Online ISSN: 3007-0244,
Print ISSN:  2410-4280
Фильтр
Автор(ы):
  
РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ И АССОЦИИРОВАННЫЕ ФАКТОРЫ У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ В УСЛОВИЯХ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ
Введение. Артериальная гипертензия (АГ) является самым распространенным фактором риска фибрилляции предсердий (ФП). Первичная профилактика ФП признана приоритетным направлением медицинской науки и практики.
Цель: изучить распространенность ФП и основные факторы риска, ассоциированные с ней у больных АГ без перенесенного коронарного события в условиях первичной медико-санитарной помощи (ПМСП).
Методы: В одномоментное поперечное исследование включались пациенты с АГ в возрасте 40 лет и старше, посетившие клиники ПМСП с января по сентябрь 2018г (n=1121)...
Подробнее
2019 год | Выпуск: 2 | Страницы: 44-54

ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУДАҒЫ КӨЛДЕНЕҢ (БІРСӘТТІК) ЗЕРТТЕУЛЕР
Осы жұмыста денсаулық сақтаудағы көлденең (бірсәттік) мәліметтерді жоспарлау, өткізу және статистикалық өңдеудің негізгі принциптері көрсетілген. Epi Info эпидемиологиялық мәліметтерді өңдеу үшін онлайн-калькуляторлар мен пакет көмегімен қауіп факторлары арасындағы байланысты таңдау және бағалау мөлшері есебінің практикалық мысалдары келтірілген. Авторлар әдебиеттегі көлденең зерттеулерді пайдаланудың практикалық мысалдарын, сол сияқты осы зерттеу түрлері қасиеттері мен жетіспеушіліктерін келтіреді. Осы мақала көлденең зерттеулер туралы жалпы мәліметтер беруге бейімделген, және клиника...
Подробнее
2015 год | Выпуск: 2 | Страницы: 5-18

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ ҚОҒАМДАСТЫҚҚА ТАБЫСТЫ ИНТЕГРАЦИЯ ҮШІН ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ҒЫЛЫМИ ЖАРИЯЛАНЫМДАРДЫҢ САПАСЫН АРТТЫРУДЫҢ ҚАЖЕТТІЛІГІ ТУРАЛЫ СҰРАҚҚА
Осы мақаламен біз денсаулық сақтаудағы зерттеулерді жоспарлаудың негізгі принциптері және биомедициналық мәліметтердің статистикалық өңделуі туралы жарияланымдар топтамасын ашамыз. Осы мақала Халықаралық ғылыми қоғамдастықта табысты интеграция үшін қазақстандық ғылыми жарияланымдардың сапасын арттыру қажеттілігін растай отырып, Қазақстан Республикасында және басқа мемлекеттерде ғылыми жарияланымдар сапасын зерделеуге бағытталған жүйелі емес әдебиетті шолудан тұрады. 2015 жылға жарияланымдар топтамасы зерттеулерді жоспарлаудың негізгі принциптері, көлденең, когортты, экологиялық және сараптамал...
Подробнее
2015 год | Выпуск: 1 | Страницы: 5-12

PREVALENCE OF ATRIAL FIBRILLATION AND ITS CORRELATES IN HYPERTENSIVE PATIENTS WITHOUT CORONARY HEART DISEASE IN PRIMARY CARE SETTING
Hypertension is a risk factor for atrial fibrillation (AF). Primary prevention of AF in hypertension patients is the ultimate goal of the medical and public health community.
Aim: assess the prevalence and factors associated with AF in hypertensive patients without coronary heart disease (CHD) in primary care setting.
Methods: A cross–sectional study was conducted in January-September 2018. Hypertensive patients 40 years and above visiting primary care clinics during the study period were recruited (n=1121). Exclusion criteria were rheumatic and congenital h...
Подробнее
2019 год | Выпуск: 2 | Страницы: 44-54

OMEGA-3 PUFA AS SECONDARY PROPHYLAXIS OF SUDDEN CARDIAC DEATH AFTER ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION: SYSTEMATIC REVIEW AND META-ANALYSIS
Introduction. The incidence of myocardial infarction continues to grow, especially among young and middle-aged people - the incidence rate before the age of 40 reaches 35%. Survivors still have a high risk of recurrent vascular catastrophe: 18% of men and 35% of women suffer a second myocardial infarction over the next 6 years. The experience of countries, including the United States, which have achieved a significant reduction in mortality from CVD, indicates the need to actively address issues of CVD prevention based on the concept of cardiac risk factors.
The implementati...
Подробнее
2019 год | Выпуск: 1 | Страницы: 7-20