Online ISSN: 3007-0244,
Print ISSN:  2410-4280
ЖҰЛЫННЫҢ ЗАҚЫМДАНУЫ БАР АДАМДАРДА НЕВРОГЕНДІК ҚУЫҚТЫ ЕМДЕУДІҢ «АЛТЫН СТАНДАРТЫ» РЕТІНДЕ ҚУЫҚТЫҢ АРАЛЫҚ КАТЕТЕРИЗАЦИЯСЫ
Кіріспе. Неврологиялық бұзылулар жиі зәр шығару функциясының бұзылуымен бірге жүреді. Бұл мәселе неврологиялық аурулардың ағымын нашарлатуы мүмкін, жоғарғы зәр шығару жолдарының құрылымында қайтымсыз өзгерістерге әкеледі, науқастың өмір сүру сапасын төмендетеді және күрделі әлеуметтік мәселелерге ықпал етеді. Зерттеу мақсаты. Қуықтың интермитенттік катетеризациясының тиімділігі мен қауіпсіздігіне, сондай-ақ оның жұлын жарақаты бар науқастардың өмір сапасына әсері туралы әдебиет деректерін зерттеу. Іздеу стратегиясы. Сенімді және өзекті ақпаратты табу үшін басты назар Pubmed, Scopus, Cochrane Library және Google Scholar дерекқорларына аударылады. Әдебиеттерді іздеудің тереңдігі 10 жылға яғни 2013 жылдан 2023 жылға дейін, осы тақырып бойынша іргелі және негізгі болып табылатын кейбір дереккөздерді қоспағанда. (1,2,6,7,27,51). Қосу критерийлері: түпнұсқа мақалалар, жүйелі шолулар, ағылшын және орыс тілдеріндегі мета-талдаулар. Алып тастау критерийлері: әдістемелік сапасы төмен басылымдар, баяндамалардың тезистері, газет басылымдары, жарияланбаған бақылаулар және жеке хабарламалар. Талдау үшін 61 әдебиет көзі таңдалып, сыни тұрғыдан бағаланды. Қорытындылар. Қуықтың аралық катетеризациясы пациенттердің өмір сүру сапасын жақсартатын, асқыну қаупін азайтатын және олардың өзін-өзі бағалауын арттыратын тиімді және қауіпсіз емдеу әдісі болып қала береді. Болашақта бұл бағыттағы зерттеулерді жалғастыру қажет. процедураларды жақсарту, ықтимал қауіптер мен асқынуларды азайту және емделу кезінде пациенттің жайлылығын арттыру үшін. Нейрогенді көпіршіктің қалыптасу механизмдері туралы көбірек білімге қол жеткізу және инновациялық емдеу әдістерін енгізу жұлын жарақаттарымен ауыратын адамдарға медициналық көмек көрсету сапасын арттыруды анықтайды.
Светлана К. Муратбекова1, https://orcid.org/0009-0001-1532-9584 Бануржан Б. Жангалов1, https://orcid.org/0009-0006-5291-0841 Нурымжан А. Мурзагулов1, https://orcid.org/0009-0006-7705-1270 Юрий В. Лисицын1, https://orcid.org/0009-0001-3060-9285 1 КЕАҚ «Шоқан Уәлиханов атындағы Көкшетау университеті», Көкшетау қ., Қазақстан Республикасы.
