ЖҮКТІЛІК КЕЗІНДЕ ЖАТЫР ТҮБІ БИІКТІГІНІҢ ӨСУ КЕСТЕЛЕРДІҢ ҚҰРАУ ӘДІСТЕРІНІҢ ШОЛУЫ. ӘДЕБИЕТ ШОЛУЫ.

Еңгізу: Жүктілік кезінде жатыр түбі биіктігінің өсуін қадағалайтын центильды кестелер ұрықтын дамуының бұзылыстарын анықтауға мүмкіндік береді. Әдістің сезімділігі және диагностикалық құндылығы гравидограмманың жасау әдістеріне байланысты. Кестені құрау кезінде ауыспалы шамаларды және статистикалық әдістерді есепке алған жөн.

Зерттеу мақсаты: Жатыр түбі биіктігінің өсу кестелерін құрау әдістерін талдау.

Әдістері: Google Scolar,  PubMed, Scopus, Cochrane Library, Trip Database, Springer Link және репродуктивты денсаулық дерекқорларындағы басылымдарға шолу жүргізілді. Іздеу кезінде, тілге, басылым уақытына, немесе басылым түріне шектеу қойылған жоқ. Және популяция түрі, статистикалық әдістер, іріктеме саны еске алынды.

Нәтижесі: Айтылған маңызды сөздер бойынша 242 басылым табылды. Оның ішінде зерттеу мақсатына сай болып 15 басылым табылды.

Талқылау: Есептелген басылымдардын ішінде деректерді жинау, статистикалық әдістер, гестациялық мерзімді есептеу әдістері және қисықтардың құрау әдістерінің айырмашылықтары белгіленді. 2006 жылы Дүниежүзілік денсаулық қорғау ұжымының сарапшылары балаларға перцентильды кестелерді әзірлеу кезінде қолданылатын ңұсқауларды жариялады. Айтылып кеткен әдістер медицинаның әр саласында перцентильды кестелерды әзірлеу кезінде қолданұға ұсынылды.

Қорытынды: Сонымен, жүктілік кезінде жатыр түбі биіктігінің перцентильды кестелерінің сапасы зерттеудің әдістеріне, деректерді жинау тәсілдеріне, статистикалық санауға байланысты. Оларды әзірлеу кезінде Дүниежүзілік денсаулық қорғау ұжымының унифицирленген нұсқауларын қолдану керек.

Анар С. Кыстаубаева 1, http://orcid.org/0000-0002-8712-3307

Гульяш А. Танышева 1,

Меруерт Г. Шарипова 1, Жанар К. Калиева 1,

Долорес А. Курмангалиева 1, Ион Бологан 2

1 Семей қаласының медицина мемлекеттік университеті, Акушерия және гинекология бойынша интернатура кафедрасы, Семей қ., Қазақстан Республикасы;

2 Н. Тестемицану атындағы Медицина және Фармация мемлекеттік университеті,

№1 акушерия және гинекология кафедрасы, Кишинев қ., Молдова

1.         Гржибовский А.М. Типы данных, проверка распределения и описательная статистика // Экология человека. 2008. №1. С. 52–58.

2.         Bonellie S. et al. Centile charts for birthweight for gestational age for Scottish singleton births // BMC Pregnancy Childbirth. BioMed Central. 2008. Vol. 8, № 1. P. 5.

3.         Belizán J. et al. Diagnosis of intrauterine growth retardation by a simple clinical method: Measurement of uterine height // Am. J. Obstet. Gynecol. 1978. Vol. 131, № 6. P. 643–646.

4.         Belizán J.M., Villar J., Nardín J.C. Poor predictive value of symphysial-fundal height when misused in clinical practice. // Am. J. Obstet. Gynecol. 1990. Vol. 162, № 5. P. 1348–1349.

5.         Challis K. et al. Symphysis-fundal height growth chart of an obstetric cohort of 817 Mozambican women with ultrasound-dated singleton pregnancies // Trop. Med. Int. Health. 2002. Vol. 7, № 8. P. 678–684.

6.         Challis K. et al. The impact of adjustment for parity and mid-upper-arm circumference on sensitivity of symphysis-fundus height measurements to predict SGA foetuses in Mozambique // Trop. Med. Int. Heal. Blackwell Science Ltd, 2003. Vol. 8, № 2. P. 168–173.

7.         Chalupa M. National use of the gravidogram as one method of lowering perinatal mortality // Cesk. Gynekol. 1982. Vol. 47, № 3. P. 176–177.

8.         Deeluea J. et al. Fundal height growth curve for thai women // ISRN Obstet. Gynecol. 2013. Vol. 2013. P. 463598.

9.         Ebite L.E. et al. Symphysiofundal height growth curve and growth velocity in pregnant women in a Nigerian community // J. Obstet. Gynaecol. (Lahore). 2009. Vol. 29, № 7. P. 605–608.

10.     Gardó S. Significance of the gravidogram in maternal care // Orv. Hetil. 1981. Vol. 122, № 22. P. 1357.

11.     Gardosi J., Francis A. Controlled trial of fundal height measurement plotted on customised antenatal growth charts // British journal of obstetrics and gynaecology. 1999. Vol. 106, № 4. 309-317 p.

12.     Gharoro E.P. Routine use of the gravidogram and foetal growth chart in Benin: is there need to customise the gravidogram? // Niger. Postgrad. Med. J. 2002. Vol. 9, № 3. P. 151–154.

