ЖЫНЫС МҮШЕЛЕРІНІҢ ПРОЛАПСЫНЫҢ ЭПИДЕМИОЛОГИЯСЫ, ЭТИОЛОГИЯСЫ ЖӘНЕ АЛДЫН АЛУ: ӘДЕБИЕТТЕРГЕ ШОЛУ
Кіріспе: Қазіргі уақытта ең өзекті әлеуметтік маңызды және медициналық мәселелердің бірі жамбас қабатының дисфункциясы бұзылыстарын түзету жүйесін жетілдіру болып табылады: зәр шығаруды ұстамау және жамбас мүшелерінің пролапсымен үйлесетін нәжіс ұстамау. Бұл нозология бүкіл әлемдегі миллиондаған әйелдерге әсер ететін жаһандық денсаулық мәселесі болып табылады. Жамбас мүшелерінің ауруларының денсаулық сақтау жүйесі мен қоғамға тигізетін орасан зор шығындары, шамамен 5 әйелдің 1-і 85 жасында жыныс мүшелерінің пролапсы немесе зәр шығаруды ұстамауы үшін операция жасайды. Зерттеу мақсаты: әдебиеттерге сәйкес жыныс мүшелерінің пролапсының таралуын, этиологиясын және алдын алуды зерттеу. Іздеу стратегиясы: PubMed, Mendeley, Scopus, Web of Science, Google Scholar сияқты ғылыми жарияланымдардың және мамандандырылған іздеу жүйелерінің деректер базасын пайдалана отырып, 10 жыл ішінде көпшілікке қолжетімді, тереңдіктегі мақалалар зерделенді. Іріктеу критерийлері: А, В дәлелділік деңгейінің жарияланымдары: мета-талдаулар, жүйелі шолулар, когорттық және көлденең зерттеулер. Ерекшелік критерийлері: қысқа хабарламалар, жарнамалық мақалалар түріндегі сарапшылардың пікірі. Зерттеу нәтижелері және қорытынды:: Пролапстың таралуы кең ауқымда 10% -64% аралығында болды, жалпылама нәтижелерде көптеген зерттеулер 25% жетеді. Сонымен қатар, диагностиканың бірыңғай стандартталған тәсілдерінің болмауына байланысты пролапстың әртүрлі бөліктерінің таралуы туралы деректер біршама қарама-қайшы. Анықтау жылдамдығы бойынша зерттеулердің жарияланған деректеріне сәйкес, пролапс эпизодтары жасына қарай ұлғаятыны, 50 және одан жоғары жастағы шыңдарға жететіні анықталған факт. Генетикалық мутацияға байланысты туа біткен дәнекер тінінің әлсіздігі бейімді қауіп факторы ретінде көрсетілген және ол өзгеріссіз. Пролапстың дамуымен сенімді байланысы бар профилактиканы жүргізуге болатын басқа факторлар: семіздік және артық салмақ, менопауза, паритет, босану тәсілі, іш қату, ұзаққа созылған жөтелмен жүретін аурулар, ауыр физикалық жұмыс. Біздің зерттеуіміз күтілетін өмір сүру ұзақтығының ұлғаюы және семіз әйелдер санының артуы болашақта пролапстың таралу қаупін айтарлықтай арттыратынына назар аудара отырып, егжей-тегжейлі зерттеуді қажет ететін бірқатар шешілмеген алдын алу мәселелерінің болуын өзекті етеді. Жамбас қабатының бұлшықеттеріне арналған жаттығулар, әсіресе физиотерапиямен бірге, жамбас пролапсының тиімді алдын алу және емдеу үшін перспективалы болуы мүмкін (көптеген зерттеулердің нәтижелері бойынша).