1. Богданов Э.И. Дисфункции мочевого пузыря при органических заболеваниях нервной системы (патофизиология, клиника, лечение) // Неврологический вестник. 1995. Т. XXVII, вып. 3-4. С. 28-34 2. Коган О.Г., Шнелев А.Г. Нейроурологическая реабилитация при травмах спинного мозга: метод. рекомендации. Новокузнецк, 1978. 32 c 3. Кривобородов Г.Г., Ефремов Н.С. Методы опорожнения мочевого пузыря. М.: Издательство «e-noto», 2016. 87 с 4. Лопаткин Н.А., Аполихин О.И., Пушкарь Д.Ю., Камалов А.А., Перепанова Т.С. Антимикробная терапия и профилактика инфекций почек, мочевыводящих путей и мужских половых органов. Москва, 2014. 63 с 5. МКБ 10 - Международная классификация болезней 10-го пересмотра [Электронный ресурс]. URL: https://mkb10.kz (Дата обращения: 13.09.2023) 6. Савченко Н.Е., Мохорт В.А. Нейрогенные расстройства мочеиспускания. Минск: Белорусь, 1970. 244 с 7. Смаллеганге М., Хаверкамп Р. Уход за больными с поражением спинного мозга и реабилитация. Утрехт, 1996. 335 с 8. Atacag T., Yayci E., Guler T., Suer K., Yayci F., Deren S., Cetin A. Asymptomatic bacteriuria screened by catheterized samples at pregnancy term in women undergoing cesarean delivery // Clin Exp Obstet Gynecol. 2015. No. 42(5). С. 590-594 9. Berent A.C. Interventional Radiology of the Urinary Tract // Vet Clin North Am Small Anim Pract. 2016. No. 46(3). С. 567-596 10. Biardeau X., Corcos J. Intermittent catheterization in neurologic patients: Update on genitourinary tract infection and urethral trauma // Ann Phys Rehabil Med. 2016. No. 59(2). С. 125-129 11. Blanc B.F.-L., Rodríguez Almagro J., Lorenzo-García C., Alcaraz-Zomeño E., Fernandez Llorente G., Baixauli-Puig M. et al. Quality of Life and Autonomy in Patients with Intermittent Bladder Catheterization Trained by Specialized Nurses // J. Clin. Med. 2021. Vol 10. 3909. URL: https://doi.org/10.3390/jcm10173909 12. Blok B., Pannek J., Castro-Diaz D., Del Popolo G., Groen J., Hamid R., Karsenty G. et.al. EAU guidelines on neuro-urology [Электронный ресурс]. 2018. URL: http://uroweb.org/guidelines/compilations-of-all-guidelines (Дата обращения: 15.09.2023) 13. Chartier-Kastler E., Amarenco G., Lindbo L., Soljanik I., Andersen H.L., Bagi P., Gjødsbøl K., Domurath B. A prospective, randomized, crossover, multicenter study comparing quality of life using compact versus standard catheters for intermittent self-catheterization // J Urol. 2013. Vol. 190(3). P. 942-947 14. Chen S.F. et al. Bladder management and urological complications in patients with chronic spinal cord injuries in Taiwan // Tzu Chi Medical Journal. 2014. Vol. 26, No. 1. P. 25-28 15. Chen S.F., Lee Y.K., Kuo H.C. Satisfaction with Urinary Incontinence Treatments in Patients with Chronic Spinal Cord Injury // J Clin Med. 2022. Vol. 11, No. 19 URL: https://doi.org/10.3390/jcm11195864 16. Chu D.I., Balmert L.C., Chen L., et al. Diagnostic Test Characteristics of Ultrasound Based Hydronephrosis in Identifying Low Kidney Function in Young Patients with Spina Bifida: A Retrospective Cohort Study // J Urol. 2021. Vol. 205(4). P. 1180-1188 17. Croghan S.M., Hayes L., O'Connor E.M., et al. A Prospective Multi-Institutional Evaluation of Iatrogenic Urethral Catheterization Injuries // J Invest Surg. 2022. Vol. 35(10). P. 1761-1766 18. Darcie Kiddoo, Bonita Sawatzky, Chasta-Dawne Bascu, Nafisa Dharamsi, Kourosh Afshar, Katherine N. Moore. Randomized Crossover Trial of Single Use Hydrophilic Coated vs Multiple Use Polyvinylchloride Catheters for Intermittent Catheterization to Determine Incidence of Urinary Infection // Journal of Urology. 