Online ISSN: 3007-0244,
Print ISSN:  2410-4280
КӨП АҒЗАЛЫ ДИСФУНКЦИЯСЫ БАР НАУҚАСТАРДАҒЫ ИНТРААБДОМИНАЛЬДЫ ГИПЕРТЕНЗИЯ МЕН АСҚАЗАН-ІШЕК ЖОЛДАРЫНЫҢ ЗАҚЫМДАНУ МАРКЕРЛЕРІНІҢ ӨЗАРА БАЙЛАНЫСЫ
Өзектілігі: Интраабдоминальды гипертензия синдромы көп мүшелі жеткіліксіздік этиологиясының және пациенттердің жоғары өлімінің негізгі себептерінің бірі болып табылады. Бүгінгі таңда асқынуларды ерте диагностикалау мақсатында бактериялық транслокацияның әртүрлі маркерлерінің (пресепсин және i-FABP) және ИAГ арасындағы байланыс деңгейін анықтау өзекті болып табылады, өйткені зерттеулер аз. Мақсат: Әртүрлі генездің ауыр жағдайындағы пациенттерде ИАГ корреляциясы және бактериялық транслокация туралы қолда бар деректерге талдау жүргізу. Сұрақ: ауыр науқастарда ИАГ және бактериялық транслокация маркерлері арасында корреляция бар ма? Іздеу стратегиясы: Ақпарат көздері: соңғы 10 жылдағы Pubmed, Scopus, Google Scholar, Web of Science (2013 жылдан 2023 жылға дейін). Қосылу критерийлері: көп ағзалы дисфункциясы, абдоминальды гипертензия және асқазан-ішек жолдарының хирургиялық аурулары бар пациенттерді қамтитын барлық зерттеу жұмыстары. Бактериялық транслокациялық ақуыздарды, атап айтқанда I-FABP, пресепсин, зонулинді анықтаудан өткен реанимация бөлімшелеріндегі науқастар. Сондай-ақ соңғы 10 жыл ішінде бірдей критерийлерді қолданатын жануарлармен эксперименталды жұмыс. Алып тастау критерийлері: 2013 жылға дейін жарияланған зерттеулер, сондай-ақ негізгі іздеу критерийлері жоқ зерттеулер (абдоминальды гипертензия, көп ағзалардың дисфункциясы, бактериялық транслокация маркерлері анықталмаған). 18 жасқа толмаған науқастар, қуық жарақаты немесе қатерлі ісігі бар науқастар. Негізгі сұрақтар: көп ағзалы дисфункция, абдоминальды гипертензия, интраабдоминальды гипертензия синдромы, I-FABP, пресепсин, зонулин, асқазан-ішек аурулары, сепсис, көп мүше жеткіліксіздігі. Зерттеудің бірегейлігін ескере отырып, іздеу стратегиясы бойынша 88 мақала анықталып, іріктелді. Нәтижелер: Пресепсин деңгейі сау, SIRS және сепсис диагнозы қойылған науқастарда сәйкесінше 258,7±92,53 нг/л, 430,0±141,33 нг/л, 1508,3±866,6 нг/л аралығында өзгереді. Жедел хирургиялық аурулары бар науқастарда i-FABP ақуызының деңгейі бақылау тобындағы науқастарға қарағанда әлдеқайда жоғары. Көп органикалық дисфункциясы бар науқастарда қандағы зонуллин ақуызының деңгейін анықтаудың өзектілігі даулы болып табылады және одан әрі терең зерттеулерді қажет етеді. Қорытынды: Зерттеуге сәйкес интраабдоминальды гипертензия деңгейі мен пресепсин мен I-FABP белоктары арасындағы байланыс әр түрлі шығу тегі көп ағзалардың дисфункциясы бар науқастарда анықталды.Зерттеуге сәйкес, интраабдоминальды гипертензия деңгейі арасындағы байланыс анықталды. - абдоминальды гипертензия және әр түрлі шығу тегі көп ағзалы дисфункциясы бар емделушілерде пресепсин және I-ФАБП белоктары. Көп органикалық дисфункциясы бар емделушілерде пресепсин, зонуллин және I-FABP ақуыздарының деңгейін зерттеу аз инвазивтілік пен орындалу жылдамдығына байланысты операциядан кейінгі асқынулардан болатын өлім-жітім деңгейін төмендетуге, сондай-ақ уақтылы хирургиялық емдеуге ықпал етеді.
Софико Г. Асамиданова1, https://orcid.org/ 0000-0002-9819-3079 Алина В. Өгізбаева1, https://orcid.org/0000-0003-1006-1870 Альбина. Ю. Грицкова1, Ермек М. Тұрғынов1, https://orcid.org/0000-0003-0414-7424 «Қарағанды медициналық университеті» КЕАҚ, Қазақстан Республикасы.