13.     Goto E. Prediction of low birthweight and small for gestational age from symphysis-fundal height mainly in developing countries: a meta-analysis // J. Epidemiol. Community Health. 2013. Vol. 67, № 12. P. 999–1005.

14.     Hanousek L., Tosner J. Use of the gravidogram in the prenatal care and diagnosis of pathological states in pregnancy // Cesk. Gynekol. 1981. Vol. 46, № 4. P. 308–314.

15.     Indrayan A. Demystifying LMS and BCPE methods of centile estimation for growth and other health parameters // Indian Pediatr. 2014.Vol.51, №1. P37-43.

16.     INTERGROWTH-21st Electronic resource. URL: https://intergrowth21.tghn.org/ (accessed: 29.07.2017).

17.     Janácek V., Drác P. Diagnosis of premature labor and fetal growth retardation using gravidogram // Cesk. Gynekol. 1980. Vol. 45, № 9. P. 656–658.

18.     Kindt J. et al. Pregnancy monitoring with the Westin gravidogram. II. Symphysis-fundus measurement and the cervix score // Zentralbl. Gynakol. 1986. Vol. 108, № 3. P. 155–162.

19.     Limpanyalert P. Standard Curve of Symphysial-Fundal Height Measurement and Pregnancy Characteristics In Pregnant Women at King Chulalongkorn Memorial Hospital. 2001. Vol. 13, № 4. P. 197–206.

20.     Linasmita V. Antenatal screening of small-for-gestational age infants by symphysial-fundal height measurement // J. Med. Assoc. Thai. 1985. Vol. 68, № 11. P. 587–591.

21.     Linasmita V., Sugkraroek P. Normal uterine growth curve by measurement of symphysial-fundal height in pregnant women seen at Ramathibodi Hospital // J. Med. Assoc. Thai. 1984. Vol. 67 Suppl 2. P. 22–26.

22.     Monaghan C., Thilaganathan B. Fetal Growth Restriction (FGR): How the Differences Between Early and Late FGR Impact on Clinical Management? // J. Fetal Med. Springer India, 2016. Vol. 3, № 3. P. 101–107.

23.     Munjanja S.P. et al. A symphysial-fundal height nomogram for central Africa // Cent. Afr. J. Med. 1987. Vol. 33, № 2. P. 29–32.

24.     Ogunranti J.O. Fundal height in normal pregnant Nigerian women: Anthropometric gravidogram // Int. J. Gynecol. Obstet. 1990. Vol. 33, № 4. P. 299–305.

25.     Papageorghiou A.T. et al. International standards for symphysis-fundal height based on serial measurements from the Fetal Growth Longitudinal Study of the INTERGROWTH-21st Project: prospective cohort study in eight countries // BMJ. BMJ Publishing Group, 2016. Vol. 355. P. i5662.

26.     Pay A. et al. Symphysis-fundus height measurement to predict small-for-gestational-age status at birth: a systematic review // BMC Pregnancy Childbirth. BioMed Central, 2015. Vol. 15, № 1. P. 22.

27.     Pay A. et al. A new population-based reference curve for symphysis-fundus height // Acta Obstet. Gynecol. Scand. 2013. Vol. 92, № 8. P. 925–933.

28.     Praditstawong S. Gestation age assessment by using symphysial-fundal height measurement in a provincial hospital. // J. Med. Assoc. Thai. 1987. Vol. 70, № 8. P. 493–496.

29.     Rai L., Kurien L., Kumar P. Symphysis fundal height curve--a simple method for foetal growth assessment // J. Postgrad. Med. Medknow Publications, 1995. Vol. 41, № 4. P. 93.

30.     Robert Peter J. et al. Symphysial fundal height (SFH) measurement in pregnancy for detecting abnormal fetal growth // Cochrane database Syst. Rev. 2015. Vol. 9, № 9. P. CD008136.

31.     Roex A. et al. Serial plotting on customised fundal height charts results in doubling of the antenatal detection of small for gestational age fetuses in nulliparous women // Aust. New Zeal. J. Obstet. Gynaecol. 2012. Vol. 52, № 1. P. 78–82.

32.     Stuart J.M. et al. Symphysis-fundus measurements in screening for small-for-dates infants: a community based study in Gloucestershire // J. R. Coll. Gen. Pract. 1989. Vol. 39, № 319. P. 45–48.

33.     Thompson M. Lou, Fatti L.P. Сonstruction of multivariate centile charts for longitudinal measurements // Stat. Med. 1997. Vol. 16. P. 333–345.

34.     Tinelli A. et al. Ultrasonographic fetal growth charts: an informatic approach by quantitative analysis of the impact of ethnicity on diagnoses based on a preliminary report on Salentinian population // Biomed Res. Int. 2014. Vol. 2014. P. 386124.

35.     Westin B. Gravidogram and fetal growth. Comparison with biochemical supervision // Acta Obstet. Gynecol. Scand. 1977. Vol. 56, № 4. P. 273–282.

36.     WHO Child Growth Standards Head circumference-for-age, arm circumference-for-age, triceps skinfold-for-age and subscapular skinfold-for-age Methods and development. 2007.

Көрген адамдардың саны: 1675


Библиографиялық сілтемелер

Кыстаубаева А.С., Танышева Г.А., Шарипова М.Г., Калиева Ж.К., Курмангалиева Д.А., Бологан И. Жүктілік кезінде жатыр түбі биіктігінің өсу кестелердің құрау әдістерінің шолуы. Әдебиет шолуы / / Ғылым және Денсаулық сақтау. 2017. № 4. Б. 81-93.