СОЗЫЛМАЛЫ БРУЦЕЛЛЕЗ КЕЗІНДЕГІ ТІРЕК-ҚИМЫЛ АППАРАТЫНЫҢ ЗАҚЫМДАНУЫ. ӨЗІМІЗДІҢ ЗЕРТТЕУ НӘТИЖЕЛЕРІМІЗ
Кіріспе: Бруцеллез – әртүрлі аутоиммунды көпжүйелі ауруларды еліктей алатын аса қауіпті инфекция. Созылмалы бруцеллездің (СБ) остеоартикулярлық көріністері, мысалы, спондилит, сакроилиит, арқадағы ауырсыну, артрит, бурсит, тендинит басқа клиникалық ұқсас ревматологиялық ауруларды уақтылы диагностикалауды қиындатады. Мақсаты: дәрігерлердің хабардарлығын арттыру мақсатында созылмалы бруцеллезбен ауыратын науқастарда тірек-қимыл аппаратының (ТКА) белгілерін зерттеу. Нәтижелер: Біз ТКА патологиясы бар 156 СБ диагнозымен пациентінің медициналық тарихын талдадық. СБ бар науқастардың орташа жасы 51,6±13,4 жасты құрады (макс. 81, мин 17). СБ ауылдық жерлерде тұрумен де, белгілі бір этникалық топпен де байланысты емес. 136 (87,2%) науқаста эпидемиологиялық анамнез оң болды: инфекцияның алиментарлы жолы 122 науқаста, байланыс жолы 14 науқаста анықталды. Бел аймағындағы ауырсыну 58,3% науқастарда тіркелген. МРТ арқылы расталған сакроилиит тексерілген 68 науқастың 19-ында (27,9%) анықталды. Brucella spp антиденелерін анықтау үшін оң ИФА нәтижесі. IgG және IgA сәйкесінше 60,8% және 23,7% науқастарда анықталды. Райт пен Хаддлсонның нәтижелері пациенттердің сәйкесінше 30,1% және 54,8% оң болды. Позитивті ревматоидты фактор (РФ) және циклдік цитрулинделген пептидке антиденелер пациенттердің 22,4% және 10% сәйкесінше анықталды. HLA-B27 антигені СБ бар 39 науқастың 9-ында (23%) табылды. Қорытынды: Клиникалық көріністердің полиморфизмі және зертханалық және аспаптық нәтижелер ревматоидты артритпен (РА) және серонегативті спондилитпен (СпА) КБР дифференциалды диагностикасының қажеттілігін айқын көрсетті. Осы зерттеу барысында дәрігерге дұрыс диагнозды және уақтылы емдеуді тексеру үшін әрекет алгоритмін анықтауға көмектесетін анықтамалық нүктелерді таптық.
Юлдуз М. Хайдарова1,2, https://orcid.org/0000-0002-5475-8410 Гаухар М. Курманова1, https://orcid.org/0000-0002-5768-0209 Анаркуль Б. Кулембаева2, https://orcid.org/0000-0003-3513-8467 Камка С. Омарова2, https://orcid.org/0000-0002-9313-4774 1 әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Клиникалық пәндер кафедрасы, Алматы қ., Қазақстан Республикасы; 2 Алматы қалалық ревматология орталығы, Алматы қ., Қазақстан Республикасы.
1. Adetunji S. A. [et al.]. A systematic review and meta-analysis of the prevalence of osteoarticular brucellosis // PLoS Neglected Tropical Diseases. 2019. № 1 (13). C. 5–26. 2. Ariza J. [et al.]. Brucellar sacroiliitis: Findings in 63 episodes and current relevance // Clinical Infectious Diseases. 1993. № 6 (16). C. 761–765. 3. Arkun R., Mete B. Musculoskeletal Brucellosis // Seminars in Musculoskeletal Radiology. 2011. № 05 (15). C. 470–479. 4. Aydin G. [et al.]. Brucellar spondylodiscitis: a case report. // International journal of clinical practice. 2006. № 11 (60). C. 1502–5. 5. Bosilkovski M. [et al.]. Clinical sciences Osteoarticular Involvement in Brucellosis: Study of 196 Cases in the Republic of Macedonia // Croatian Medical Journal. 2004. № 6 (45). C. 727–733. 6. Bozgeyik Z. [et al.]. Magnetic resonance imaging findings of musculoskeletal brucellosis // Clinical Imaging. 2014. № 5 (38). C. 719–723. 7. Braun J., Inman R. Clinical significance of inflammatory back pain for diagnosis and screening of patients with axial spondyloarthritis // Annals of the Rheumatic Diseases. 2010. Т. 69. № 7. C. 1264–1268. 8. Buzgan T. [et al.]. Clinical manifestations and complications in 1028 cases of brucellosis: a retrospective evaluation and review of the literature // International Journal of Infectious Diseases. 