1. Забелин М.В. Синдром внутрибрюшной гипертензии в неотложной абдоминальной хирургии. Докт. диссертация. 2010. 244 с. http://www.dslib.net/xirurgia/sindrom-vnutribrjushnoj-gipertenzii-v-neotlozhnoj-abdominalnoj-hirurgii.html (Дата обращения 10.09.2023). 2. Земляков Д.С. Коррекция внутрибрюшной гипертензии при неотложных и программных релапаротомиях. Докт. диссертация, 2016. 248с. https://www.volgmed.ru/uploads/dsovet/thesis/3-757-zemlyakov_dmitrij_sergeevich.pdf (Дата обращения 17.07.2023). 3. Шапошников В.И. Патофизиологические и клинические аспекты измерения внутрибрюшного давления // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2016. No.10 (часть 1). С. 63-66. https://applied-research.ru/ru/article/view?id=10288 (Дата обращения 14.04.2023). 4. Abu Faddan N.H., Sherif T.M., Mohammed O.A., Nasif K.A., El Gezawy E.M. Intestinal barrier integrity and function in infants with cholestasis // Intest Res. 2017 Jan.15(1):118-123. doi: 10.5217/ir.2017.15.1.118. Epub 2017 Jan 31. PMID: 28239322. PMCID: PMC5323301. 5. Adriaanse M.P., Buurman W.A., Vreugdenhil A.C. Letter: serum I-FABP as marker for enterocyte damage in first-degree relatives of patients with coeliac disease - authors' reply // Aliment Pharmacol Ther. 2015 Jul. 42(1):122. doi: 10.1111/apt.13240. PMID: 26040523. 6. Adriaanse M.P., et al. Serum I-FABP as marker for enterocyte damage in coeliac disease and its relation to villous atrophy and circulating autoantibodies // Aliment. Pharmacol. Ther. 2013. 37:482–90. doi:10.1111/apt.12194. 7. Afzal Azim Presepsin: A Promising Biomarker for Sepsis // Indian J Crit Care Med 2021 Feb. 25(2):117-118. doi: 10.5005/jp-journals-10071-23741. 8. Akishige Ikegame, Akihiro Kondo, Ken Kitaguchi, Kanami Sasa, Masashi Miyoshi Presepsin production in monocyte/macrophage-mediated phagocytosis of neutrophil extracellular traps // Sci Rep. 2022 Apr 8;12(1):5978. doi: 10.1038/s41598-022-09926-y. 9. Amanova D.Y., Lavrinenko A.V., Kaliyeva D.K., Matyushko D.N., Ivachyov P.A., Turgunov Y.M. Comparative Evaluation of Translocation of GFP Producing Escherichia coli Strains in Acute Intestinal Obstruction // Bull Exp Biol Med. 2019 Sep. 167(5):660-662. doi: 10.1007/s10517-019-04593-y. 10. Andrea Piccioni, Michele Cosimo Santoro, Tommaso de Cunzo, Gianluca Tullo, Sara Cicchinelli, Angela Saviano, Federico Valletta, Marco Maria Pascale, Marcello Candelli, Marcello Covino, Francesco Franceschi Presepsin as Early Marker of Sepsis in Emergency Department: A Narrative Review // Medicina (Kaunas) 2021 Jul 29;57(8):770. doi: 10.3390/medicina57080770. 11. Arguelles-Grande C., Tennyson C.A., Lewis S.K., Green P.H., Bhagat G. Variability in small bowel histopathology reporting between different pathology practice settings: impact on the diagnosis of coeliac disease // J. Clin. Pathol. 2012;65:242–7. doi: 10.1136/jclinpath-2011-200372. 12. Bergmann K.R., Liu S.X., Tian R., Kushnir A., Turner J.R., Li H.L., Chou P.M., Weber C.R., De Plaen I.G. Bifidobacteria stabilize clau- dins at tight junctions and prevent intestinal barrier dysfunction in mouse necrotizing enterocolitis // The American Journal of Pathology. 2013. 182(5):1595-1606. https://doi.org/10.1016/j.ajpath.2013.01.013 13. Blaser A., Padar M., Tang J., Dutton J., Forbes A. Citrulline and intestinal fatty acid-binding protein as biomarkers for gastrointestinal dysfunction in the critically ill // Anaesthesiol Intensive Ther. 2019. 51(3):230-239. doi: 10.5114/ait.2019.86049. PMID: 31418255. 14. Botondi V., D'Adamo E., Plebani M., Trubiani O., Perrotta M., Di Ricco L., Spagnuolo C., De Sanctis S., Barbante E., Strozzi M.C., Maconi A., Gazzolo F., Betti M., Roveta A., Levantini G., Gazzolo D. Perinatal presepsin assessment: a new sepsis diagnostic tool? // Clin Chem Lab Med. 2022 May 16. 