2015. Vol. 194 Issue 1. P. 174-179 19. Davis N.F., Mooney R.O., Cunnane C.V., Cunnane E.M., Thornhill J.A., Walsh M.T. Preventing Urethral Trauma from Inadvertent Inflation of Catheter Balloon in the Urethra during Catheterization: Evaluation of a Novel Safety Syringe after Correlating Trauma with Urethral Distension and Catheter Balloon Pressure // J Urol. 2015. Vol. 194, No. 4. URL: https://doi.org/10.1016/S1569-9056(17)30740-6 20. Declemy A., Haddad R., Chesnel C., et al. Prevalence of comorbidities in multiple sclerosis patients with neurogenic bladder // Prog Urol. 2021. Vol. 31(12). P. 732-738 21. English K., Maiman R., Laudano M., Abraham N. Urodynamics less likely to change diagnosis and management in uncomplicated overactive bladder // Can J Urol. 2020. Vol. 27(3). P. 10244-10249 22. Fernandez-Lasquetty Blanc B., Hernández Martínez A., Lorenzo García C., et al. Evolution of Quality of Life and Treatment Adherence after One Year of Intermittent Bladder Catheterisation in Functional Urology Unit Patients // J. Clin. Med. 2023. Vol. 12. doi: 10.3390/jcm12082928. 23. Fairchild R.J., Aksenov L.I., Hobbs K.T., et al. Medical management of neurogenic bladder in patients with spina bifida: A scoping review // J Pediatr Urol. 2023. Vol. 19(1). P. 55-63 24. Gao Y., Danforth T., Ginsberg D.A. Urologic Management and Complications in Spinal Cord Injury Patients: A 40- to 50-year Follow-up Study // Urology. 2017. Vol. 104. P. 52-58 25. Goetz L.L., Droste L., Klausner A.P., Newman D.K. Catheters used for intermittent catheterization. clinical application of urologic catheters, devices and products. Cham: Springer International Publishing; 2018:47–77 [58]. 26. Gharbi M., Gazdovich S., Bazinet A., Cornu J.N. Quality of life in neurogenic patients based on different bladder management methods: A review // Prog Urol. 2022. Vol. 32(11). P. 784-808 27. Guttmann L., Frankel H. The value of intermittent catheterization in the early management of traumatic paraplegia and tetraplegia // Paraplegia. 1966. Vol. 4. P. 63–83. 28. Gwak S.J., Macks C., Bae S., Cecil N., Lee J.S. Physicochemical Stability and Transfection Efficiency of Cationic Amphiphilic Copolymer/pDNA Polyplexes for Spinal Cord Injury Repair // Sci Rep. 2017. Vol. 7, No1. doi: 10.1038/s41598-017-10982-y. PMID: 28900263; PMCID: PMC5595900 29. Hagen E.M., Rekand T. Management of bladder dysfunction and satisfaction of life after spinal cord injury in Norway // J Spinal Cord Med. 2014. Vol. 37(3) P. 310-316. 30. Hann-Chorng Kuo, Sung-Lang Chen, Chieh-Lung Chou, et al. Taiwanese Continence Society clinical guidelines for diagnosis and management of neurogenic lower urinary tract dysfunction // Urological Science. 2014. Vol. 25, Issue 2. P. 35-41 31. Hobbs K.T., Krischak M., Tejwani R., et al. The Importance of Early Diagnosis and Management of Pediatric Neurogenic Bladder Dysfunction // Res Rep Urol. 2021. Vol. 13. P. 647-657 32. Hsu L.N., Jhang J.F., Ou Y.C., Chuang Y.C., Jang M.Y., Chin C.W., et al. Clinical guidelines of patient-centered bladder management of neurogenic lower urinary tract dysfunction due to chronic spinal cord injury – Part 4: Patient risk, bladder management, and active surveillance. Urol Sci [Epub ahead of print] [cited 2023 Oct 4]. URL: https://www.e-urol-sci.com/preprintarticle.asp?id=378896 33. Jamison J., Maguire S., McCann J. Catheter policies for management of long term voiding problems in adults with neurogenic bladder disorders // Cochrane Database Syst Rev. 2013. No. 11, CD004375. DOI: 10.1002/14651858.CD004375.pub4 34. Kinnear N., Barnett D., O'Callaghan M., et al. The impact of catheter-based bladder drainage method on urinary tract infection risk in spinal cord injury and neurogenic bladder: A systematic review // Neurourol Urodyn. 2020. Vol. 39(2). P. 854-862 35. Kriz J., Relichova Z. Intermittent self-catheterization in tetraplegic patients: a 6-year experience gained in the spinal cord unit in Prague // Spinal Cord. 2014. Vol. 52(2) P 163-166 36. Krebs J., Bartel P., Pannek J. Bacterial persistence in the prostate after antibiotic treatment of chronic bacterial prostatitis in men with spinal cord injury // Urology. 