Мария В. Лактионова¹, https://orcid.org/0000-0002-9435-8841 Алтын М. Арингазина²,https://orcid.org/0000-0002-9056-2394 Максут К. Кульжанов1, https://orcid.org/0000-0002-9701-4016 Майраш А. Баймуратова¹, https://orcid.org/0000-0003-0219-7874 Арсен А. Аскеров3, https://orcid.org/0000-0003-4447-9650 Зайтуна Г. Хамидуллина4, https://orcid.org/0000-0002-5324-8486 1 Казахстанский медицинский университет «Высшая школа общественного здравоохранения», г. Алматы, Республика Казахстан; ² УО «Каспийский общественный университет», г. Алматы, Республика Казахстан; 3 Б.Н. Ельцин атындағы Қырғыз-Ресей Славян университеті, Бишкек қ., Қырғызстан Республикасы. 4 «Астана Медицина Университеті» КеАҚ, Астана қ., Қазақстан Республикасы.
1. Журалев А.В. Оптимизация способов хирургического лечения ректоцеле и геморроя. Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук. 2010. 165с. 2. Ищенко А.И., Шульчина И.В., Ищенко А.А. и др. Mesh-ассоциированные осложнения. Факторы риска // Архив акушерства и гинекологии им. В.Ф. Снегирева. 2014. Т.1, №2. С. 4-7. 3. Куликов А., Пересада О.А., Соловей С.В., Котова Г.С. Возможности консервативного лечения пролапса тазовых органов у женщин // Охрана материнства и детства. 2016. № 2 (28). С. 58-63. 4. Лоран О.Б. Эпидемиология, этиология, патогенез, диагностика недержания мочи // Урология. 2001. №2. С.11 – 21. 5. Almousa S., Bandin van Loon A. The prevalence of urinary incontinence in nulliparous adolescent and middle-aged women and the associated risk factors: A systematic review // Maturitas. 2018. №107. P.78 6. Barca J.A. et al. Pelvic floor morbidity following vaginal delivery versus cesarean delivery: Systematic review and meta-analysis // J. Clin. Med. 2021. Vol.10, №8. P. 1–14. 7. Barber M.D., Neubauer N.L., Klein-Olarte V. Can we screen for pelvic organ prolapse without a physical examination in epidemiologic studies? // Am J Obstet Gynecol. 2006 Oct, 195(4):942-8. doi: 10.1016/j.ajog.2006.02.050. Epub 2006 May 8. PMID: 16681989. 8. Boyle R., Hay-Smith E.J., Cody J.D., Mørkved S. Pelvic floor muscle training for prevention and treatment of urinary and fecal incontinence in antenatal and postnatal women: a short version Cochrane review // Neurourol Urodyn. 2014 Mar, 33(3):269-76. doi: 10.1002/nau.22402. Epub 2013 Apr 24. PMID: 23616292. 9. Citak N. et al. Postpartum sexual function of women and the effects of early pelvic floor muscle exercises // Acta Obstet. Gynecol. Scand. Wiley Online Library, 2010. Vol. 89, № 6. P. 817–822. 10. Dumoulin C., Cacciari L.P., Hay‐Smith E.J.C. Pelvic floor muscle training versus no treatment, or inactive control treatments, for urinary incontinence in women // Cochrane database Syst. Rev. John Wiley & Sons, Ltd, 2018. № 10. 11. Dekker J.H. Pelvic organ prolapse: prevention by training? // Lancet. 2017. № 389 (10067). P. 336-337. 12. Dumoulin C., Cacciari L.P., Hay-Smith E.J.C. Pelvic floor muscle training versus no treatment, or inactive control treatments, for urinary incontinence in women // Cochrane Database Syst Rev. 2018 Oct 4. 10(10):CD005654. doi: 10.1002/14651858.CD005654.pub4. PMID: 30288727; PMCID: PMC6516955. 13. Giri A. et al. Obesity and pelvic organ prolapse: a systematic review and meta-analysis of observational studies // J. Obstet. Gynecol. Elsevier, 2017. Vol.217, №1. P.11-26.e3. 14. Farrell S.A., Allen V.M., Baskett T.F Parturition and urinary incontinence in primiparas / // Obstet Gynecol. 