Online ISSN: 3007-0244,
Print ISSN:  2410-4280
ОПИОИДТІ АНАЛГЕЗИЯМЕН САЛЫСТЫРҒАНДА ЛАПАРОСКОПИЯЛЫҚ ОПЕРАЦИЯДАН ЖӘНЕ ЛАПАРОТОМИЯДАН КЕЙІН ІШТІҢ КӨЛДЕНЕҢ ЖАЗЫҚТЫҒЫНЫҢ БЛОКАДАСЫ
Өзектілігі. Адекватты анальгезия лапароскопиялық операция мен лапаротомиядан кейінгі кезеңде тиімді қалпына келу үшін өте маңызды. Опиоидтер әдетте ауыр операциядан кейінгі ауырсынуды емдеу үшін қолданылады және оларды қолдану жиі жүрек айнуы, құсу, іш қату, ішек өтімсіздігі және тыныс алу депрессиясы сияқты дозаға тәуелді көптеген жанама әсерлермен байланысты. Осылайша, опиоидтарды енгізуді азайту және операциядан кейінгі анестезияның мультимодальды формаларын қолдану өте маңызды. Осы себепті іштің көлденең жазықтығының блокадасына көп көңіл бөлінеді. Бұл зерттеудің мақсаты лапароскопиялық хирургия мен лапаротомиядан кейін ТАП- блокадасының тиімділігін бағалау және оны стандартты жүйелік анестезиямен салыстыру болып табылады. Зерттеу материалдары мен әдістері: Біз лапароскопиялық хирургия немесе лапаротомия жасалған және екі тең (n=60) топқа бөлінген 120 науқаста ауырсынуды басу нәтижелерін талдадық. Бір топ операциядан кейінгі ерте кезеңде (алғашқы 24 сағат ішінде) биполярлы ТАП блокадасын алды. Сонымен қатар, осы топтағы емделушілерге кетонал көктамыр ішіне енгізілді. Екінші топ операциядан кейінгі алғашқы тәулікте есірткілік анальгетик Промедол мен Кетоналдың стандартты жүйелі қабылдауын алды. Статистикалық маңыздылық жұпталмаған екі жақты Стьюдент критериі арқылы анықталды. Материалды статистикалық өңдеу Statistica v 7.0.бағдарламалық пакетінің көмегімен жүзеге асырылды. Нәтижелер: Операциядан кейінгі алғашқы 24 сағатта ауырсынуды визуалды аналогтық шкала (VAS) арқылы бағалау топтар арасындағы айырмашылық айтарлықтай болған, 5 сағаттан кейінгі бағалауды қоспағанда (p<0,05). айтарлықтай айырмашылықты анықтаған, Лайкерт шкаласы бойынша бағаланған пациенттердің анестезияға қанағаттануы топтар арасында айтарлықтай айырмашылықтарды анықтаған жоқ. Сол сияқты, хирургтардың анестезияға қанағаттануын бағалау топтар арасында айтарлықтай айырмашылықты анықтаған жоқ. Біз екі эксперименталды топ арасында жүрек соғу жиілігінде, систолалық және диастолалыққан қысымында статистикалық айырмашылықтарды таппадық. Біз сондай-ақ операциядан кейінгі алғашқы 24 сағатта қолданылатын жүйелі анальгетиктердің көлемін бағаладық. Кетонал екі топта да 400 мг (р>0,5) қолданылды. Промедол есірткілік анальгетиктер тобында ғана қолданылған 44,50 ± 7,4 мг (р<0,001) Қорытынды: Осы нәтижелерге сүйене отырып, кетоналды көктамыр ішіне енгізумен біріктірілген биполярлы ТАР блокадасы түріндегі мультимодальды анальгезия, опиоидтар мен кетоналды стандартты жүйелі енгізумен салыстыруға болатын, операциядан кейінгі кезеңде адекватты анестезияны қамтамасыз етеді деп болжаймыз.
Ринат Әшжанов1, Дәулет Мамыров1, Марат Сыздықбаев2, Йошихиро Носо3, Ольга Таштемирова4, Әсем Әшжанова4, Антон Шейнин5 1 «Семей медицина университет» КеАҚ Павлодар филиалы, Жедел медициналық көмек кафедрасы, Павлодар қ., Қазақстан Республикасы; 2 «Семей медицина университет» КеАҚ, Госпитальдық хирургия, анестезиология және реаниматология кафедрасы, Семей қ., Қазақстан Республикасы; 3 Хиросима халықаралық университеті, Денсаулық сақтау қызметтерін басқару кафедрасы, Хиросима қ., Япония; 4 «Семей медицина университет» КеАҚ Павлодар филиалы, хирургия кафедрасы, Павлодар қ., Қазақстан Республикасы; 5 Тель-Авив университеті, Сагол Нейрология мектебі, Тель-Авив қ., Израиль.
1. Alkatout I., Mechler U., Mettler L., Pape J., Maass N., Biebl M., et al. The Development of Laparoscopy-A Historical Overview // Front Surg. 2021;8:799442. 2. Beiranvand S., Moradkhani M.R. Bupivacaine Versus Liposomal Bupivacaine For Pain Control // Drug Res (Stuttg). 2018;68(7):365-9. 3. Carney J., McDonnell J.G., Ochana A., Bhinder R., Laffey J.G. The transversus abdominis plane block provides effective postoperative analgesia in patients undergoing total abdominal hysterectomy // Anesth Analg. 2008;107(6):2056-60. 4. El-Dawlatly A.A., Turkistani A., Kettner S.C., Machata A.M., Delvi M.B., Thallaj A., et al. Ultrasound-guided transversus abdominis plane block: description of a new technique and comparison with conventional systemic analgesia during laparoscopic cholecystectomy // Br J Anaesth. 