2010. № 6 (14). C. e469–e478. 9. Charypkhan D., Sultanov A.A., Ivanov N.P., Baramova Sh.A.; Taitubayev M.K., Torgerson P.R. Economic and health burden of brucellosis in Kazakhstan // Zoonoses and Public Health. 2019. № 5 (66). C. 487–494. 10. Chelli Bouaziz M. [et al.]. Spinal brucellosis: a review // Skeletal Radiology. 2008. № 9 (37). C. 785–790. 11. Cobbaert K. [et al.]. Brucellar spondylodiscitis: case report // Acta Clinica Belgica. 2007. № 5 (62). C. 304–307. 12. Corbel M.J. [et al.]. Brucellosis in Humans and Animals, World Health Organization., Food and Agriculture Organization of the United Nations., International Office of Epizootics., World Health Organization, 2006. 102 c. 13. Corbel M.J. Brucellosis in humans and animals Brucellosis in humans and animals // WHO Library catalogue in publication Data. 2006. C. 1–88. 14. Dawes P.T., Ghosh S.K. Tissue typing in brucellosis // Annals of the Rheumatic Diseases. 1985. №8 (44). C. 526–528. 15. Dean A.S. [et al.]. Clinical Manifestations of Human Brucellosis: A Systematic Review and Meta-Analysis // PLoS Neglected Tropical Diseases. 2012. № 12 (6). C. 1–9. 16. Definition CDC. B. (Brucella spp.) C. https://ndc.services.cdc.gov/case-definitions/brucellosis-2010. 17. Esmaeilnejad-Ganji S.M., Esmaeilnejad-Ganji S.M.R. Osteoarticular manifestations of human brucellosis: A review // World Journal of Orthopedics. 2019. №2 (10). C. 54–62. 18. Fazylov V.Kh. Diagnosis and treatment of chronic brucellosis in real practice // Practical Medicine. 2014. №83 (7). C. 75–79. 19. Garip Y. [et al.]. Brucellosis in spondyloarthritis mimicking an exacerbation // Acta Reumatologica Portuguesa. 2014. № 4. C. 351–352. 20. Hasanjani Roushan M.R., Ebrahimpour S. Human brucellosis: An overview. // Caspian journal of internal medicine. 2015. № 1 (6). C. 46–7. 21. Hasanoglu I. [et al.]. Brucellosis as an aetiology of septic arthritis // Tropical Doctor. 2014. № 1 (44). C. 48–49. 22. Hodinka L. [et al.]. HLA-B27-associated spondylarthritis in chronic brucellosis // The Lancet. 1978. № 8062 (311). C. 499. 23. Janmohammadi N., Roushan M.R.H. False negative serological tests may lead to misdiagnosis and mismanagement in osteoarticular brucellosis // Tropical Doctor. 2009. № 2 (39). C. 88–90. 24. Jiang W. [et al.]. Epidemiological characteristics, clinical manifestations and laboratory findings in 850 patients with brucellosis in Heilongjiang Province, China // BMC Infectious Diseases. 2019. №1 (19). C. 1–6. 25. Karalnik B.V. Efficacy of various antibody assays and antigen-binding lymphocyte tests in the diagnosis of brucellosis in humans // Medical Immunology. 2006. № 4 (8). C. 567–72. 26. Khaidarova Y. [et al.]. Polymorphism Of Osteoarticular Manifestation Of Brucellosis Infection. A Review // Interdisciplinary Approaches to Medicine. 2020. № 1 (1). C. 22–33. 27. Khaidarova Y., Kurmanbekova M. Difficulties in differential diagnosis of early Seronegative spondyloarthritis in the conditions Epidemic zone for brucellosis // Modern Science: actual problems of theory and practice. 2021. C. 208–214. 28. Kurmanova K.B., Duisenova A.K. Brucellosis. Clinical aspects: monograph / Kurmanova K.B., Duisenova A.K., Almaty: Kitap, 2002. 252–270 c. 29. Lassiter W., Allam A.E. Inflammatory Back Pain. Treasure Island (FL), StatPearls Publishing, 2022. 3–10 c. 30. Lim K.B. [et al.]. Back pain secondary to brucella spondylitis in the lumbar region // Annals of Rehabilitation Medicine. 2012. № 2 (36). C. 282–286. 31. MEDINFORM http://www.medinfo.kz/#/dpsraion. 32. Namiduru M. [et al.]