Online ISSN: 3007-0244,
Print ISSN:  2410-4280
ДИАБЕТИКАЛЫҚ ТАБАН ЕМДЕУЫ
Диабетикалық табан өте курделі медициналық және әлеуметтік мәселе. Қантты диабет кезінде жиі болатын асқынуы табаның ірінді- шіру процесстері. Осы асқынуға көп факторлар әсер береді. Поликлиникада және стационарда емдегенде бір неше шаралар қолдану керек және эртүрлі мамандар қатысу керек.
М.Т. Сейдуманов, А.К. Алимжанов, М.А. Головня Городская Клиническая Больница Скорой Неотложной Помощи, г. Алматы Отделение хирургических инфекций
Көрген адамдардың саны: 424

Түйенді сөздер:

Мақалалар санаты: Мақалалар

Библиографиялық сілтемелер

М.Т. Сейдуманов, А.К. Алимжанов, М.А. Головня ДИАБЕТИЧЕСКАЯ СТОПА И ЕЕ ЛЕЧЕНИЕ . //НАУКА И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 2012.№ 2. С. 99-103 M.T. Seidumanov, A.K. Alimzhanov, M.A. Golovnya DIABETIC FOOT AND ITS TREATMENT. // NAUKA I ZDRAVOOKHRANENIE 2012.№ 2. С. 99-103 М.Т. Сейдуманов, А.К. Алимжанов, М.А. Головня ДИАБЕТИКАЛЫҚ ТАБАН ЕМДЕУЫ. // ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ. 2012.№ 2. С. 99-103

Авторизируйтесь для отправки комментариев