Фильтр
Автор(ы):
  
АНАЛИЗ ЗАГОТОВКИ ДОНОРСКОЙ КРОВИ В КАЗАХСТАНЕ
Қазақстанда донорлық қан дайындау көрсеткіштерінің сараптамасы 2000-2010 ж. аралығында өз еркімен тапсырылған донорлық консервирленген қан үлесінің 2000 ж. 92,6%-дан (130 122,0 л) 2010 ж. 68,5%-ға (117 135,6 л) дейін азайғанын аңғартады. Динамикада өз еркімен тапсырылған донорлық дайындалған және консервирленген қанның теңдестірілген көрсеткіштері ұдайы азаюды көрсетеді (Туб=−0,06%, Туб=−2,45% сәйкес).
Толығырақ
2012 жыл | Шығарылым: 2 | Беттер: 62-63

Қазақстандағы жол-көлік оқиғаларынан болатын өлім-жітім kартограммасы
В статье составлена картограмма смертности от дорожно-транспортных происшествий в Казахстане, которая показывает на неравномерное распределение. Высокие показатели смертности установлены в Акмо-линской (24,30/0000), Мангыстауской (25,90/0000), Жамбылской (27,30/0000), Алматинской (29,30/0000) и Южно-Казахстанской (32,40/0000) областях.
Толығырақ
2012 жыл | Шығарылым: 2 | Беттер: 53-54

Орталық нерв жүйесінің қатерлі ісіктерінен Қазақстан халқы өлім-жітімінің жас-жыныстық ерекшеліктері
Изучены возрастно-половые особенности смертности населения республики от злокачественных опухолей центральной нервной системы (ЗН ЦНС). Материалом послужили данные Агентства РК по статистике (таблица С 51) о смертности от ЗН ЦНС. Исследование ретроспективное за 7 лет (2004-2010). В результате установлено, что грубый показатель смертности от ЗН ЦНС составил у мужчин – 3,5±0,10/0000, а для женщин – 2,6±0,10/0000. Анализ возрастных показателей смертности выявил пик смертности в 60-69 лет, как для мужчин, так и для женщин. При этом возрастные показатели смертности имели раз...
Толығырақ
2012 жыл | Шығарылым: 2 | Беттер: 51-53

ҚАЗАҚСТАНДА ДОНОРЛЫҚ ҚАН ДАЙЫНДАУ КӨРСЕТКІШТЕРІНІҢ САРАПТАМАСЫ
Қазақстанда донорлық қан дайындау көрсеткіштерінің сараптамасы 2000-2010 ж. аралығында өз еркімен тапсырылған донорлық консервирленген қан үлесінің 2000 ж. 92,6%-дан (130 122,0 л) 2010 ж. 68,5%-ға (117 135,6 л) дейін азайғанын аңғартады. Динамикада өз еркімен тапсырылған донорлық дайындалған және консервирленген қанның теңдестірілген көрсеткіштері ұдайы азаюды көрсетеді (Туб=−0,06%, Туб=−2,45% сәйкес).
Толығырақ
2012 жыл | Шығарылым: 2 | Беттер: 62-63

КАРТОГРАММА СМЕРТНОСТИ ОТ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ В КАЗАХСТАНЕ
В статье составлена картограмма смертности от дорожно-транспортных происшествий в Казахстане, которая показывает на неравномерное распределение. Высокие показатели смертности установлены в Акмо-линской (24,30/0000), Мангыстауской (25,90/0000), Жамбылской (27,30/0000), Алматинской (29,30/0000) и Южно-Казахстанской (32,40/0000) областях.
Толығырақ
2012 жыл | Шығарылым: 2 | Беттер: 53-54

ВОЗРАСТНО-ПОЛОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ СМЕРТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ КАЗАХСТАНА ОТ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
Изучены возрастно-половые особенности смертности населения республики от злокачественных опухолей центральной нервной системы (ЗН ЦНС). Материалом послужили данные Агентства РК по статистике (таблица С 51) о смертности от ЗН ЦНС. Исследование ретроспективное за 7 лет (2004-2010). В результате установлено, что грубый показатель смертности от ЗН ЦНС составил у мужчин – 3,5±0,10/0000, а для женщин – 2,6±0,10/0000. Анализ возрастных показателей смертности выявил пик смертности в 60-69 лет, как для мужчин, так и для женщин. При этом возрастные показатели смертности имели раз...
Толығырақ
2012 жыл | Шығарылым: 2 | Беттер: 51-53

ANALYSIS OF THE DONOR BLOOD BANKING IN KAZAKHSTAN
The analysis of donor blood banking in Kazakhstan in 2000-2010 showed a decrease of collected preserved blood from non-remunerated donors from 92.6% (130,122 l) in 2000 to 68.5% (117,135 l) in 2010. In the dynamics the aligned indices of collected blood and preserved blood from non-remunerated donors tended to decrease (Т=−0,06%, Т=−2,45%, respectively).
Толығырақ
2012 жыл | Шығарылым: 2 | Беттер: 62-63

KARTOGRAMMA OF DEATH RATE FROM ROAD TRAFFIC ACCIDENTS IN KAZAKHSTAN
In the article kartogramma of death rate is made from road traffic accidents in Kazakhstan, which shows on the uneven distributing. The high indexes of death rate are set in Akmolа (24,30/0000), Mangystau (25,90/0000), Zhambyl (27,30/0000), Almaty (29,30/0000) and by South-Kazakhstan (32,40/0000) areas.
Толығырақ
2012 жыл | Шығарылым: 2

AGE AND SEX CHARACTERISTICS OF THE MORTALITY FROM MALIGNANT NEOPLASMS OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM AMONG POPULATION OF KAZAKHSTAN
Were investigated age and sex characteristics of mortality from malignant neoplasms of central nervous system (MN of CNS) among population of the republic. The material of the study was data from Statistics Agency of Kazakhstan (table С 51) about the mortality from MN оf CNS. The retrospective research for 7 years (2004-2010) has showed that crude indicator of mortality from MN of CNS amounted among male population 3.5±0.10/0000, and 2.6±0.10/0000for female. The analysis of age indicators of mortality revealed the highest rate of mortality in 60-69 years, as for men as ...
Толығырақ
2012 жыл | Шығарылым: 2 | Беттер: 51-53