Фильтр
Автор(ы):
  
RESULTS OF SCREENING OF A CHILD POPULATION IN THE AREA ADJACENT TO THE TERRITORY OF THE EX-NUCLEAR TEST SITE
Urinary system organs which have compound embryogenesis are very sensitive to influences to the external unfavorable factors. These fact is in that, approximately 10-14% of children born with different urinary system anomalies, and this index have a tendency to rise. There was examined child population in the area adjacent to the territory of the ex-nuclear test site for re-searches the incidence of microbial and inflammatory diseases and malformations of the urinary system development.
Толығырақ
2013 жыл | Шығарылым: 1 | Беттер: 33-36

БҰРЫНҒЫ ЯДРОЛЫҚ ПОЛИГОН ТЕРРИТОРИЯСЫНА ЖАҚЫН ОРНАЛАСҚАН АУДАНДАРДАҒЫ БАЛАЛАРДЫ СКРИНИНГТІК ТЕКСЕРУ НӘТИЖЕЛЕР
Зәр шығару жүйесі ағзаларының эмбриогенезі күрделі бола тұрып, сыртқы ортаның қолайсыз әсеріне аса сезім-тал. Бұнын дәлелі ретінде 10-14% балалар зәр шығару жүйесінің әртүрлі аномалияларымен тууы және осы көрсет-кіштің жоғарлауға бейімділігі болып табылады.
Зәр шығару жүйесі ағзаларының микробты-қабынулық аурулары мен ...
Толығырақ
2013 жыл | Шығарылым: 1 | Беттер: 33-36

IMPLEMENTATION THE PROGRAM OF SCREENING SURVEY OF THE URINARY-EXCRETORY TRACT DISEASES IN CHILDREN IN SEMEY REGION
On the basis of anamnestic data and on questionnaire and filled screening survey there were examined all subjects for the examination of urinary tract diseases. At presence risk factors of urinary-excretory system pathology for such children there were filled application which contain detailed questionnaire in nephrologic pathology.
Толығырақ
2013 жыл | Шығарылым: 1 | Беттер: 32-33

ДАУН СИНДРОМЫМЕН ЖАҢА ТУҒАН НӘРЕСТЕДЕ ТУА БІТКЕН ЛЕЙКОЗДЫҢ КЛИНИКАЛЫҚ ЖАҒДАЙЫ
Мақалада Даун синдромымен жаңа туған нәрестеде туа біткен лейкоздың клиникалық жағдайы көрсетілген. Бұл өте сирек кездесетін ақау. Хромосомды бұзылыстары (Даун, Швахман-Даймонд, Клайнфельтер және т. б. синдромдары) бар балаларда бұл аурудың даму қаупі жоғары болып келеді.
Толығырақ
2012 жыл | Шығарылым: 2 | Беттер: 141-144

CLINICAL CASE OF CONGENITAL LEUKOSIS IN A NEWBORN CHILD WITH DOWN SYNDROME
This article represents clinical case of congenital leukemia in newborn child with Down syndrome. This is rare meeting pathology. High risk of appearance disorders in patients with chromosomal aberrations (Down syndrome, Schwakhman - Di-amond syndrome, Kleinfelter syndrome and etc).
Толығырақ
2012 жыл | Шығарылым: 2 | Беттер: 141-144