. Brucellosis of the spine: Evaluation of the clinical, laboratory, and radiological findings of 14 patients // Rheumatology International. 2004. № 3 (24). C. 125–129. 33. Özgül A. [et al.]. Acute brucella sacroiliitis: Clinical features // Clinical Rheumatology. 1998. № 6 (17). C. 521–523. 34. Rashbaum R.F. [et al.]. Sacroiliac Joint Pain and Its Treatment // Clin Spine Surg. 2016. № 2 (29). C. 42–48. 35. Rizkalla J.M., Alhreish K., Syed I.Y. Spinal Brucellosis: A Case Report and Review of the Literature // Journal of orthopaedic case reports. 2021. № 3 (11). C. 1–5. 36. Rolando I. [et al.]. Ocular manifestations associated with brucellosis: A 26-year experience in Peru // Clinical Infectious Diseases. 2008. № 9 (46). C. 1338–1345. 37. Roushan M. R. H. [et al.]. Cervical Spine Spondylitis with an Epidural Abscess in a Patient with Brucellosis: A Case Report // The Journal of Critical Care Medicine. 2019. № 3 (5). C. 103–106. 38. Sharma V., Sharma A. Infectious mimics of rheumatoid arthritis // Best Practice & Research Clinical Rheumatology. 2022. № 1 (36). C. 3–25. 39. Shi Y. [et al.]. Correction: Clinical features of 2041 human brucellosis cases in China (PLoS ONE (2018) 13: 11 (e0205500) DOI: 10.1371/journal.pone.0205500) // PLoS ONE. 2018. № 6 (14). C. 1–15. 40. Tuncer Ertem G. [et al.]. Osteoarticular involvement of brucellosis and HLA-B27 antigen frequency in Turkish patients // Diagnostic Microbiology and Infectious Disease. 2004. № 4 (48). C. 243–245. 41. Turgut M., Turgut A. T., Koşar U. Spinal brucellosis: Turkish experience based on 452 cases published during the last century // Acta Neurochirurgica. 2006. № 10 (148). C. 1033–1044. 42. Türksoy Ö., Tokgöz H., Toparli S. Unusual clinical presentations of brucellosis // Scandinavian Journal of Infectious Diseases. 2005. № 10 (37). C. 784. 43. Wahl E.C. [et al.]. Differential diagnosis of a patient with low back and toe pain // Journal of Manual and Manipulative Therapy. 2013. № 2 (21). C. 81–89. 44. Weisman M.H. Inflammatory Back Pain: The United States Perspective // Rheumatic Disease Clinics of North America. 2012. Т. 38. № 3. C. 501–512. 45. Wyatt H.V. Brucellosis and Maltese goats in the Mediterranean // Journal of Maltese History. 2009. № 2(1). C. 4–11. 46. Xu N. [et al.]. Evaluating the efficacy of serological testing of clinical specimens collected from patients with suspected brucellosis // PLoS Neglected Tropical Diseases. 2023. № 2 (17). C. 11–23. 47. Yang B. [et al.]. The Evaluation of the Clinical, Laboratory, and Radiological Findings of 16 Cases of Brucellar Spondylitis // BioMed Research International. 2016. (2016). C. 3–9. 48. Ye C. [et al.]. Human brucellosis mimicking axial spondyloarthritis: a challenge for rheumatologists when applying the 2009 ASAS criteria // Journal of Huazhong University of Science and Technology - Medical Science. 2016. № 3 (36). C. 368–371. 49. Young E.J. Brucella Species под ред. R. Mandell, G.L., Bennett, J.E. and Dolin, Philadelphia: Churchill Livingstone, 2010.C. 2921–2925. 50. Zheng R. [et al.]. A systematic review and meta-analysis of epidemiology and clinical manifestations of human brucellosis in China // BioMed Research International. 2018. № December 2016 (2018). C. 3–22.
Көрген адамдардың саны: 57

Түйенді сөздер:

Мақалалар санаты: Біртума зерттеулер

Библиографиялық сілтемелер

Хайдарова Ю.М., Курманова Г.М., Кулембаева А.Б., Омарова К.С. Созылмалы бруцеллез кезіндегі тірек-қимыл аппаратының зақымдануы. Өзіміздің зерттеу нәтижелеріміз // Ғылым және Денсаулық сақтау. 2023. 6 (Т.25). Б. 120-128. doi 10.34689/SH.2023.25.6.012

Авторизируйтесь для отправки комментариев