СҮТ БЕЗІ ОБЫРЫНЫҢ АДЪЮВАНТТЫҚ СӘУЛЕЛІК ТЕРАПИЯСЫНЫҢ РЕЖИМДЕРІНЕ БАЙЛАНЫСТЫ ҰЗАҚ НӘТИЖЕЛЕРІН ТАЛДАУ

Өзектілік: Сәулелік терапия - сүт безі обырын кешенді емдеудің маңызды бөлігі. Қазіргі уақытта мүше сақтау операциялары кеңінен таралғандықтан, сүт безі қатерлі ісігінің I-II сатыларында иондаушы сәулелену құнының өсу үрдісі байқалады.

Сүт безінің обырын сәтті емдеудің маңызды көрсеткіштерінің бірі емдеудің ұзақ мерзімді нәтижелерін жақсарту болып табылады.

Сәулелік терапияның стандартты схемасы - бұл 2 Гр-ден бір фокальды дозаны қолдану. Бірақ, сәулелік терапия әртүрлі жанама әсерлерін бере алады.

Осылайша, кешенді емдеудің тиімділігін арттыру үшін қалыпты тіндерде токсикалық әсер етудің минималды тәуекелімен жақсы локальды бақылауға қол жеткізу үшін қолайлы емдеу режимдерін қолдану керек.

Осы зерттеудің мақсаты сүт безі обырын хирургиялық емдеуден кейін сәулелі терапияның ұзақ мерзімді емдеу нәтижелерін салыстыру болып табылады, сәулелі терапия дәстүрлі фракциялау режимін және 43,2 Гр дозасын фракциясы 2,7 Гр пайдаланып алған науқастар гипофракцияланған режимін (ГФСТ) алды.

Әдістері: Зерттеудің дизайны - бұл кездейсоқ емес клиникалық зерттеу. 2014 жылдан 2017 жылға дейін жүргізілді. Біз сүт безі қатерлі ісігімен ауыратын 160 науқасты емдеу нәтижелерін талдадық, олар адъювантты ГФСТ алды. Сүт безі қатерлі ісігінің даму процесінің емдеу және шалғай метастазов қатысуымен басынан бастап жергілікті рецидивтері болжамды жиілігі көрсеткіштері. Біздің зерттеуімізден алшақ метастаздарды анықтау мерзімдері емдеу басталғаннан бастап 2 айдан 30 айға дейін созылды. Ұзақ мерзімді нәтижелерді салыстыру үшін Mann-Whitney U тесті гипофракцияланған және стандартты режиммен өңдеу топтар арасында қолданылды. Р мәні 0,05-ден кем болса, айырмашылық статистикалық маңызды болып саналады. Бүкіл талдау SPSS 20 бағдарламасы көмегімен жүзеге асырылды.

Нәтижелері: Рецидив жиілігін бағалау кезінде 30 айлық кезеңде БК-ның жергілікті және екі жақты қайталану көрсеткіштері екі топта да бірдей болды. 30 айлық метастазсыз өмір сүрудің көрсеткіштері бірдей болды және статистикалық айырмашылықтарсыз (тиісінше 98,4 ± 2,4% және 95,8 ± 2,22%) құрады (p = 0,81).

Қорытынды: Ұзақ мерзімді нәтижелерді бағалау сүт безі қатерлі ісігінің ұзақтығына өмір сүру ұзақтығының көптеген факторлардың болуына байланысты деп қорытынды жасауға мүмкіндік берді. Сондықтан бүгінгі таңда сүт безі қатерлі ісігінің диагностикасы мен емдеудің барлық жаңа жолдары бар. Осы әдістердің бірі гипофракцияланған СT режимдерін жақсарту болып табылады.

Түйінді сөздер: сәуле терапия, сүт безі қатерлі ісігі, гипофракцияландыру, ұзақ мерзімді нәтижелер, рецидив.

Евгения О. Косымбаева, http://orcid.org/0000-0003-2893-0384

Тасболат А. Адылханов, http://orcid.org/0000-0002-9092-5060

Айнур С. Байсалбаева, http://orcid.org/0000-0002-7092-7448

Алмагуль С. Жабагина, http://orcid.org/0000-0001-8956-6286

Данияр Т. Раисов, http://orcid.org/0000-0002-3872-1263

 

Онкология және визуальді диагностика кафедрасы,

Семей қаласының Мемлекеттік медицина университеті,

Семей қ., Қазақстан Республикасы

Литература:

1. Abiltayeva A. et al. Clinical, Histopathological and Molecular Characteristics of Metastatic Breast Cancer in North-Eastern Kazakhstan: a 10 Year Retrospective Study // Asian Pacific J. Cancer Prev. J Cancer Prev. 2016. Vol. 17. № 10. p. 6795–6800.

2. Akhtari M., Teh B.S. Accelerated partial breast irradiation: Advances and controversies // Chin. J. Cancer. 2016. Vol. 35. doi:  10.1186/s40880-016-0095-1.