2009;102(6):763-7. 5. Griffiths J.D., Barron F.A., Grant S., Bjorksten A.R., Hebbard P., Royse C.F. Plasma ropivacaine concentrations after ultrasound-guided transversus abdominis plane block // Br J Anaesth. 2010;105(6):853-6. 6. Guirguis M.N., Abd-Elsayed A.A., Girgis G., Soliman L.M. Ultrasound-guided transversus abdominis plane catheter for chronic abdominal pain // Pain Pract. 2013;13(3):235-8. 7. Gustafsson U.O., Scott M.J., Schwenk W., Demartines N., Roulin D., Francis N., et al. Guidelines for perioperative care in elective colonic surgery: Enhanced Recovery After Surgery (ERAS((R))) Society recommendations // World J Surg. 2013;37(2):259-84. 8. Hebbard P., Fujiwara Y., Shibata Y., Royse C. Ultrasound-guided transversus abdominis plane (TAP) block // Anaesth Intensive Care. 2007;35(4):616-7. 9. Ma N., Duncan J.K., Scarfe A.J., Schuhmann S., Cameron A.L. Clinical safety and effectiveness of transversus abdominis plane (TAP) block in post-operative analgesia: a systematic review and meta-analysis // J Anesth. 2017;31(3):432-52. 10. McDermott G., Korba E., Mata U., Jaigirdar M., Narayanan N., Boylan J., et al. Should we stop doing blind transversus abdominis plane blocks? // Br J Anaesth. 2012;108(3):499-502. 11. McDonnell J.G., Curley G., Carney J., Benton A., Costello J., Maharaj C.H., et al. The analgesic efficacy of transversus abdominis plane block after cesarean delivery: a randomized controlled trial // Anesth Analg. 2008;106(1):186-91, table of contents. 12. McDonnell J.G., O'Donnell B., Curley G., Heffernan A., Power C., Laffey J.G. The analgesic efficacy of transversus abdominis plane block after abdominal surgery: a prospective randomized controlled trial // Anesth Analg. 2007;104(1):193-7. 13. Mukhtar K., Singh S. Transversus abdominis plane block for laparoscopic surgery // Br J Anaesth. 2009;102(1):143-4. 14. Mukhtar K., Singh S. Ultrasound-guided transversus abdominis plane block // Br J Anaesth. 2009;103(6):900; author reply -1. 15. Nedeljkovic S.S., Kett A., Vallejo M.C., Horn J.L., Carvalho B., Bao X., et al. Transversus Abdominis Plane Block With Liposomal Bupivacaine for Pain After Cesarean Delivery in a Multicenter, Randomized, Double-Blind, Controlled Trial // Anesth Analg. 2020;131(6):1830-9. 16. Niraj G., Searle A., Mathews M., Misra V., Baban M., Kiani S., et al. Analgesic efficacy of ultrasound-guided transversus abdominis plane block in patients undergoing open appendicectomy // Br J Anaesth. 2009;103(4):601-5. 17. O'Donnell B.D., McDonnell J.G., McShane A.J. The transversus abdominis plane (TAP) block in open retropubic prostatectomy // Reg Anesth Pain Med. 2006;31(1):91. 18. Oderda G.M., Said Q., Evans R.S., Stoddard G.J., Lloyd J., Jackson K., et al. Opioid-related adverse drug events in surgical hospitalizations: impact on costs and length of stay // Ann Pharmacother. 2007;41(3):400-6. 19. Petersen P.L., Hilsted K.L., Dahl J.B., Mathiesen O. Bilateral transversus abdominis plane (TAP) block with 24 hours ropivacaine infusion via TAP catheters: A randomized trial in healthy volunteers // BMC Anesthesiol. 2013;13(1):30. 20. Rafi A.N. Abdominal field block: a new approach via the lumbar triangle // Anaesthesia. 2001;56(10):1024-6. 21. Smith S.R., Draganic B., Pockney P., Holz P., Holmes R., McManus B., et al. Transversus abdominis plane blockade in laparoscopic colorectal surgery: a double-blind randomized clinical trial // Int J Colorectal Dis. 2015;30(9):1237-45. 22. Tian C., Lee Y., Oparin Y., Hong D., Shanthanna H. Benefits of Transversus Abdominis Plane Block on Postoperative Analgesia after Bariatric Surgery: A Systematic Review and Meta-Analysis // Pain Physician. 2021;24(5):345-58.
Көрген адамдардың саны: 84

Түйенді сөздер:

Мақалалар санаты: Біртума зерттеулер

Библиографиялық сілтемелер

Ашжанов Р., Мамыров Д., Сыздыкбаев М., Носо Йо., Таштемирова О., Ашжанова А., Шейнин А. Опиоидті аналгезиямен салыстырғанда лапароскопиялық операциядан және лапаротомиядан кейін іштің көлденең жазықтығының блокадасы // Ғылым және Денсаулық сақтау. 2023. 1(Т.25). С. 100-105. doi 10.34689/SH.2023.25.1.013

Авторизируйтесь для отправки комментариев