60(8):1136-1144. doi: 10.1515/cclm-2022-0277. PMID: 35562321. 15. Cascais-Figueiredo T., Austriaco-Teixeira P., Fantinatti M., Silva-Freitas M.L., Santos-Oliveira J.R., Coelho C.H., Singer S.M., Da-Cruz A.M. Giardiasis Alters Intestinal Fatty Acid Binding Protein (I-FABP) and Plasma Cytokines Levels in Children in Brazil // Pathogens. 2019 Dec 19. 9(1):7. doi:10.3390/pathogens9010007. PMID: 31861618; PMCID: PMC7169386. 16. Cheru L.T., Park E.A., Saylor C.F., Burdo T.H., Fitch K.V., Looby S., Weiner J., Robinson J.A., Hubbard J., Torriani M., Lo J. I-FABP Is Higher in People With Chronic HIV Than Elite Controllers, Related to Sugar and Fatty Acid Intake and Inversely Related to Body Fat in People With HIV // Open Forum Infect Dis 2018 Nov 5. 5(11):ofy288. doi: 10.1093/ofid/ofy288. eCollection 2018 Nov. 17. Coufal S., Kokesova A., Tlaskalova-Hogenova H., Frybova B., Snajdauf J., Rygl M., Kverka M. Urinary I-FABP, L-FABP, TFF-3, and SAA Can Diagnose and Predict the Disease Course in Necrotizing Enterocolitis at the Early Stage of Disease // J Immunol Res 2020 Mar 3:2020:3074313. doi: 10.1155/2020/3074313. 18. Douglas E. Ott Abdominal Compliance and Laparoscopy: A Review 2019 Jan-Mar. 23(1):e2018.00080. doi: 10.4293/JSLS.2018.00080. 19. Eguchi A., Hasegawa H., Iwasa M., Tamai Y., Ohata K., Oikawa T. et al. Serum liver-type fatty acid-binding protein is a possible prognostic factor in human chronic liver diseases from chronic hepatitis to liver cirrhosis and hepatocellular carcinoma // Hepatol Commun, 2019 Apr 2. 3(6):825-837. doi: 10.1002/hep4.1350. 20. Elefsiniotis I., Tsakiris S.A., Barla G., Tasovasili A., Vrachatis D., Mavrogiannis C. Presepsin levels in cirrhotic patients with bacterial infections and/or portal hypertension-related bleeding, presenting with or without acute kidney injury // Ann Gastroenterol. 2018 Sep-Oct. 31(5):604-612. doi: 10.20524/aog.2018.0292. Epub 2018 Jul 18. PMID: 30174398; PMCID: PMC6102455. 21. Elisa Pizzolato, Marco Ulla, Claudia Galluzzo, Manuela Lucchiari, Tilde Manetta, Enrico Lupia, Giulio Mengozzi, Stefania Battista Role of presepsin for the evaluation of sepsis in the emergency department The Journal of Cell Biology // Clin Chem Lab Med 2014 Oct. 52(10):1395-400. doi: 10.1515/cclm-2014-0199. 22. Erika A. Hirosaki University Hospital, Kishiko Nakai, Junichi Saito Hirosaki University Hospital Usefulness of Presepsin for the Early Detection of Infectious Complications after Elective Colorectal Surgery, Compared with C-Reactive Protein and Procalcitonin // Sci Rep 2022 Mar 10. 12(1):3960. doi: 10.1038/s41598-022-06613-w. 23. Guedj K., Uzzan M., Soudan D., Trichet C., Nicoletti A., Weiss E., Manceau H., Nuzzo A., Corcos O., Treton X., Peoc'h K. I-FABP is decreased in COVID-19 patients, independently of the prognosis // PLoS One. 2021 Apr 15;16(4):e0249799. doi: 10.1371/journal.pone.0249799. PMID: 33857216. PMCID: PMC8049236. 24. Handke J., Piazza O., Larmann J., Tesoro S., De Robertis E. Presepsin as a biomarker in perioperative medicine // Minerva Anestesiol. 2020 Jul. 86(7):768-776 doi: 10.23736/S0375-9393.20.14169-5. Epub 2020 Feb 17. PMID: 32068982. 25. Hasan M.M., Gazi M.A., Das S., Fahim S.M., Hossaini F., Khan A.R., Ferdous J., Alam M.A., Mahfuz M., Ahmed T. Gut biomolecules (I-FABP, TFF3 and lipocalin-2) are associated with linear growth and biomarkers of environmental enteric dysfunction (EED) in Bangladeshi children // Sci Rep. 2022 Aug 16. 12(1):13905. doi: 10.1038/s41598-022-18141-8. PMID: 35974137; PMCID: PMC9381788. 26. Henriquez-Camacho C., Losa J. Biomarkers for sepsis // Biomed Res Int. 2014. 2014:547818. doi: 10.1155/2014/547818. Epub 2014 Mar 30. PMID: 24800240 PMCID: PMC3985161. 