Online ISSN: 3007-0244,
Print ISSN:  2410-4280
SARS-COV-2-МЕН БАЙЛАНЫСТЫ КӨП ЖҮЙЕЛІ ҚАБЫНУ СИНДРОМЫ БАР БАЛАЛАРДЫҢ ИММУНОЛОГИЯЛЫҚ ӨЗГЕРІСТЕРІ
Өзектілігі. SARS-CoV-2 байланысты көп жүйелі қабыну синдромы (КҚС) цитокин өндірісінің жоғарылауымен қарқынды иммундық белсендіруді көрсететін, белгілер мен симптомдармен сипатталады. Мақсаты. Біздің зерттеуіміздің мақсаты SARS-CoV-2-мен байланысты көп жүйелі қабыну синдромы бар балалардағы иммундық жауаптың өзгеруін зерттеу болды. Зерттеу материалдары мен әдістері. Зерттеуге SARS-CoV-2-мен байланысты көп жүйелі қабыну синдромы бар 35 бала кірді, бақылау тобы COVID-19 жұқтырған және көп жүйелі қабыну синдромы дамымаған 15 сау баланы құрады. Барлық пациенттердегі иммундық жауаптың жағдайы перифериялық қанды иммунофенотиптеу әдісімен бағаланды. Зерттеу нәтижелері және оларды талдау. SARS-CoV-2 - мен байланысты КҚС бар балаларда CD3+ Т-жасушалық лимфопения, NK- жасушаларының төмендеуі, CD-95 апоптоз маркерінің экспрессиясы, сондай-ақ CD-25 белсендіру маркерінің экспрессиясының жоғарылауы байқалды. Гуморальды иммундық жауаптың өзгеруі в лимфоциттерінің салыстырмалы санының жоғарылауы және CD3-HLA-DR+В жасушаларының активтену маркерінің экспрессиясының жоғарылауы ретінде көрінді. Қорытынды. SARS-CoV-2-мен байланысты КҚС бар балаларда терең иммундық дисрегуляция бар, бұл біз алған мәліметтерден көрінеді.
Индира С. Джаксыбаева1,2, https://orcid.org/0000-0002-3505-3853 Риза З. Боранбаева1, https://orcid.org/0000-0001-7456-6638 Минира Г. Булегенова1, https://orcid.org/0000-0002-7195-5926 Айжан А. Толганбаева2, https://orcid.org/0009-0005-5300-8238 Наталья Т. Уразалиева1, https://orcid.org/0000-0002-1625-0173 Елена А. Кустова1, https://orcid.org/0000-0003-4922-1739 Валентин И. Герайн3, https://orcid.org/0000-0001-6259-5773 1 "Педиатрия және балалар хирургиясы ғылыми орталығы" АҚ, Алматы қ., Қазақстан Республикасы; 2 " С. Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті" КЕАҚ, Алматы қ., Қазақстан Республикасы; 3 Иоганн Вольфганг Гете атындағы Университет клиникасы, Франкфурт-на-Майне қ., Германия.
1. Beckmann N.D. et al. Downregulation of exhausted cytotoxic T cells in gene expression networks of multisystem inflammatory syndrome in children // Nature communications. 2021. Т. 12. №. 1. С. 1-15. 2. Bellesi S. et al. Increased CD95 (Fas) and PD‐1 expression in peripheral blood T lymphocytes in COVID‐19 patients // British journal of haematology. 2020. Т. 191. №. 2. С. 207-211. 3. Bukulmez H. Current understanding of multisystem inflammatory syndrome (MIS-C) following COVID-19 and its distinction from Kawasaki disease //Current Rheumatology Reports. 2021. Т.23. №. 8. С. 1-11. 4. Carter M.J. et al. Peripheral immunophenotypes in children with multisystem inflammatory syndrome associated with SARS-CoV-2 infection //Nature medicine. – 2020. Т. 26. №. 11. С. 1701-1707. 5. Cencioni M.T. The immune regulation of PD-1/PDL-1 axis, a potential biomarker in multiple sclerosis // Neuroimmunology and Neuroinflammation. 2020. Т. 7. №. 3. С. 277-290. 6. Consiglio C.R. et al. The immunology of multisystem inflammatory syndrome in children with COVID-19 // Cell. 2020. Т. 183. №4. С. 968-981. e7. 7. Cook K.D., Whitmire J.K. The depletion of NK cells prevents T cell exhaustion to efficiently control disseminating virus infection // The Journal of Immunology. 2013. Т. 190. №. 2. С. 641-649. 8. Esteve-Sole A. et al. Similarities and differences between the immunopathogenesis of COVID-19–related pediatric multisystem inflammatory syndrome and Kawasaki disease // The Journal of clinical investigation. 2021. Т.131. №6. С. e144554. 9. Feldstein L.R. et al. Multisystem inflammatory syndrome in US children and adolescents // New England Journal of Medicine. 2020. Т. 383. №4. С. 334-346. 10. Jiang T.T. et al. Programmed death-1 culls peripheral accumulation of high-affinity autoreactive CD4 T cells to protect against autoimmunity // Cell reports. 2016. Т. 17. №7. С. 1783-1794. 11. Lee P.Y. et al. Distinct clinical and immunological features of SARS–CoV-2–induced multisystem inflammatory syndrome in children // The Journal of clinical investigation. 2020. Т. 130. №. 11. С. 5942-5950. 12. Moreews M. et al. Polyclonal expansion of TCR Vb 21.3+ CD4+ and CD8+ T cells is a hallmark of multisystem inflammatory syndrome in children // Science immunology. 2021. Т. 6. №.59. С. eabh1516. 13. Reddy M. et al. Comparative analysis of lymphocyte activation marker expression and cytokine secretion profile in stimulated human peripheral blood mononuclear cell cultures: an in vitro model to monitor cellular immune function // Journal of immunological methods. 2004. Т. 293. №. 1-2. С. 127-142. 14. Ross S.H., Cantrell D.A. Signaling and function of interleukin-2 in T lymphocytes // Annual review of immunology. 2018. Т.36. С.411. 15. Syrimi E., Fennell E., Richter A., et al. The immune landscape of SARS-CoV-2-associated Multisystem Inflammatory Syndrome in Children (MIS-C) from acute disease to recovery // Iscience. 2021. Т. 24. №. 11. С. 103215. 16. Waggoner S.N. et al. Natural killer cells act as rheostats modulating antiviral T cells // Nature. 2012. Т. 481. №. 7381. – С. 394-398.
Көрген адамдардың саны: 106


Мақалалар санаты: COVID-19-өзекті тақырып

Библиографиялық сілтемелер

Джаксыбаева И.С., Боранбаева Р.З., Булегенова М.Г., Толганбаева А.А., Уразалиева Н.Т., Кустова Е.А., Герайн В.И. SARS-COV-2-мен байланысты көп жүйелі қабыну синдромы бар балалардың иммунологиялық өзгерістері // Ғылым және Денсаулық сақтау. 2024. 1 (Т.26). Б.132-139. doi 10.34689/SH. 2024.26.1.017

Авторизируйтесь для отправки комментариев