Online ISSN: 3007-0244,
Print ISSN:  2410-4280
ТРОФОБЛАСТИКАЛЫҚ ІСІКТІҢ МОРФОЛОГИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕМЕСІ
Өзектілігі: Хорионкарцинома-сирек кездесетін қатерлі трофобластикалық ісік, агрессивті ағымы бар, тез дамиды және ерте метастаз береді, өкінішке орай, кеш диагноз қойылады. Көбінесе хорионкарцинома-бұл плацентамен шектелген, ананың немесе баланың денесіне таралу белгілері жоқ кездейсоқ нәтиже, бірақ кейде кеш диагноз қойылады және көптеген метастаздар болған кезде. Зерттеудің мақсаты - хорионкарциноманың морфологиялық диагностикасының ерекшеліктерімен таныстыру. Әдістері: мақалада жатыр хорионкарциномасы бар науқастың клиникалық жағдайы сипатталған. Патоморфологиялық зерттеу деректері ұсынылған. Нәтижелер: бұл клиникалық жағдай 2-3 айдан кейін немесе босанғаннан немесе түсік түсіргеннен кейін хориальды вилласыз пролиферацияланатын трофобластты анықтаған кезде операциялық-биопсиялық материалды гистологиялық зерттеу кезінде сақтықты қажет ететін қатерлі трофобласт ісігінің болу мүмкіндігін ескеру қажет екенін көрсетеді. Қорытынды: босанғаннан кейінгі хориокарциноманың жиілігі өте төмен болғанымен, босанғаннан кейінгі хориокарциноманы ерте диагностикалау және болжамды жақсарту үшін босанғаннан кейінгі плацентарлы гистологиялық тексеру және жүкті және жоғары қауіпті әйелдердегі қандағы β-адам хорионикалық гонадотропин деңгейін бақылау қажет.
Майда М. Тусупбекова1, https://orcid.org/0000-0003-3105-4450 Лейла М. Стабаева1, https://orcid.org/0000-0001-8598-1829 Гульназира Н. Иманбаева1, http://orcid.org/0000-0002-9091-4601 Райхан Ж. Ныгызбаева1, http://orcid.org/0000-0001-6264-1872 Сабина С. Абиева1, http://orcid.org/0000-0001-7811-5367 Патология кафедрасы, Қарағанды медицина университеті КеАҚ, Қарағанды қ., Қазақстан Республикасы;
1. Кондриков Н.И., Баринова И.В. Патология матки: руководство для врачей. – 2-е изд. – М.: Практическая медицина, 2019. – 352 с. https://www.books-up.ru/ru/book/patologiya-matki-9794584/ (Дата обращения: 12.02.2023) 2. Солопова А.Г., Макацария А.Д., Солопова А.Е., Егорова Е.С., Москвичёва В.С. Гестационная трофобластическая болезнь: факторы риска, современные методы диагностики и лечения // Акушерство, гинекология и репродукция. 2018. №2. С. 48-54. 3. Lok C., Frijstein M., van Trommel N. Clinical presentation and diagnosis of Gestational Trophoblastic Disease // Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol. 2021 Jul. -74.-P. 42-52. doi: 10.1016/j.bpobgyn.2020.12.001. Epub 2020 Dec 21. PMID: 33422446. 4. Mangla M., Singla D., Kaur H., Sharma S. Unusual clinical presentations of choriocarcinoma: A systematic review of case reports // Taiwan J Obstet Gynecol. 2017. 56(1). P.1-8. doi: 10.1016/j.tjog.2015.05.011. PMID: 28254207. References: 1. Kondrikov N.I., Barinova I.V. Patologiya matki: rukovodstvo dlya vrachei. 2-e izd. M.: Prakticheskaya meditsina [Pathology of the uterus: a guide for doctors. M.: Practical Medicine], 2019. 352 p. https://www.books-up.ru/ru/book/patologiya-matki-9794584/ (accessed: 12.02.2023) 2. Solopova A.G., Makatsariya A.D., Solopova A.E., Egorova E.S., Moskvicheva V.S. Gestatsionnaya trofoblasticheskaya bolezn': faktory riska, sovremennye metody diagnostiki i lecheniya [Gestational trophoblastic disease: risk factors, modern methods of diagnosis and treatment]. Akusherstvo, ginekologiya i reproduktsiya [Obstetrics, gynecology and reproduction]. 2018. №2. pp. 48-54. (accessed: 12.02.2023)
Көрген адамдардың саны: 155

Түйенді сөздер:

Мақалалар санаты: Клиникалық жағдай

Библиографиялық сілтемелер

Тусупбекова М.М., Стабаева Л.М., Иманбаева Г.Н., Ныгызбаева Р.Ж., Абиева С.С. Трофобластикалық ісіктің морфологиялық негіздемесі // Ғылым және Денсаулық сақтау. 2023. 4 (Т.25). Б. 282-286. doi 10.34689/SH.2023.25.4.035

Авторизируйтесь для отправки комментариев