27. Ho S.S., Wall C., Gearry R.B., Keenan J., Day A.S. A Pilot Study Evaluating Novel Urinary Biomarkers for Crohn's Disease // Inflamm Intest Dis. 2020 Nov. 5(4):212-220. doi: 10.1159/000510682. Epub 2020 Oct 14. PMID: 33313074; PMCID: PMC7706507. 28. Hung S.K., Lan H.M., Han S.T., Wu C.C., Chen K.F. Current Evidence and Limitation of Biomarkers for Detecting Sepsis and Systemic Infection // Biomedicines. 2020 Nov 12. 8(11):494. doi: 10.3390/biomedicines8110494. PMID: 33198109. PMCID: PMC7697922. 29. Huo R., Liu H., Chen J., Sheng H., Miao L. Serum HMGB1 level is correlated with serum I-FABP level in neonatal patients with necrotizing enterocolitis // BMC Pediatr. 2021 Aug 21. 21(1):355. doi: 10.1186/s12887-021-02818-6. PMID: 34418984; PMCID: PMC8379747. 30. Inneke E. De Laet, Manu L.N., Malbrain G., Jan J. De Waele A Clinician’s Guide to Management of Intra- abdominal Hypertension and Abdominal Compartment Syndrome in Critically Ill Patients // Critical Care. 2020; 24:97. 1-9 doi: 10.1186/s13054-020-2782-1. 31. Intensity Threshold Capable of Avoiding the Leaky Gut? // Front Nutr. 2021 Mar 8. 8:627289. doi: 10.3389/fnut.2021.627289. PMID: 33763441, PMCID: PMC7982409. 32. Juanola A., Isabel Graupera, Chiara Elia, Gonzalo Crespo, Elsa Solà Pere Ginès Urinary L-FABP is a promising prognostic biomarker of ACLF and mortality in patients with decompensated cirrhosis // J Hepatol 2022 Jan. 76(1):107-114. doi: 10.1016/j.jhep.2021.08.031. Epub 33. Khadaroo R.G., Fortis S., Salim S.Y., Streutker C., Churchill T.A., Zhang H.I. FABP as biomarker for the early diagnosis of acute mesenteric ischemia and resultant lung injury // PLoS One 2014 Dec 26. 9(12):e115242. doi: 10.1371/journal.pone.0115242. eCollection 2014. 34. Kirkpatrick A., Derek J. Roberts, Jan De Waele, Roman Jaeschke, Manu L.N., Malbrain G., Bart De Keulenaer, Juan Duchesne, Martin Bjorck, Ari Leppaniemi et al. Pediatric Guidelines Sub-Committee for the World Society of the Abdominal Compartment Syndrome Intra-abdominal hypertension and the abdominal compartment syndrome: updated consensus definitions and clinical practice guidelines from the World Society of the Abdominal Compartment Syndrome. 2013. Jul.39(7):1190-206. doi: 10.1007/s00134-013-2906-z 35. Kitai T., Kim Y.H., Kiefer K., Morales R., Borowski A.G., Grodin J.L., Tang W.H.W. Circulating intestinal fatty acid-binding protein (I-FABP) levels in acute decompensated heart failure // Clin Biochem. 2017 Jun. 50(9):491-495. doi: 10.1016/j.clinbiochem.2017.02.014. Epub 2017 Feb 20. 36. Klaus D.A., Motal M.C., Burger-Klepp U., Marschalek C., Schmidt E.M., Lebherz-Eichinger D., Krenn C.G., Roth G.A. In- creased plasma zonulin in patients with sepsis // Biochemia Medica. 2013. 23(1):107-111. https://doi.org/10.11613/BM.2013.013 37. Koh J.S., Kim Y.J., Kang D.H., Lee J.E., Lee S.I. Usefulness of presepsin in predicting the prognosis of patients with sepsis or septic shock: a retrospective cohort study // Yeungnam Univ J Med. 2021 Oct. 38(4):318-325. doi: 10.12701/yujm.2021.01018. Epub 2021 Jun 15. PMID: 34126701; PMCID: PMC8688790. 38. Kokesova A., Coufal S., Frybova B., Kverka M., Rygl M. The intestinal fatty acid-binding protein as a marker for intestinal damage in gastroschisis // PLoS One. 2019 Jan 14. 14(1):e0210797. doi: 10.1371/journal.pone.0210797. PMID: 30640955. PMCID: PMC6331122. 39. Lau E., Marques C., Pestana D., Santoalha M., Carvalho D., Freitas P., Calhau C. The role of I-FABP as a biomarker of intestinal barrier dysfunction driven by gut microbiota changes in obesity // Nutr Metab (Lond) 2016 Apr 30:13:31. doi: 10.1186/s12986-016-0089-7. eCollection 2016. 40. Li C., Gao M., Zhang W., Chen C., Zhou F., Hu Z., Zeng C. Zonulin Regulates Intestinal Permeability and Facilitates Enteric Bac- teria Permeation in Coronary Artery Disease // Scientific Reports. 