КОНУС-СӘУЛЕЛІК КОМПЬЮТЕР ТОМОГРАФИЯСЫ АРҚЫЛЫ ҚАЗАҚСТАН ПОПУЛЯЦИЯСЫНЫҢ ТӨМЕНГІ ЖАҚ БІРІНШІ МОЛЯРЛАРДЫҢ ТҮБІР КАНАЛЫНЫҢ МОРФОЛОГИЯСЫН ЗЕРТТЕУ
Сәйкестігі: Созылмалы апикальды периодонтит эндодонтикалық емдеудің озық технологиялары мен жаңа тәсілдерінің пайда болуына қарамастан, стоматология саласында елеулі проблема болып табылады. Бұл өзекті мәселе тамыр арналарының морфологиясын терең түсінудің маңыздылығын көрсетеді, ол хирургиялық және хирургиялық емес эндодонтикалық процедуралардың табысты болуы үшін негізгі тас болып табылады. Мақсат. Бұл зерттеуде біз конус сәулелік компьютерлік томография (КСКТ) арқылы қазақ ұлты өкілдерінің төменгі жақ бірінші азу тістеріндегі (M1M) дистолингвальды каналдар (DLC), Radix Entomolaris (RE) және ортаңғы мезиальдық каналдар (MMC) таралуын бағалауды мақсат еттік. Материалдар мен тәсілдер. Бұрын әртүрлі шағымдармен жүгінген науқастардың 500 тісінің КСКТ мұрағаттық суреттеріне ретроспективті шолу жүргізілді. Сенімді ақпаратты алу үшін қосу критерийлері бұрын емделмеген, сау, түбірлі тістер болды. КСКТ кескіндерінің осьтік немесе осьтік кесінділері тәжден апикальды аймақтарға дейін бағаланды. M1M жүйесінде DLC, MMC және RE бар немесе жоқтығы құжатталған. Нәтижелер: 500 науқастың 20-да (4%) ортаңғы мезиялық канал, 52-де (10,4%) дистолингуал каналы және 30-да (6%) Radix Entomolaris болды. Қорытынды: Қазақ популяциясында М1М арасында RE, MMC және DLC-тің айтарлықтай таралуы байқалады. Сонымен қатар, бұл анатомиялық вариациялар маңызды екі жақты көріністі көрсетті. Эндодонтологтар эндодонтиялық процедуралар кезінде ықтимал асқынуларды болдырмау үшін осы айырмашылықтарды білуі керек.
Индира М. Тулегенова1, https://orcid.org/0000-0002-4342-2372 Майра Т. Копбаева1, https://orcid.org/0000-0002-7439-5573 Бахыт А. Омарова1, https://orcid.org/0000-0002-1545-7797 Дана М. Сулейменева2, https://orcid.org/0000-0002-8943-3384 Анар Д. Сагатбаева1, https://orcid.org/0000-0003-0763-4682 1 «С.Д. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті» КеАҚ, Алматы қ., Қазақстан Республикасы; «Семей медицина университеті» КеАҚ, Семей қ., Қазақстан Республикасы.
1. Al-Maswary A.A. et al. The Global Prevalence of Middle Mesial Canal in Mandibular First and Second Molars Assessed by Cone Beam Computed Tomography: A Systematic Review and Meta-Analysis // J Endod. 2023 Jun. 49(6):638-656. doi:10.1016/j.joen.2023.04.008. 2. Bajoria A.A., Sarkar S., Sinha P. Evaluation of Odontogenic Maxillary Sinusitis with Cone Beam Computed Tomography: A Retrospective Study with Review of Literature // J Int Soc Prev Community Dent. 2019. 9(2):194-20 3. Barros-Costa M., Ferreira M.D. et al. Middle mesial root canals in mandibular molars: prevalence and correlation to anatomical aspects based on CBCT imaging // Dentomaxillofac Radiol. 2022. 51(8):20220156. 4. Braz-Silva P.H., Bergamini M.L., Mardegan A.P. et al. Inflammatory profile of chronic apical periodontitis: a literature review // Acta Odontol Scand. 2019 Apr. 77(3):173-180. doi: 10.1080/00016357.2018.1521005. Epub 2018 Dec 26. PMID: 30585523. 5. Bürklein S., Heck R., Schäfer E. Evaluation of the Root Canal Anatomy of Maxillary and Mandibular Premolars in a Selected German Population Using Cone-beam Computed Tomographic Data // J Endod. 2017. 43(9):1448-1452. 6. Calberson F.L., De Moor R.J., Deroose C.A. The radix entomolaris and paramolaris: clinical approach in endodontics // J Endod. 2007. 33(1):58-63. 7. Chugal N.M., Clive J.M., Spangberg LS. Endodontic infection: some biologic and treatment factors associated with outcome // Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2003 Jul. 96(1):81-90. doi: 10.1016/s1079-2104(02)91703-8. PMID: 12847449. 