2001. № 97. P.350–356., 15. Goran Talic et al. Varicose veins and uterine prolapse in female patients treated foe idiopathic scoliosis // Angew. Chemie Int. Ed. 6(11), 951–952. 1967. P. 5–24. 16. Gallas S. et al. Prevalence and risk factors for urinary and anal incontinence in Tunisian middle aged women // African J. Urol. Pan African Urological Surgeons’ Association., 2018. Vol. 24, № 4. P. 368–373. 17. Hage-Fransen M.A.H. et al. Pregnancy- and obstetric - related risk factors for urinary incontinence, fecal incontinence, or pelvic organ prolapse later in life: A systematic review and meta-analysis // Acta Obstet. Gynecol. Scand. John Wiley & Sons, Ltd, 2021. Vol. 100, № 3. P. 373–382. 18. Hannestad Y.S., Rortveit G., Sandvik H. et al. A community-based epidemiological survey of female urinary incontinence: the Norwegian EPINCONT study. Epidemiology of Incontinence in the County of Nord-Trondelag // J Clin Epidemiol. 2000. №53. P.1150–115 19. Islam R.M., Oldroyd J., Rana J., Romero L., Karim M.N. Prevalence of symptomatic pelvic floor disorders in community-dwelling women in low and middle-income countries: a systematic review and meta-analysis // Int Urogynecol J. 2019 Dec. 30(12):2001-2011. doi: 10.1007/s00192-019-03992-z. Epub 2019 Jun 4. PMID: 31165221. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31165221/ 20. Jokhio A.H., Rizvi R.M., MacArthur C. Prevalence of pelvic organ prolapse in women, associated factors and impact on quality of life in rural Pakistan: Population-based study // BMC Womens. Health. 2020. Vol. 20, № 1. P. 1–14. 21. Kolberg Tennfjord M. et al. Effect of postpartum pelvic floor muscle training on vaginal symptoms and sexual dysfunction—secondary analysis of a randomised trial // BJOG An Int. J. Obstet. Gynaecol. Wiley Online Library, 2016. Vol. 123, № 4. P. 634–642. 22. Li Z. et al. An epidemiologic study of pelvic organ prolapse in postmenopausal women: a population-based sample in China // Climacteric. Taylor & Francis, 2019. Vol. 22, № 1. P. 79–84. 23. Milsom I., Gyhagen M. Breaking news in the prediction of pelvic floor disorders // Best Pract. Res. Clin. Obstet. Gynaecol. Baillière Tindall, 2019. Vol. 54. P. 41–48. 24. Masenga G.G., Shayo B.C., Rasch V. Prevalence and risk factors for pelvic organ prolapse in Kilimanjaro, Tanzania: A population based study in Tanzanian rural community // PLoS One. 2018. Vol. 13, № 4. P. 1–13. 25. Ouyang Y. et al. Safety and efficacy of a self-developed Chinese pelvic repair system and Avaulta repair system for the treatment of pelvic organ prolapse in women: A multicenter, prospective, randomized, parallel-group study // Medicine (Baltimore). 2020. Vol. 99, № 38. P. e22332. 26. Ojiyi E.C. et al. Uterovaginal prolapse at a university teaching hospital in south-East Nigeria // Orient J. Med. 2013. Vol. 25, № 3–4. P. 107–112. 27. Romeikienė K.E., Bartkevičienė D. Pelvic-floor dysfunction prevention in prepartum and postpartum periods // Med. 2021. Vol. 57, № 4. 28. Shrestha B. et al. Women’s experiences and health care-seeking practices in relation to uterine prolapse in a hill district of Nepal // BMC Womens. Health. Springer, 2014. Vol. 14, № 1. P. 1–9. 29. Scherf C. et al. Epidemiology of pelvic organ prolapse in rural Gambia, West Africa // BJOG an Int. J. Obstet. Gynaecol. Elsevier, 2002. Vol. 109, № 4. P. 431–436. 