Online ISSN: 3007-0244,
Print ISSN:  2410-4280
ЖОЛ-КӨЛІК ОҚИҒАСЫНАН ЖАРАҚАТ АЛҒАН НАУҚАСТАРҒА АЛҒАШҚЫ МЕДИЦИНАЛЫҚ КӨМЕК КӨРСЕТІЛУІНІҢ ТАЛДАУЫ (АРАЛЫҚ НӘТИЖЕЛЕР)
Жол-көлік оқиғасынан жарақат алған науқастарға көрсетілген алғашқы көмек зерттеліп (анкеталау), бастапқы нәтижелері мақалада көрсетілді. 1/3 жағдайда алғашқы көмекті жүргізушілер мен жолаушылар көрсеткен, тек 4%- жол полициясы қызметкерлерімен көрсетілген. Респонденттардың 9% көрсетілген көмекке қанағат еместіктерің білдірді.

А.О. Мысаев 1, А.С. Мусабеков 2, А.Н. Разиев 3, С.М. Аскаров 4

 

Государственный медицинский университет города Семей,

Кафедра хирургии и травматологии1, Кафедра общей хирургии2,

Больница скорой медицинской помощи, г. Семей3,4. Травматологический пункт.

1. В.А. Иларионов, А.И. Куперман, В.М. Мишулин "Правила дорожного движения и основы безопасного управления автомобилем". Москва. "Транспорт". - 1990 г. 2. European status report on road safety: towards safer roads and healthier transport choices // WHO Regional Office for Europe. - Copenhagen, 2009. - р.174. 3. First Aid Manual - 7th Edition, The Authorised Manual of St. John Ambulance, St.Andrew’s Ambulance Association and the British Red Cross, Dorling Kindersley.
Көрген адамдардың саны: 274

Түйенді сөздер:

Мақалалар санаты: Мақалалар

Библиографиялық сілтемелер

А.О. Мысаев, А.С. Мусабеков, А.Н. Разиев, С.М. Аскаров Анализ оказания первой медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (промежуточные результаты). //НАУКА И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 2012.№ 5. С. 135-137 А.О. Myssayev, А.S. Musabekov, А.N. Raziev, S.М. Askarov aNALYSIS OF FIRST AID FOR THE VICTIMS OF ROAD TRAFFIC ACCIDENTS (preliminary RESULTS). // NAUKA I ZDRAVOOKHRANENIE 2012.№ 5. С. 135-137 А.О. Мысаев, А.С. Мусабеков, А.Н. Разиев, С.М. Аскаров Жол-көлік оқиғасынан жарақат алған науқастарға алғашқы медициналық көмек көрсетілуінің талдауы (аралық нәтижелер). // ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ. 2012.№ 5. С. 135-137

Авторизируйтесь для отправки комментариев