Online ISSN: 3007-0244,
Print ISSN:  2410-4280
БАЛАЛАР ҮЙI ЖӘНЕ СӘБИЛЕР ҮЙІНІҢ ТӘРБИЕЛЕНУШIЛЕРIНIҢ ЖАНҰЯЛАРЫНДАҒЫ ОТБАСЫЛЫҚ СӘТСIЗДIКТIҢ БЕЛГIЛЕРI
Мақалада Семей қ. балалар үйi және сәбилер үйінің тәрбиеленушiлерiнiң жанұяларындағы отбасылық сәтсiздiктiң белгiлерi туралы ақпарат келтірілген. Тәрбиеленушілердің туған отбасылары ретінде жиі жұмыс істемейтін, жалғыз басты әйелдердің, материалдық тұрмысы төмен, ішімдікке әуес жанұялар тіркеледі. Отбасылық сәтсiздiктiң белгiлерi тек 5.2% жағдайда ғана анықталған жоқ, қалған отбасылардың көбі ондай белгілердің екі, үшеуіне ие болған. Келтірілген мәліметтер балаларды балалар үйіне берудің алдын алу шарасы ретінде жанұяларды әлеуметтік қолдау қызметі мен наркологиялық көмек көрсету қызметін қарқынды жүргізіп, қоғамда отбасылық құндылықтарды насихаттау керектігі туралы қортынды жасауға мүмкіндік береді.
Т.К. Рахыпбеков1, Н.М. Елисинова2, Ю.М. Семенова 3
 
Государственный медицинский университет города Семей,
Д.м.н., профессор, ректор 1
Докторант PhD по специальности «Общественное здравоохранение» 2,
Кафедра офтальмологии, ассистент, к.м.н. 3
1. Trans MONEE database 2012, http://www.transmonee.org/index_ru.html 2. Spitz R. Hospitalism: a follow-up report. Psychoanal Stud Child 1945;2:113–8. 3. Spitz R. Hospitalism: an inquiry into the genesis of psychiatric conditions in early childhood. Psychoanal Study Child 1945b;1:53–74. 4) MacLean K. The impact of institutionalization on child development. Dev Psychopathol 2003;15:853–84. 5) Pluye P, Lehinge Y, Aussiloux C, et al. Mental and behavior disorders in children placed in long term care insti-tutions in Hunedoara, Cluj and Timis, Romania. Sante 2001 - 11:5–12. 6) Prevention of child abandonment at birth. Materials for professionals and managers of health and social protec-tion, guardianship authorities. - M.: UN Children's Fund (UNICEF), 2011, p.99 7) «Социально-демографическое положение детей в РК», аналитическая записка, подготовленая центром исследований Сандж для Агентства РК по статистике 2009г, с.52
Көрген адамдардың саны: 264

Түйенді сөздер:

Мақалалар санаты: Мақалалар

Библиографиялық сілтемелер

Т.К. Рахыпбеков1, Н.М. Елисинова2, Ю.М. Семенова 3 Признаки семейного неблагополучия в семьях воспитанников детского дома и дома ребенка. //НАУКА И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 2012.№ 5. С. 145-147 T.K. Rakhypbekov, N.M. Elissinova, Yu.M. Semenova The signs of ill-being in families of children of the orphanages. // NAUKA I ZDRAVOOKHRANENIE 2012.№ 5. С. 145-147 Т.К. Рахыпбеков, Н.М. Елисинова, Ю.М. Семенова Балалар үйi және сәбилер үйінің тәрбиеленушiлерiнiң жанұяларындағы отбасылық сәтсiздiктiң белгiлерi. // ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ. 2012.№ 5. С. 145-147

Авторизируйтесь для отправки комментариев