2014. Vol. 83(3) P 515-520 37. Krebs J., Bartel P., Pannek J. Residual Urine Volumes After Intermittent Catheterization in Men with Spinal Cord Injury // Spinal Cord. 2013. Vol. 51, No. 10 38. Lai E.C., Kao Yang Y.H., Kuo H.C. Complication Rate of Neurogenic Lower Urinary Tract Dysfunction After Spinal Cord Injury in Taiwan // Int Urol Nephrol. 2014. Vol. 46, No.6 doi: 10.1007/s11255-013-0625-6. PMID: 24346963 39. Lapides J., Diokno A., Silber S., Lowe B. Clean intermittent self catheterization in the treatment or urinary tract disease // J Urol. 1972. Vol.107. P 458-461 40. Lee J.S., Koo B.I., Shin M.J., et al. Differences in urodynamic variables for vesicoureteral reflux depending on the neurogenic bladder type // Ann Rehabil Med. 2014. Vol. 38(3) P 347–352. 41. Li B., Peard L.M., Zhao S., Graham M.K., Adams C., Taylor A.S., Thomas J.C., Pope J.C., Adams M.C., Brock J.W., Clayton D.B. Understanding Factors Influencing Primary Treatment with Intradetrusor OnabotulinumtoxinA Versus Augmentation Cystoplasty in Patients with Spina Bifida // Neurourol Urodyn. 2023. Vol. 42, No. 6. P. 1431-1436. doi: 10.1002/nau.25219. PMID: 37249147 42. Lin Y.H., Fan Y.H., Wu C.T., Shen Y.C., Hu J.C., Huang S.W., Chow P.M., et al. Clinical Guidelines of Patient-Centered Bladder Management of Neurogenic Lower Urinary Tract Dysfunction Due to Chronic Spinal Cord Injury – Part 3: Surgical Treatment in Chronic Spinal Cord Injured Patients. URL: https://www.e-urol-sci.com/preprintarticle.asp?id=378897 43. Madero-Morales P.A., Robles-Torres J.I., Vizcarra-Mata G., et al. Randomized Clinical Trial Using Sterile Single Use and Reused Polyvinylchloride Catheters for Intermittent Catheterization with a Clean Technique in Spina Bifida Cases: Short-Term Urinary Tract Infection Outcomes // J Urol. 2019. Vol. 202(1). P. 153-158 44. Newman D.K., New P.W., Heriseanu R., et al. Intermittent catheterization with single- or multiple-reuse catheters: clinical study on safety and impact on quality of life // Int Urol Nephrol. 2020. Vol. 52(8). P. 1443-1451 45. Nouri A., Martin A.R., Mikulis D., Fehlings M.G. Magnetic resonance imaging assessment of degenerative cervical myelopathy: a review of structural changes and measurement techniques // Neurosurg Focus. 2016. Vol. 40(6). doi: 10.3171/2016.3.FOCUS1667 46. Noordhoff T.C., Groen J., Scheepe J.R., Blok B.F.M. Surgical Management of Anatomic Bladder Outlet Obstruction in Males with Neurogenic Bladder Dysfunction: A Systematic Review // Eur Urol Focus. 2019. Vol. 5(5). P. 875-886 47. Patel D.P., Herrick J.S., Stoffel J.T., et al. Reasons for cessation of clean intermittent catheterization after spinal cord injury: results from the Neurogenic Bladder Research Group spinal cord injury registry // Neurourol Urodyn. 2020. Vol. 39. P 211-219. 48. Prieto J.A., Murphy C.L., Stewart F., Fader M. Intermittent catheter techniques, strategies and designs for managing long-term bladder conditions // Cochrane Database Syst Rev. 2021. Vol. 10 doi: 10.1002/14651858.CD006008.pub5 49. Rasouly H.M., Lu W. Lower urinary tract development and disease // Wiley Interdiscip Rev Syst Biol Med. 2013. Vol. 5(3). P 307-342. 50. Sager C., Barroso U. Jr., Bastos J.M. Netto, et al. Management of neurogenic bladder dysfunction in children update and recommendations on medical treatment // Int Braz J Urol. 2022. Vol. 48(1). P. 31-51 51. Schürch B. Neurogene Blasenfunktionsstörungen. Aktueller Stand der Diagnostik und Therapie [Neurogenic voiding disorders. Current status of diagnosis and therapy] // Schweiz Med Wochenschr. 2000. Vol. 130(43) P 1618-26 52. Shin J.C., Lee Y., Yang H., Kim D.H. Clinical significance of urodynamic study parameters in maintenance of renal function in spinal cord injury patients // Ann Rehabil Med. 2014. Vol. 38(3). P 353–359. 53. Siebert J.R., Smith K.J., Cox L.L., Glass I.A., Cox T.C. Microtomographic analysis of lower urinary tract obstruction. Pediatr Dev Pathol. 