ЧАСТОТА И РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАБИЛИТАЦИИ ВЕРТЕЛЬНЫХ ПЕРЕЛОМОВ БЕДРА
Зерттеудің мақсаты ортан жіліктің ұршықтық сынықтарының әлеуметтік маңызын ретроспективтік тексеру болып табылады. Олардың жиілігі бір жылда 100000 халыққа шаққанда 21,07 жағдай болды. Еңбекке қабылетті жаста ұршықтық сынықтар көбінесе еркектерде байқалды және жарақаттың негізгі механизмі жол көлік жарақаты, биіктіктен құлау және бойының биіктігінен құлау болып табылады. Ұршықтық сынықтармен 60 жастан асқан адамдардың ішінде әйелдер көбірек болды, бұл кезде жарақаттың негізгі механизмі үйде немесе көшеде бойының биіктігінен құлау болды. Емдеу нәтижелерін тексеру барысында интра-экстрамедуллярл...
2012 | : 2 | : 64-66

АНАЛИЗ ЗАГОТОВКИ ДОНОРСКОЙ КРОВИ В КАЗАХСТАНЕ
Қазақстанда донорлық қан дайындау көрсеткіштерінің сараптамасы 2000-2010 ж. аралығында өз еркімен тапсырылған донорлық консервирленген қан үлесінің 2000 ж. 92,6%-дан (130 122,0 л) 2010 ж. 68,5%-ға (117 135,6 л) дейін азайғанын аңғартады. Динамикада өз еркімен тапсырылған донорлық дайындалған және консервирленген қанның теңдестірілген көрсеткіштері ұдайы азаюды көрсетеді (Туб=−0,06%, Туб=−2,45% сәйкес).
2012 | : 2 | : 62-63

ПРОБЛЕМА ПРЕДНАМЕРЕННОГО САМОПОВРЕЖДЕНИЯ С ЛЕТАЛЬНЫМ ИСХОДОМ В КАЗАХСТАНЕ
Өзіне өзі қол жұмсау қоғам денсаулығында салиқалы проблема болып табылады. Мақалада суицид проблемасының әлемдік деңгейде және Қазақстан Республикасында актуалдылығы көрсетілген соңғы кезде өсіп келе жатқан қызығушылық туғызып жүрген зерттеулер табиғат факторларының адамның психоэмоционалдық жайына әсері, экология мен адамның денсаулығы арасындағы патогенетикалық байланыс проблемасы. Суицидке адамның суицидальдық белсенділігіне гелигеофизикалық және метеорологиялық факторлар әсерінің мүмкіндігі қарастырылған әдибиетке талдау жасалған.
2012 | : 2 | : 58-62

АНАЛИЗ СМЕРТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА УСТЬ-КАМЕНОГОРСКА
В статье рассмотрен уровень и структура смертности населения города Усть-Каменогорска, а также мла-денческой смертности и некоторых других демографических показателей.
2012 | : 2 | : 55-57

Қазақстандағы жол-көлік оқиғаларынан болатын өлім-жітім kартограммасы
В статье составлена картограмма смертности от дорожно-транспортных происшествий в Казахстане, которая показывает на неравномерное распределение. Высокие показатели смертности установлены в Акмо-линской (24,30/0000), Мангыстауской (25,90/0000), Жамбылской (27,30/0000), Алматинской (29,30/0000) и Южно-Казахстанской (32,40/0000) областях.
2012 | : 2 | : 53-54