2016. 6:29142. https://doi.org/10.1038/srep29142 41. Li L., Gao Y., Lu C., Guo M. Characterization of the intestinal graft in a swine hypotensive after brain death model // Acta Cir Bras. 2020. Jan 10. 34(11):e201901107. doi: 10.1590/s0102-865020190110000007. PMID: 31939503, PMCID: PMC6956644. 42. Li S., Renick P., Senkowsky J., Nair A., Tang L. Diagnostics for Wound Infections // Adv Wound Care (New Rochelle). 2021 Jun. 10(6):317-327. doi: 10.1089/wound.2019.1103. Epub 2020 Jul 7. PMID: 32496977; PMCID: PMC8082727. 43. Liang J., Cai Y., Shao Y. Comparison of presepsin and Mid-regional pro- adrenomedullin in the diagnosis of sepsis or septic shock: a systematic review and meta-analysis // BMC Infect Dis. 2023 May 5. 23(1):288. doi: 10.1186/s12879-023-08262-4. PMID: 37147598, PMCID: PMC10160726. 44. Ling X., Linglong P., Weixia D., Hong W. Protective Effects of Bi- fidobacterium on Intestinal Barrier Function in LPS Induced En- terocyte Barrier Injury of Caco-2 Monolayers and in a Rat NEC Model // PLoS One. 2016. 11(8):e0161635. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0161635 45. Mahmood A., Faisal M.N., Khan J.A., Muzaffar H., Muhammad F., Hussain J., Aslam J., Anwar H. Association of a high-fat diet with I-FABP as a biomarker of intestinal barrier dysfunction driven by metabolic changes in Wistar rats // Lipids Health Dis. 2023 May 27. 22(1):68. doi: 10.1186/s12944-023-01837-9. PMID: 37237272, PMCID: PMC10223920. 46. Malbrain M., Roberts D., De laet I. The role of abdominal compliance, the neglected parameter in critically ill patients – a consensus review of 16. Part 1: Definitions and pathophysiology // Anaesthesiol Intensive Ther. 2014. 46:392– 405. doi: 10.5603/ AIT.2014.0062. 47. Maroto C., Fiz-López A., Pastor R., Bernardo D., Garrote J.A., Arranz E., Fernández Salazar L. Plasma levels of intestinal Fatty-Acid Binding protein (I-FABP), abdominal distension and hydrogen concentration after lactitol SIBO test // Rev Esp Enferm Dig. 2023 Mar 17. doi: 10.17235/reed.2023.9578/2023. Epub ahead of print. PMID: 36926907. 48. Memar M.Y., Baghi H.B. Presepsin: A promising biomarker for the detection of bacterial infections // Biomed Pharmacother. 2019 Mar. 111:649-656. doi: 10.1016/j.biopha.2018.12.124. Epub 2019 Jan 3. PMID: 30611989. 49. Méndez Hernández R., Ramasco Rueda F. Biomarkers as Prognostic Predictors and Therapeutic Guide in Critically Ill Patients: Clinical Evidence // J Pers Med. 2023 Feb 15. 13(2):333. doi: 10.3390/jpm13020333. PMID: 36836567. PMCID: PMC9965041. 50. Mierzchała-Pasierb M., Lipińska-Gediga M. Sepsis diagnosis and monitoring - procalcitonin as standard, but what next? // Anaesthesiol Intensive Ther. 2019. 51(4):299-305. doi: 10.5114/ait.2019.88104. PMID: 31550871. 51. Mitidiero L.F., Simões A.L., Gonçalves F.L., Figueira R.R., Castro e Silva O., Sbragia L. L-FABP and I-FABP expression in newborn rats changes inversely in the model of necrotizing enterocolitis // Acta Cir Bras. 2014. 29 Suppl 2:43-9. doi:10.1590/s0102-8650201400140009. PMID: 25229514. 52. Mohammad Yousef Memar, Hossein Bannazadeh Baghi Presepsin: A promising biomarker for the detection of bacterial infections. 2019 Mar. 111:649-656. doi: 10.1016/j.biopha.2018.12.124. Epub 2019 Jan 3. 53. Molano-Franco D., Arevalo-Rodriguez I., Muriel A., Campo-Albendea L. Basal procalcitonin, C-reactive protein, interleukin-6, and presepsin for prediction of mortality in critically ill septic patients: a systematic review and meta-analysis // Diagn Progn Res 2023 Aug 3;7(1):15. doi: 10.1186/s41512-023-00152-2. 54. Montagnana M., Danese E., Lippi G. Biochemical markers of acute intestinal ischemia: possibilities and limitations // Ann Transl Med. 2018 Sep. 6(17):341.doi: 10.21037/atm.2018.07.22. PMID: 30306080; PMCID: PMC6174180. 