8. De Paula-Silva F.W., Wu M.K., Leonardo M.R., da Silva L.A., Wesselink P.R. Accuracy of periapical radiography and cone-beam computed tomography scans in diagnosing apical periodontitis using histopathological findings as a gold standard // J Endod. 2009. 35(7):1009-1012. 9. Hasheminia M., Razavian H., Khorrami L., Mosleh H., Mohamadi S. Prevalence of middle mesial canal in mandibular first molars using cone-beam computed tomography technique // Dent Res J (Isfahan). 2021.18:42. 10. Martins J.N., Marques D., Francisco H., Carames J. Gender influence on the number of roots and root canal system configuration in human permanent teeth of a Portuguese subpopulation // Quintessence Int. 2018.49(2):103-111. 11. Marton I.J. The influence of chronic apical periodontitis on oral and general health // Fogorv Sz. 2007 Oct.100(5):200-9, 193-9. English, Hungarian. PMID: 18078141. 12. Mashyakhy M., Awawdeh M., Abu-Melha A. et al. Anatomical Evaluation of Root and Root Canal Configuration of Permanent Maxillary Dentition in the Population of the Kingdom of Saudi Arabia // Biomed Res Int. 2022; 2022:3428229. 13. Mashyakhy M. Anatomical Evaluation of Maxillary Premolars in a Saudi Population: An In Vivo Cone-beam Computed Tomography Study // J Contemp Dent Pract. 2021. 22(3):284-289. 14. Mohammadi Z., Jafarzadeh H., Shalavi S., Bandi S., Patil S. Root and Root Canal Morphology of Human Third Molar Teeth // J Contemp Dent Pract. 2015.16(4):310-313. 15. Nair P.N. On the causes of persistent apical periodontitis: a review // Int Endod J. 2006 Apr.39(4):249-81. doi:10.1111/j.1365-2591.2006.01099.x. PMID:16584489. 16. Patel S., Durack C., Abella F., et al. Cone beam computed tomography in Endodontics - a review // Int Endod J. 2015 Jan.48(1):3-15. doi: 10.1111/iej.12270. 17. Rödig T., Hülsmann M. Diagnosis and root canal treatment of a mandibular second premolar with three root canals // Int Endod J. 2003. 36(12):912-919. 18. Rouhani A., Aboutorabzadeh S.M., Reyhani M., et al. Prevalence of missed canals in endodontically treated teeth: A cone-beam computed tomography study // J Clin Exp Dent. 2023 Aug 1. 15(8):e605-e611. doi: 10.4317/jced.60282. PMID: 37674603. PMCID: PMC10478193. 19. Sobieszczański J., Mertowski S., Sarna-Boś K., et al. Root Canal Infection and Its Impact on the Oral Cavity Microenvironment in the Context of Immune System Disorders in Selected Diseases: A Narrative Review // J Clin Med. 2023 Jun 17;12(12):4102. doi: 10.3390/jcm12124102. 20. Salehrabi R., Rotstein I. Endodontic treatment outcomes in a large patient population in the USA: an epidemiological study // J Endod. 2004. 30(12):846-850. 21. Tahmasbi M., Jalali P. et al. Prevalence of Middle Mesial Canals and Isthmi in the Mesial Root of Mandibular Molars: An In Vivo Cone-beam Computed Tomographic Study // J Endod. 2017. 43(7):1080-1083. 22. Tibúrcio-Machado C.S., Michelon C., Zanatta F.B., et al. The global prevalence of apical periodontitis: a systematic review and meta-analysis // Int Endod J. 2021.54(5):712-735. 23. Versiani M.A., Ordinola-Zapata R. et al. Middle mesial canals in mandibular first molars: A micro-CT study in different populations // Arch Oral Biol. 2016.61:130-137.
Көрген адамдардың саны: 65

Түйенді сөздер:

Мақалалар санаты: Біртума зерттеулер

Библиографиялық сілтемелер

Тулегенова И.М., Копбаева М.Т., Омарова Б.А., Сулейменева Д.М., Сагатбаева A.Д. Конус-сәулелік компьютер томографиясы арқылы Қазақстан популяциясының төменгі жақ бірінші молярлардың түбір каналының морфологиясын зерттеу // Ғылым және Денсаулық сақтау. 2023. 6 (Т.25). Б. 122-127. DOI 10.34689/SH.2023.25.6.014

Авторизируйтесь для отправки комментариев