2013 Nov-Dec;16(6):405-414. doi: 10.2350/13-08-1359-OA.1. Epub 2013 Aug 26. PMID: 23977847; PMCID: PMC3965709. 54. Snow-Lisy D.C., Yerkes E.B., Cheng E.Y. Update on Urological Management of Spina Bifida from Prenatal Diagnosis to Adulthood // J Urol. 2015. Vol. 194(2). P 288-296 55. Washino S., Hosohata K., Miyagawa T. Roles Played by Biomarkers of Kidney Injury in Patients with Upper Urinary Tract Obstruction // Int J Mol Sci. 2020. Vol. 21(15):5490. doi: 10.3390/ijms21155490. 56. Wada N., Karnup S., Kadekawa K., et al. Current Knowledge and Novel Frontiers in Lower Urinary Tract Dysfunction after Spinal Cord Injury: Basic Research Perspectives // Urol Sci. 2022. Vol. 33(3). P. 101-113 57. Weaver J.K., Martin-Olenski M., Logan J., et al. Deep Learning of Videourodynamics to Classify Bladder Dysfunction Severity in Patients With Spina Bifida // J Urol. 2023. Vol. 209(5). P. 994-1003 58. Biering-Sørensen F., Bickenbach J.E., El Masry W.S., Officer A., von Groote P.M. ISCoS-WHO collaboration. International Perspectives of Spinal Cord Injury (IPSCI) report. Spinal Cord. 2011 Jun. 49(6):679-683. doi: 10.1038/sc.2011.12. 59. Yıldız N., Akkoç Y., Erhan B., et al. Neurogenic bladder in patients with traumatic spinal cord injury: treatment and follow-up // Spinal Cord. 2014. Vol. 52(6). P 462-467 60. Zlatev D.V., Shem K., Elliott C.S. How many spinal cord injury patients can catheterize their own bladder? The epidemiology of upper extremity function as it affects bladder management // Spinal Cord. 2016. Vol. 54. P 287-91 61. Zlatev D.V., Shem K., Elliott C.S. Predictors of long-term bladder management in spinal cord injury patients—Upper extremity function may matter most // Neurourol Urodyn. 2018. Vol. 37. P 1106-1112. References: 1. Bogdanov Je. I. Disfunktsii mochevogo puzyrya pri organicheskikh zabolevaniyakh nervnoi sistemy (patofiziologiya, klinika, lechenie) [Bladder dysfunction in organic diseases of the nervous system (pathophysiology, clinical picture, treatment)]. Nevrologicheskii vestnik [Neurological Bulletin]. 1995. T. XXVII, vyp. 3-4. pp. 28-34. [in Russian] 2. Kogan O.G., Shnelev A.G. Neirourologicheskaya reabilitatsiya pri travmakh spinnogo mozga: metod. rekomendatsii [Neurourological rehabilitation for spinal cord injuries: method. recommendations] Novokuznetsk, 1978. 32p. [in Russian] 3. Krivoborodov G.G., Efremov N.S. Metody oporozhneniya mochevogo puzyrya. [Methods for emptying the bladder] M.: Izdatel'stvo «e-noto» [Publishing house "e-noto"], 2016. 87 p. [in Russian] 4. Lopatkin N.A., Apolihin O.I., Pushkar' D.Ju., Kamalov A.A., Perepanova T.S. Antimikrobnaya terapiya i profilaktika infektsii pochek, mochevyvodyashhikh putei i muzhskikh polovykh organov. [Antimicrobial therapy and prevention of infections of the kidneys, urinary tract and male genital organs.] Moskva [Moscow], 2014. 63 p. [in Russian] 5. MKB 10 - Mezhdunarodnaya klassifikatsiya boleznei 10-go peresmotra [ICD 10 - International Classification of Diseases, 10th revision] [Elektronnyi resurs]. URL: https://mkb10.kz (Accessed: 09.13.2023) [in Russian] 6. Savchenko N.E., Mohort V.A. Neirogennye rasstroistva mocheispuskaniya. [Neurogenic urinary disorders] Minsk: Belorus', 1970. 244 p [in Russian] 7. Smallegange M., Haverkamp R. Ukhod za bol'nymi s porazheniem spinnogo mozga i reabilitatsiya. [Care for patients with spinal cord lesions and rehabilitation] Utreht, 1996. 335 p. [in Russian].
Көрген адамдардың саны: 82


Мақалалар санаты: Әдебиеттерге шолу

Библиографиялық сілтемелер

Муратбекова С.К., Жангалов Б.Б., Мурзагулов Н.А., Лисицын Ю.В. Жұлынның зақымдануы бар адамдарда неврогендік қуықты емдеудің «алтын стандарты» ретінде қуықтың аралық катетеризациясы // Ғылым және Денсаулық сақтау. 2024. Т.26 (2). Б. 148-157. doi 10.34689/SH.2024.26.2.018

Авторизируйтесь для отправки комментариев