Фильтр
Автор(ы):
  
ВЛИЯНИЕ СЕСТРИНСКОГО УХОДА НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) является актуальной медико-социальной проблемой во всем мире в связи с ее распространенностью, высокими показателями смертности, заметным снижением качества жизни (КЖ). Ведение больных с ХСН в нашей республике не соответствует международным стандартам, так как отсутствует постоянный мониторинг и поддержка медицинских сестер, имеющих соответствующую клиническую подготовку.

Целью исследования явилось улучшение КЖ больных ХСН на основе оптимизации сестринского ухода.

Материалы и методы исследования: КЖ жизни бо...
2017 | : 3 | : 74-83

РАДИАЦИЯЛЫҚ ЗАРДАП ШЕККЕН ЖӘНЕ ЖҮРЕК- ҚАН ТАМЫРЛАР ЖҮЙЕСІ АУРУЛАРЫМЕН СЫРҚАТТАНАТЫН ГЕРОНТОЛОГИЯЛЫҚ НАУҚАСТАРДЫҢ РЕАБИЛИТАЦИЯСЫ
Мақалада радиациялық ластанған аймақтарда тұрғылықты мекендейтін геронтологиялық науқастарда аурушандық құрылымы көрсетіліп, DASI сауалнамасы бойынша өмір сүру сапасы бағаланған және осы науқастардағы реабилитациялық шаралар нәтижелігі келтірілген.
2013 | : 1 | : 30-32

REHABILITATION THE ELDERLY & SENILE AGE PATIENTS WITH CARDIOVASCULAR PATHOLOGY, WHICH WERE UNDERGONE OF INFLUENCE OF RADIOACTIVE FACTOR
Data of morbidity structure of elderly & senile age patients, which were living in radioactive pollution zone, estimation of pa-tient’s life quality according to inquest DASI & results of rehabilitative measures were described to article.
2013 | : 1 | : 30-32

ЖҮРЕКТІҢ СОЗЫЛМАЛЫ ЖЕТКІЛІКСІЗДІГІ БАР НАУҚАСТАРДЫҢ ӨМІР САПАСЫНА МЕЙІРБИКЕЛІК КҮТІМ ӘСЕРІ
Жүректің созылмалы жеткіліксіздігі (ЖСЖ) кең тарағанына, өлім-жітімнің жоғары деңгейде болуына, өмір сапасының (ӨС) күрт төмендеуіне байланысты қазіргі заманның өте өзекті медикалық әлеуметтік мәселесі болып табылады. Біздің елімізді ЖСЖ бар науқастарды денсаулық сақтау саласында қарап емдеу шаралары халықаралық деңгейге қарағнда төмен, өйткені арнайы дайындығы бар мейірбикелер жұмысы ұйымдастырылмаған.

Зерттеу мақсаты ЖСЖ бар науқастардың ӨС мейірбикелік күтімді жетілдіру арқасында жақсарту болып табылды.

Зерттеу мәліметтері мен әдістері. ЖСЖ бар нау...
2017 | : 3 | : 74-83

EFFECT OF NURSING CARE ON THE QUALITY OF LIFE OF PATIENTS WITH CHRONIC HEART FAILURE
The article presents results of the original research on the improvement of quality of life of patients with chronic heart failure by means of optimization of nursing care. It is shown that close observation and monitoring for all nursing recommendations significantly improves the quality of life of patients that was assessed by The Minnesota Living with Heart Failure Questionnaire (MLHFQ).

Chronic heart failure (CHF) is an actual medical and social problem in the world because of high prevalence, mortality rates and marked declining of quality of life (QL)...
2017 | : 3 | : 74-83