30. Schreiber Pedersen L. [et al.] Prevalence of urinary incontinence among women an analysis of potential risk factors in Germany and Denmark // Acta Obstet Gynecol Scand. 2017. №96(8). P.939–948.]. 31. Yuk J.S. et al. The prevalence and treatment pattern of clinically diagnosed pelvic organ prolapse: A Korean National Health Insurance Database-based cross-sectional study 2009-2015 // Sci. Rep. Springer US, 2018. Vol. 8, № 1. P. 4–9. 32. Yang X., Zhang A., Sayer L., Bassett S., Woodward S. The effectiveness of group-based pelvic floor muscle training in preventing and treating urinary incontinence for antenatal and postnatal women: a systematic review // Int Urogynecol J. 2021 Aug 28. doi: 10.1007/s00192-021-04960-2. Epub ahead of print. PMID: 3445355 33. Veit-Rubin N. et al. Association between joint hypermobility and pelvic organ prolapse in women: a systematic review and meta-analysis // Int. Urogynecol. J. 2016. Vol. 27, № 10. P. 1469–1478. 34. Weintraub A.Y., Glinter H., Marcus-Braun N. Narrative review of the epidemiology, diagnosis and pathophysiology of pelvic organ prolapse // Int. Braz J Urol. 2020. Vol. 46, № 1. P. 5–14. 35. Wu J.M. et al. Prevalence and trends of symptomatic pelvic floor disorders in US women // Obstet. Gynecol. NIH Public Access, 2014. Vol. 123, № 1. P. 141. 36. Wusu-Ansah O.K., Opare-Addo H.S. Pelvic organ prolapse in rural Ghana // Int. J. Gynecol. Obstet. Elsevier, 2008. Vol. 103, № 2. P. 121–124. 37. Wu Y.M., McInnes N., Leong Y. Pelvic Floor Muscle Training Versus Watchful Waiting and Pelvic Floor Disorders in Postpartum Women: A Systematic Review and Meta-analysis // Female Pelvic Med Reconstr Surg. 2018 Mar/Apr, 24(2):142-149. doi: 10.1097/SPV.0000000000000513. PMID: 29474288. 38. Zeleke B.M., Bell R.J., Billah B., Davis S.R. Symptomatic pelvic floor disorders in community-dwelling older Australian women // Maturitas. 2016 Mar;85:34-41. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26857877/ References: 1. Zhuralev AV. Optimizatsiya sposobov khirurgicheskogo lecheniya rectotsele i gemorroya. [Optimization of methods of rectocele and hemorrhoids surgical treatment]. Kand dissertatt. [Cand dissert]. Oct 2010. 2010. [in Russian] 2. Ishchenko A.I., Shulchina I.V., Ishchenko A.A. et al. Mesh-assotsiirovanniye oslozhneniya. Factory riska. [Mesh-associated complications. Risk factors] Arkhiv akusherstva i gynecologii im V.F. Snegireva [Archive of Obstetrics and Gynecology Named after V.F. Snegirev] - 2014. Vol. 1, No. 2. P. 4-7. [in Russian] 3. Kulikov A., Peresada O.A., Solovey S.V., Kotova G.S. Vozmozhnosti konservativnogo lecheniya prolapsa tazoviykh organov y zhenshin [Possibilities of female pelvic organ prolapse of conservative treatment]. Okhrana materinstva i detstva. [Maternity and childhood protection]. - 2016. No.2(28). pp. 58-63. [in Russian] 4. Laurent O.B. Epidemiologiya, etiologiya, pathogenes, diagnostika nederzhaniya mochi [Epidemiology, etiology, pathogenesis, diagnosis of urinary incontinence]. Urologiya [Urology]. 2001. No.2. pp.11 – 21. [in Russian]
Көрген адамдардың саны: 23

Түйенді сөздер:

Библиографиялық сілтемелер

Лактионова М.В., Арингазина А.М., Кульжанов М.К., Баймуратова М.А., Аскеров А.А., Хамидуллина З.Г. Жыныс мүшелерінің пролапсының эпидемиологиясы, этиологиясы және алдын алу: әдебиеттерге шолу // Ғылым және Денсаулық сақтау. 2023. 3 (Т.25). Б.247-256. doi 10.34689/SH.2023.25.3.031

Авторизируйтесь для отправки комментариев