al.Open versus laparoscopic repair of inguinal hernia: an overview of systematic reviews of randomised controlled trials // Surg Endosc. 2022 Jul. 36(7):4685-4700. doi: 10.1007/s00464-022-09161-6. 5. Aydin M., Fikatas P., Denecke C., Pratschke J., Raakow J. Cost analysis of inguinal hernia repair: the influence of clinical and hernia-specific factors // Hernia. 2021. 25(5): 1129-1135. doi: 10.1007/s10029-021-02372-1. 6. McIntosh A., Hutchinson A., Roberts A., Withers H. Evidence-based management of groin hernia in primary care--a systematic review // Fam Pract. 2000. 17: 442-7. 7. Burcharth J., Pedersen M., Bisgaard T., Pedersen C., Rosenberg J. Nationwide Prevalence of Groin Hernia Repair // P LoS One 2013. 8. 8. Arvidsson D., Berndsen F.H., Larsson L.G., Leijonmarck C.E., Rimbäck G., Rudberg C., et al. Randomized clinical trial comparing 5-year recurrence rate after laparoscopic versus Shouldice repair of primary inguinal hernia // Br J Surg. 2005. 92: 1085-91. 9. Andresen K., Rosenberg J. Management of chronic pain after hernia repair // J Pain Res. 2018. 11: 675-681. doi: 10.2147/JPR.S127820. 10. Burcharth J., Andresen K., Pommergaard H.C., Bisgaard T., Rosenberg J. Recurrence patterns of direct and indirect inguinal hernias in a nationwide population in Denmark // Surgery. 2014. 155: 173-7. 11. Simons M.P., Aufenacker T., Bay-Nielsen M., Bouillot J.L., Campanelli G., Conze J., et al. European Hernia Society guidelines on the treatment of inguinal hernia in adult patients // Hernia. 2009. 13: 343-403. 12. Shakil A., Aparicio K., Barta E., Munez K. Inguinal Hernias: Diagnosis and Management // Am Fam Physician. 2020. Oct 15. 102(8):487-492. 13. Li J., Bao P., Shao X., Cheng T. The Management of Indirect Inguinal Hernia Sac in Laparoscopic Inguinal Hernia Repair: A Systemic Review of Literature // Surg Laparosc Endosc Percutan Tech. 2021. Apr 23.31(5):645-653. doi: 10.1097/SLE.0000000000000944. 14. Glanz S.A. Primer of Biostatistics. Seventh Edition. 2011. 327 p. 15. Shrestha S., Upadhyay P.K. Prevalence of Obesity in Inguinal Hernia Repair Patients in a Tertiary Care Center // JNMA J Nepal Med Assoc. 2021. Feb 28. 59(234):156-159. doi: 10.31729/jnma.5636. 16. Huerta S., Tran N., Yi B., Pham T. Outcomes of obese compared to non-obese veterans undergoing open inguinal hernia repair: a case-control study // Hernia. 2021 Oct. 25(5):1289-1294. doi: 10.1007/s10029-021-02382-z. 17. Kepiсovа M, Ihnаt P. Laparoscopic versus open hernia repair in patients with incarcerated inguinal hernia // Rozhl Chir. 2021; 100(9): 440-444. doi: 10.33699/PIS.2021.100.9.440-444. 18. Goksoy B., Yilmaz G. et al. Laparoscopic Inguinal Hernia Repair-TAPP versus TEP: Results of 301 Consecutive Patients // Surg Technol Int. 2021; 39:191-195. doi: 10.52198/21.STI.39.HR1427. 19. Huerta S., Timmerman C. et al. Open, Laparoscopic, and Robotic Inguinal Hernia Repair: Outcomes and Predictors of Complications // J Surg Res. 2019 Sep. 241:119-127. doi: 10.1016/j.jss.2019.03.046. 20. Bullen N.L., Massey L.H., Antoniou S.A., Smart N.J., Fortelny R.H. Open versus laparoscopic mesh repair of primary unilateral uncomplicated inguinal hernia: a systematic review with meta-analysis and trial sequential analysis // Hernia. 2019. 23(3):461-472. doi: 10.1007/s10029-019-01989-7. 21. Siddaiah-Subramanya M., Ashrafi D., Memon B., Memon M.A. Causes of recurrence in laparoscopic inguinal hernia repair // Hernia. 2018. 22(6):975-986. doi: 10.1007/s10029-018-1817-x. 22. Sgourakis G., Dedemadi G., Gocke l.I., Schmidtmann I. et al. Laparoscopic totally extraperitoneal versus open preperitoneal mesh repair for inguinal hernia recurrence: a decision analysis based on net health benefits // Surg Endosc. 2013 Jul. 27(7):2526-41. doi: 10.1007/s00464-012-2776-4. 23. Ramsay G., Scott N.W., Jansen J.O. A 19 year population-based cohort study analysing reoperation for recurrence following laparoscopic and open inguinal hernia repairs // Hernia. 2020 Aug. 24(4):793-800. doi: 10.1007/s10029-019-02073-w. 24. Furtado M., Claus C.M.P., Cavazzola L.T. et al. Systemization of laparoscopic inguinal hernia repair (TAPP) based on a new anatomical concept: inverted Y and five triangles // Arq Bras Cir Dig. 2019. 32(1):e1426. doi: 10.1590/0102-672020180001e1426. 25. Li B., Shi S., Qin C., Yu J., Gong D., Nie X., Miao J. Internal Ring Defect Closure Technique in Laparoscopic Mesh Hernioplasty for Indirect Inguinal Hernia // Front Surg. 2022. 9:794420. doi: 10.3389/fsurg.2022.794420. 26. Chen P., Li S., Yu L., Jin S., Su J., Yang Z., Sun X., Sun M. Single-port laparoscopic percutaneous extraperitoneal internal ring closure for paediatric inguinal hernia using a needle grasper // Pediatr Surg Int. 2022. 38(10):1421-1426. doi: 10.1007/s00383-022-05196-x.
Көрген адамдардың саны: 75

Түйенді сөздер:

Мақалалар санаты: Біртума зерттеулер

Библиографиялық сілтемелер

Мендыбаев А.А., Фурсов А.Б., Исмагамбетова Б.А., Коваленко Т.Ф., Волчкова И.С., Омаров Н.Б. Шап жарығын дәстүрлі және лапароскопиялық әдістермен емдеудің салыстырмалы талдауы TAPP –нәтижелері мен асқынулары // Ғылым және Денсаулық сақтау. 2022. 6(Т.24). Б. 86-93. doi 10.34689/SH.2022.24.6.012

Авторизируйтесь для отправки комментариев