55. Mubarak A., Nikkels P., Houwen R., Ten Kate F. Reproducibility of the histological diagnosis of celiac disease // Scand. J. Gastroenterol. 2011. 46:1065–73. doi: 10.3109/00365521.2011.589471 56. Mugazov M., Turgunov Ye., Kaliyeva D., Matyushko D., Koishibayev Zh., Omertayeva D., Nurbekov A., Koishibayeva L., Alibekov A. The Role of Presepsin in Patients with Acute Surgical Diseases // Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences, 2019 Apr 25. 7(8):1282-1286. doi: 10.3889/oamjms.2019.292. 57. Nakamura Y., Ishikura H., Nishida T., Kawano Y., Yuge R., Ichiki R., Murai A. Usefulness of presepsin in the diagnosis of sepsis in patients with or without acute kidney injury // BMC Anesthesiol. 2014 Oct 4. 14:88. doi: 10.1186/1471-2253-14-88. PMID: 25309126. PMCID: PMC4192273. 58. Nowarski R., Jackson R., Gagliani N., de Zoete M.R., Palm N.W., Bailis W., Low J.S., Harman C.C., Graham M., Elinav E., Flavell R.A. Epithelial IL-18 Equilibrium Controls Barrier Function in Colitis // Cell. 2015. 163(6):1444-1456. https://doi.org/10.1016/j.cell.2015.10.072 59. Nuzzo A., Guedj K., Curac S., Hercend C., Bendavid C., Gault N., Tran-Dinh A., Ronot M., Nicoletti A. Accuracy of citrulline, I-FABP and D-lactate in the diagnosis of acute mesenteric ischemia // Sci Rep 2021 Sep 23. 11(1):18929. doi: 10.1038/s41598-021-98012-w. 60. Ochocińska A., Wysocka-Mincewicz M., Groszek A., Rybak A., Konopka E. et al. Could I-FABP Be an Early Marker of Celiac Disease in Children with Type 1 Diabetes? Retrospective Study from the Tertiary Reference Centre // Nutrients. 2022 Jan 18. 14(3):414. doi: 10.3390/nu14030414. PMID: 35276772. PMCID: PMC8840733. 61. Ozger H.S., Senol E. Use of infection biomarkers in the emergency department // Turk J Emerg Med. 2022 Sep 30. 22(4):169-176. doi: 10.4103/2452-2473.357347. PMID: 36353385. PMCID: PMC9639740. 62. Ozlem U., Suha T., Umut E., Ahmet M., Serdar T., Suleyman T., Suleyman C.K., Gunduz A. an Intestinal Fatty Acid Binding Protein (I-FABP) Be A Marker in the Diagnosis of Abdominal Pathology? 2016 Feb 26. 14(3):99-103. doi: 10.5505/1304.7361.2014.15679. eCollection 2014 Sep. 63. Paillaud E., Bastuji-Garin S., Plonquet A., Foucat E., Fournier B., Boutin E., Le Thuaut A., Levy Y., Hue S. Combined Plasma Elevation of CRP, Intestinal-Type Fatty Acid-Binding Protein (I-FABP), and sCD14 Identify Older Patients at High Risk for Health Care-Associated Infections // J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2018 Jan 16. 73(2):211-217. doi: 10.1093/gerona/glx106. 64. Palomo J., Dietrich D., Martin P., Palmer G., Gabay C. The interleukin (IL)-1 cytokine family — Balance between agonists and antagonists in inflammatory diseases // Cytokine. 2015. 76(1):25-37. https://doi.org/10.1016/j.cyto.2015.06.017 65. Poggi C., Lucenteforte E., Petri D., De Masi S., Dani C. Presepsin for the Diagnosis of Neonatal Early-Onset Sepsis: A Systematic Review and Meta-analysis // JAMA Pediatr. 2022 Aug 1. 176(8):750-758. doi: 10.1001/jamapediatrics.2022.1647. PMID: 35639395; PMCID: PMC9157383. 66. Relja B., Szermutzky M., Henrich D., Maier M., de Haan J.J., Lubbers T. et al. Intestinal-FABP and liver-FABP: Novel markers for severe abdominal injury // Acad Emerg Med. 2010. 17:729–35. Acad Emerg Med. doi: 10.1111/j.1553-2712.2010.00792.x. 67. Rodríguez-Martín L., Vaquero L., Vivas S. Letter: serum I-FABP as marker for enterocyte damage in first-degree relatives of patients with coeliac disease // Aliment Pharmacol Ther. 2015 Jul;42(1):121-2. doi: 10.1111/apt.13187. PMID: 26040522. 68. Ruan L., Chen G.Y., Liu Z., Zhao Y., Xu G.Y., Li S.F., Li C.N., Chen L.S., Tao Z. The combination of procalcitonin and C-reactive protein or presepsin alone improves the accuracy of diagnosis of neonatal sepsis: a meta-analysis and systematic review // Crit Care. 2018 Nov 21. 