3. Ballo M.T. et al. Local-regional control of recurrent breast carcinoma after mastectomy: Does hyperfractionated accelerated radiotherapy improve local control? // Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys. 1999. Vol. 44. № 1. p. 105–112.

4. Beysebayev E. et al. Spatial and Temporal Epidemiological Assessment of Breast Cancer Incidence and Mortality in Kazakhstan, 1999-2013 // Asian Pac. J. Cancer Prev. 2015. Vol. 16. № 15. P. 6795.

5. Caudrelier J.M., Truong P.T. Role of hypofractionated radiotherapy in breast locoregional radiation // Cancer / Radiotherapie. 2015. Vol. 19. № 4. p. 241-7.

6. Coleman M.P. et al. Cancer survival in five continents: a worldwide population-based study (CONCORD) // Lancet Oncol. 2008. Vol. 9. p. 730-56.

7. Cox J.D., Stetz J., Pajak T.F. Toxicity criteria of the Radiation Therapy Oncology Group (RTOG) and the European Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC) // Int J Radiat Oncol Biol Phys. 1995. Vol. 31. № 5. p. 1341–1346.

8. Darby S. et al. Effect of radiotherapy after breast-conserving surgery on 10-year recurrence and 15-year breast cancer death: Meta-analysis of individual patient data for 10 801 women in 17 randomised trials // Lancet. 2011. Vol. 378. p. 1707-16.

9. Deantonio L. et al. Hypofractionated radiotherapy after conservative surgery for breast cancer: analysis of acute and late toxicity // Radiat. Oncol. 2010. Vol. 5. p. 112.

10. Dunnwald L.K., Rossing M.A., Li C.I. Hormone receptor status, tumor characteristics, and prognosis: a prospective cohort of breast cancer patients // Breast Cancer Res. 2007. Vol. 9. № 1. p. 101–110.

11. Engels C.C. et al. The clinical prognostic value of molecular intrinsic tumor subtypes in older breast cancer patients: A FOCUS study analysis // Mol. Oncol. 2016. Vol. 10. p. 594-600.

12. Haffty B.G. Long-Term Results of Hypofractionated Radiation Therapy for Breast Cancer // Yearb. Oncol. 2010. V. 2010. p. 32–33.

13. Haviland J.S. et al. Late normal tissue effects in the arm and shoulder following lymphatic radiotherapy: Results from the UK START (Standardisation of Breast Radiotherapy) trials // Radiother. Oncol. 2017. https://doi.org/10.1016/j.radonc.2017.10.033.

14. Hilakivi-Clarke L. Estrogens, BRCA1, and Breast Cancer // CANCER Res. 2000. Vol. 60. p. 4993–5001.

15. Holloway C.L., Panet-Raymond V., Olivotto I. Hypofractionation should be the new “standard” for radiation therapy after breast conserving surgery. // Breast. 2010. Vol. 19. № 3. p. 163–7.

16. Hwan Shin K. et al. Hypofractionated whole breast irradiation: new standard in early breast cancer after breast-conserving surgery // Radiat Oncol J. 2016. Vol. 34. № 2. p. 81–87.

17. Jemal A. et al. Global cancer statistics // CA. Cancer J. Clin. 2011. Vol. 61. № 2. p. 69–90.

18. McGale P. et al. Effect of radiotherapy after mastectomy and axillary surgery on 10-year recurrence and 20-year breast cancer mortality: Meta-analysis of individual patient data for 8135 women in 22 randomised trials // Lancet. 2014.  Vol. 383. p. 2127-35.

19. Qi X.S., White J., Li X.A. Is α/β for breast cancer really low? // Radiother. Oncol. 2011. Vol. 100. p. 282-288.

20. Smittenaar C.R. et al. Cancer incidence and mortality projections in the UK until 2035 // Br. J. Cancer. 2016. Vol. 115. p. 1147–1155.

21. Speers C., Pierce L.J. Postoperative Radiotherapy After Breast-Conserving Surgery for Early-Stage Breast Cancer // JAMA Oncol. 2016. doi:10.1001/jamaoncol.2015.5805

22. Wapnir I.L. et al. Long-Term Outcomes of Invasive Ipsilateral Breast Tumor Recurrences After Lumpectomy in NSABP B-17 and B-24 Randomized Clinical Trials for DCIS // 2011. Vol. 103. № 6. p. 478-488.

23. Whelan T.J. et al. Long-Term Results of Hypofractionated Radiation Therapy for Breast Cancer // N. Engl. J. Med. 2010. Vol. 362. № 6. p. 513-520.

24. Wolff A.C. et al. American Society of Clinical Oncology/College of American Pathologists Guideline Recommendations for Human Epidermal Growth Factor Receptor 2 Testing in Breast Cancer // Arch Pathol Lab Med—Vol. 2007. Vol. 131. p.18-43. 
: 2254


Косымбаева Е.О., Адылханов Т.А., Байсалбаева А.С., Жабагина А.С., Раисов Д.Т. Сүт безі обырының адъюванттық сәулелік терапиясының режимдеріне байланысты ұзақ нәтижелерін талдау / / Ғылым және Денсаулық сақтау. 2017. №6. Б. 67-77.