Фильтр
Автор(ы):
  
INDICATORS OF DAILY MONITORING OF THE BLOOD PRESSURE IN CHILDREN WITH ARTERIAL HYPERTENSION BORN FROM IRRADIATED PARENTS
Артериалды гипертензиясы бар және артериалды гипертензиясыз 48 балаға артериалды қысымды (АҚ) тәуліктік мониторлау (АҚТМ) жүргізілді. АҚТМ тәсілі негізінде артериалды қысымның тұрақты және лабильді варианттарымен балалар тобы анықталды. Зерттеу қорытындысы бойынша артериалды гипертензиясыз балалардың абсолюттық көбінде (62,9% ұл балаларда және 61,4% қыз балаларда) артериалды қысымның түнгілік төмендеуі 10 пайыздан 20 пайызға дейін байқалды, онда артериалды гипертензиясы бар балаларда артериалды қысымның түнгілік шамалы төмендеуі басым болған, сонымен қатар, 7,5&...
Подробнее
2014 год | Выпуск: 4 | Страницы: 13-16

INDICATORS OF DAILY MONITORING OF THE BLOOD PRESSURE IN CHILDREN WITH ARTERIAL HYPERTENSION BORN FROM IRRADIATED PARENTS
Daily monitoring of blood pressure (DMBP) was conducted on 48 children with arterial hypertension (AH) and without AH. On the basis of DMBP the groups of children with a stable and labile AH options were selected. According to the studies’ results, it is observed that the absolute majority of children (62.9% of boys and 61.4% of girls) without AH has nighttime blood pressure reduction from 10 to 20%, whereas among patients with AH predominant number of patients has minor nighttime blood pressure reduction; moreover, nighttime increase of blood pressure is ob...
Подробнее
2014 год | Выпуск: 4 | Страницы: 13-16