22(1):316. doi: 10.1186/s13054-018-2236-1. PMID: 30463590. PMCID: PMC6249912. 69. Saia R.S., Giusti H., Luis-Silva F., Pedroso K.J.B., Auxiliadora-Martins M., Morejón K.M.L., Degiovani A.M., Cadelca M.R., Basile-Filho A. Clinical investigation of intestinal fatty acid-binding protein (I-FABP) as a biomarker of SARS-CoV-2 infection // Int J Infect Dis. 2021 Dec. 113:82-86. doi:10.1016/j.ijid.2021.09.051. Epub 2021 Sep 28. PMID: 34597762; PMCID: PMC8479553. 70. Samprathi A., Samprathi M., Reddy M. Presepsin: Hope in the Quest for the Holy Grail // Indian J Crit Care Med. 2022 Jun. 26(6):664-666. doi: 10.5005/jp- journals-10071-24251. PMID: 35836630; PMCID: PMC9237159. 71. Sarangam M.L., Namazzi R., Datta D., Bond C., Vanderpool C.P.B., Opoka R.O., John C.C., Conroy A.L. Intestinal Injury Biomarkers Predict Mortality in Pediatric Severe Malaria // mBio. 2022 Oct 26;13(5):e0132522. doi: 10.1128/mbio.01325-22. Epub 2022 Sep 7. PMID: 36069443. PMCID: PMC9601216. 72. Schurink M. et al. Intestinal-fatty acid binding protein as a diagnostic marker for complicated and uncomplicated necrotizing enterocolitis: a prospective cohort study // Plos One. 2015. 10:e0121336. doi: 10.1371/journal.pone.0121336. 73. Seethaler B., Basrai M., Neyrinck A.M., Nazare J.A., Walter J., Delzenne N.M., Bischoff S.C. Biomarkers for assessment of intestinal permeability in clinical practice // Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol. 2021 Jul 1. 321(1):G11-G17. doi: 10.1152/ajpgi.00113.2021. Epub 2021 May 19. PMID: 34009040. 74. Strang S., Van Waes, Hoven B., Samir A., Verhofstad M., Pickkers P. Intestinal fatty acid binding protein as a marker for intra-abdominal pressure-related complications in patients admitted to the intensive care unit; study protocol for a prospective cohort study (I-Fabulous study) // Scand J Trauma Resusc Emerg M. 2015 Jan 16. 23:6. doi: 10.1186/s13049-015-0088-0. 75. Steven G. Strang, Roelf S. Breederveld, Berry I Cleffken, Michael H., Verhofstad J., Oscar J., Van Waes F., Esther M., Van M. Lieshout Prevalence of intra‑abdominal hypertension and markers for associated complications among severe burn patients: a multicenter prospective cohort study (BURNIAH study) // Eur J Trauma Emerg Surg 2021 Mar 15. doi: 10.1007/s00068-021-01623-1 76. Stoma I., Karpov I., Uss A., Krivenko S., Iskrov I., Milanovich N., Vlasenkova S., Lendina I., Belyavskaya K., Charniak V. Low Levels of Procalcitonin or Presepsin Combined with Significantly Elevated C-reactive Protein May Suggest an Invasive Fungal Infection in Hematological Patients With Febrile Neutropenia // Hemasphere. 2019 Jan 8. 3(1):e170. doi: 10.1097/HS9.0000000000000170. PMID: 31723809; PMCID: PMC6745942. 77. Stojanovic M., Svorcan P., Karamarkovic A., Ladjevic N., Jankovic R., Stevanovic P. Mortality predictors of patients suffering of acute pancreatitis and development of intraabdominal hypertension. 2019 Apr 18. 49(2):506-513. doi: 10.3906/sag-1809-15. 78. Treskes N., Persoon A.M., van Zanten A.R.H. Diagnostic accuracy of novel serological biomarkers to detect acute mesenteric ischemia: a systematic review and meta-analysis // Intern Emerg Med. 2017 Sep. 12(6):821-836. doi: 10.1007/s11739-017-1668-y. Epub 2017 May 6. PMID: 28478489; PMCID: PMC5559578. 79. Turgunov Y., Matyushko D., Nurbekov A., Kaliyeva D., Alibekov A. Influence of the intra-abdominal hypertension on the blood coagulation system (experimental study) // Georgian Med News. 2016 Jul. (256-257):97-106. PMID: 27661285 80. Turgunov Y., Tusupbekova M.M., Matyushko D. Pathaphysiological and pathamorphological changes during intaabdominal hypertension. Karaganda KSMU, 2017. 