Online ISSN: 3007-0244,
Print ISSN:  2410-4280
Алдыңғы жылдардағы жарияланымдарды мына сілтеме бойынша көруге болады
Жариялымдар мұрағатта
ҚАЗАҚСТАНДА ӘДЕЙІ ӨЗІН ӨЗІ ЗАҚЫМДАУДАН ӨЛУ ПРОБЛЕМАСЫ
Автор (лар): Кожахметова Г.Б.
Өзіне өзі қол жұмсау қоғам денсаулығында салиқалы проблема болып табылады. Мақалада суицид проблемасының әлемдік деңгейде және Қазақстан Республикасында актуалдылығы көрсетілген соңғы кезде өсіп келе жатқан қызығушылық туғызып жүрген зерттеулер табиғат факторларының адамның психоэмоционалдық жайына әсері, экология мен адамның денсаулығы арасындағы патогенетикалық байланыс проблемасы. Суицидке адамның суицидальдық белсенділігіне гелигеофизикалық және метеорологиялық факторлар әсерінің мүмкіндігі қарастырылған әдибиетке талдау жасалған.
Толығырақ
2012 жыл | Шығарылым: 2 | Беттер: 58-62

ӨСКЕМЕН КАЛАСЫНДАҒЫ ТУҒЫНДАРДЫҢ АРАСЫНДАҒЫ ӨЛЕМДІЛІКТІН АНАЛИЗІ
З.Қ. Султанбеков, А.Ш. Букунова, А.Б. Гайсин, Д.Г. Ли, Ж.Н. Баткульдина, А.С. Конурбаева
Бұл мақалада Өскемен қаласының тұрғындарының өлім көрсеткіштерінің құрамы мен деңгейі, сонымен бірге сәби өлімінің және басқа демографиялық көрсеткіштері де қарастырылған.
Толығырақ
2012 жыл | Шығарылым: 2 | Беттер: 55-57

КАРТОГРАММА СМЕРТНОСТИ ОТ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ В КАЗАХСТАНЕ
В статье составлена картограмма смертности от дорожно-транспортных происшествий в Казахстане, которая показывает на неравномерное распределение. Высокие показатели смертности установлены в Акмо-линской (24,30/0000), Мангыстауской (25,90/0000), Жамбылской (27,30/0000), Алматинской (29,30/0000) и Южно-Казахстанской (32,40/0000) областях.
Толығырақ
2012 жыл | Шығарылым: 2 | Беттер: 53-54

ВОЗРАСТНО-ПОЛОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ СМЕРТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ КАЗАХСТАНА ОТ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
Изучены возрастно-половые особенности смертности населения республики от злокачественных опухолей центральной нервной системы (ЗН ЦНС). Материалом послужили данные Агентства РК по статистике (таблица С 51) о смертности от ЗН ЦНС. Исследование ретроспективное за 7 лет (2004-2010). В результате установлено, что грубый показатель смертности от ЗН ЦНС составил у мужчин – 3,5±0,10/0000, а для женщин – 2,6±0,10/0000. Анализ возрастных показателей смертности выявил пик смертности в 60-69 лет, как для мужчин, так и для женщин. При этом возрастные показатели смертности имели раз...
Толығырақ
2012 жыл | Шығарылым: 2 | Беттер: 51-53