Online ISSN: 3007-0244,
Print ISSN:  2410-4280
МЕДИЦИНАЛЫҚ БІЛІМ БЕРУДІ ЖЕТІЛДІРУ НЕГІЗІНДЕ МЕДИЦИНАЛЫҚ КӨМЕКТІҢ ЖОҒАРЫ САПАСЫНА
Кіріспе. Медициналық білім денсаулық сақтау жүйесін дамытудың тұрақтылығының, сапалы медициналық көмекті қамтамасыз ету арқылы халықтың денсаулық жағдайын жақсартудың негізгі факторы болып табылады. Зерттеу мақсаты: медициналық білім беруді жетілдіру призмасы арқылы медициналық көмектің сапасын арттыру жолдарын іздеу. Әдістері: зерттеу медициналық көмектің сапасы мәселелері бойынша қолжетімді әдебиеттерді, елдегі денсаулық сақтау жүйесін дамытудың мемлекеттік бағдарламаларын, медициналық мамандықтар бойынша білім беру процесін реттейтін нормативтік-құқықтық құжаттарды, медициналық білім беру ұйымдары іске асыратын білім беру бағдарламаларын зерделеуді және талдауды қамтыды. Нәтижелер: білім беру бағдарламаларында медициналық көмектің сапасын қамтамасыз ету құралдарына жеткілікті көңіл бөлінбейтіні анықталды. Әдетте, медициналық көмек сапасының көптеген аспектілері оқытудың барлық деңгейлерінде әртүрлі пәндерде әртүрлі оқытылады. Медициналық сапа аспектілерін зерттеудің фрагменттілігі мен логикалық дәйектілігінің болмауы білім алушылардың және, сайып келгенде, осы мәселе бойынша мамандардың білімін, іскерлігі мен дағдыларын қалыптастырудың жүйелілігін жояды. Қорытындылар: медициналық білім беру сапасын арттыру мақсатында қазіргі заманғы медициналық жетістіктер мен технологияларды ескере отырып, білім беру бағдарламаларына тұрақты негізде талдау және жаңарту жүргізу қажет. Тәжірибелік сабақтар мен клиникалық практика санының артуын көздейтін және болашақ дәрігерлерді нақты медициналық практикаға дайындауға көмектесетін білім беруде тәжірибеге бағдарланған тәсілді іске асыру. Білім алушыларда медицинаның әртүрлі аспектілері мен медициналық көмектің сапасы арасындағы байланысты түсінуді қалыптастыруға бағытталған, білімді тәуелсіз бағалаудың тиімді және сұранысқа ие жүйесін ескеретін интеграцияланған пәнаралық оқыту жүйесін қалыптастыру.
Валихан И. Ахметов1, https://orcid.org/0000-0003-4462-4504 Максут А. Камалиев1, https://orcid.org/0000-0002-0240-5007 Маржан Д. Бримжанова1, https://orcid.org/0000-0003-3517-4687 Шарапат М. Мойынбаева1, https://orcid.org/0000-0003-1720-5064 Маншук А. Рамазанова1, https://orcid.org/0000-0003-0893-9007 Назерке Н. Нарымбаева1, https://orcid.org/0000-0002-2060-8158 Надира Н. Айтамбаева1, https://orcid.org/0000-0001-5869-1789 "ҚДСЖМ" Қазақстан медициналық університеті, Алматы қ., Қазақстан Республикасы.
1. Frank J.R., Snell L.S., Cate O.T., Holmboe E.S., Carraccio C., Swing S.R. et al. Competency-based medical education: theory to practice // Med. Teach. 2010. 32, 638–645. doi: 10.3109/0142159x.2010.501190 2. Han E.-R., Yeo S., Kim M.-J., Lee Y.-H., Park K.H., Roh H. Medical education trends for future physicians in the era of advanced technology and artificial intelligence: an integrative review // BMC Med. Educ. 2019. 19, 460. doi: 10.1186/s12909-019-1891-5 3. Lewis J.H., Lage O.G., Grant B.K., Rajasekaran S.K., Gemeda M., Like R.C. et al. Addressing the social determinants of health in undergraduate medical education curricula: a survey report // Adv. Med. Educ. Pract. 2020. 11, 369–377. doi: 10.2147/amep.s243827 4. Rao R., Hawkins M., Ulrich T., Gatlin G., Mabry G., Mishra C. et al. The evolving role of public health in medical education // Front. Public Health 2020. 8, 251. doi: 10.3389/fpubh.2020.00251 5. Thibault G.E. The future of health professions education: emerging trends in the United States // FASEB Bioadv. 2020. 2, 685–694. doi: 10.1096/fba.2020-00061 6. Torres-Calixto M.G. Trends and challenges of medical education // Rev. Facult. Med. 2021. 69, e301. doi: 10.15446/revfacmed.v69n3.84330 7. van Diggele C., Roberts C., Burgess A., Mellis C. Interprofessional education: tips for design and implementation // BMC Med. Educ. 2020. 20, 455. doi: 10.1186/s12909-020-02286-z 8. Wartman S.A. The empirical challenge of 21st-century medical education // Acad. Med. 2019. 94, 1412–1415. doi: 10.1097/ACM.0000000000002866 9. Education and Training: Technical Series on Safer Primary Care. Geneva: World Health Organization; 2016. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.
Көрген адамдардың саны: 40


Мақалалар санаты: Медициналық білімберу

Библиографиялық сілтемелер

Ахметов В.И., Камалиев М.А., Бримжанова М.Д., Мойынбаева Ш.М., Рамазанова М.А., Нарымбаева Н.Н., Айтамбаева Н.Н. Медициналық білім беруді жетілдіру негізінде медициналық көмектің жоғары сапасына // Ғылым және Денсаулық сақтау. 2024. Т.26 (2). Б. 221-228. doi 10.34689/SH.2024.26.2.025

Авторизируйтесь для отправки комментариев