112с. ISBN 978-601-7921-35-4 81. Tyszko M., Lipińska-Gediga M., Lemańska-Perek A., Kobylińska K., Gozdzik W., Adamik B. Intestinal Fatty Acid Binding Protein (I-FABP) as a Prognostic Marker in Critically Ill COVID-19 Patients // Pathogens. 2022 Dec 13. 11(12):1526. doi: 10.3390/pathogens11121526. PMID: 36558860; PMCID: PMC9784725. 82. Voort P.H, Westra B., Wester J.P., Bosman R.J., van Stijn I., Haagen I.A., Loupatty F.J., Rijkenberg S. Can serum L-lactate, D-lactate, creatine kinase and I-FABP be used as diagnostic markers in critically ill patients suspected for bowel ischemia // BMC Anesthesiol. 2014 Dec 2. 14:111. doi: 10.1186/1471-2253-14-111. PMID: 25844063. PMCID: PMC4384375. 83. Velissaris D., Zareifopoulos N., Karamouzos V., Karanikolas E., Pierrakos C., Koniari I., Karanikolas M. Presepsin as a Diagnostic and Prognostic Biomarker in Sepsis // Cureus. 2021 May 13. 13(5):e15019. doi: 10.7759/cureus.15019. PMID: 34150378. PMCID: PMC8202808. 84. Vodnik T., Kaljevic G.,Tadic T., Majkic-Singh N., Presepsin (sCD14-ST) in pre- operative diagnosis of abdominal sepsis // Clin. Chem. Lab. Med. 2013. 51 (10), 2053–2062. doi: 10.1515/cclm-2013-0061. 85. Vollrath J.T., Klingebiel F., Bläsius F., Greven J., Bolierakis E., Nowak A.J., Simic M., Hildebrand F., Marzi I., Relja B. I-FABP as a Potential Marker for Intestinal Barrier Loss in Porcine Polytrauma // J Clin Med 2022 Aug 7. 11(15):4599. doi: 10.3390/jcm11154599. 86. Voorter C.E., Palusci F., Tilanus M.G. Sequence-based typing of HLA: an improved group-specific full-length gene sequencing approach // Methods Mol. Biol. 2014. 1109:101–14. doi: 10.1007/978-1-4614-9437-9_7. 87. Vorobjova T., Tagoma A., Talja I., Janson H., Kirss A., Uibo R. FABP4 and I-FABP Levels in Pregnant Women Are Associated with Body Mass Index but Not Gestational Diabetes // J Diabetes Res. 2022 May 20. 2022:1089434. doi: 10.1155/2022/1089434. PMID: 35647197. PMCID: PMC9142318. 88. Weng Y.C., Chen W.T., Lee J.C., Huang Y.N., Yang C.K., Hsieh H.S., Chang C.J., Lu Y.B. Intestinal fatty acid-binding protein is a biomarker for diagnosis of biliary tract infection // JGH Open. 2021 Aug 20. 5(10):1160-1165. doi: 10.1002/jgh3.12644. PMID: 34622002. PMCID: PMC8485399. References: 1. Zabelin M.V. Sindrom vnutribryushnoi gipertenzii v neotlozhnoi abdominal'noi khirurgii [Intra-abdominal hypertension syndrome in emergency abdominal surgery] Doct. disert., 2010 g. 240p. [in Russian] http://www.dslib.net/xirurgia/sindrom-vnutribrjushnoj-gipertenzii-v-neotlozhnoj-abdominalnoj-hirurgii.html (accessed 10.09.2023) 2 Zemlyakov D.S. Korrektsiya vnutribryushnoi gipertenzii pri neotlozhnykh i programmnykh relaparotomiyakh [Correction of intra-abdominal hypertension during emergency and program relaparotomies] Doct. disert., 2016. 248p. [in Russian] https://www.volgmed.ru/uploads/dsovet/thesis/3-757-zemlyakov_dmitrij_sergeevich.pdf (accessed 17.07.2023) 3 Shaposhnikov V.I. Patofiziologicheskie i klinicheskie aspekty izmereniya vnutribryushnogo davleniya [Pathophysiological and clinical aspects of intra-abdominal pressure measurement]. Mezhdunarodnyi zhurnal prikladnykh i fundamental'nykh issledovanii [International Journal of Applied and Basic Research] 2016. No. 10 (chast' 1). pp.63-66. https://applied-research.ru/ru/article/view?id=10288 [in Russian] (accessed 14.04.2023)
Көрген адамдардың саны: 115


Мақалалар санаты: Әдебиеттерге шолу

Библиографиялық сілтемелер

Асамиданова С.Г., Өгізбаева А.В., Грицкова А.Ю., Тұрғынов Е.М. Көп ағзалы дисфункциясы бар науқастардағы интраабдоминальды гипертензия мен асқазан-ішек жолдарының зақымдану маркерлерінің өзара байланысы // Ғылым және Денсаулық сақтау. 2024. 1 (Т.26). Б. 168-178. doi 10.34689/SH.2024.26.1.021

Авторизируйтесь для отправки комментариев