Online ISSN: 3007-0244,
Print ISSN:  2410-4280
СЕМЕЙ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІНІҢ 1 КУРС СТУДЕНТТЕРІНЕ АРНАЛҒАН "ЖАСУШАЛЫҚ МЕТАБОЛИЗМ" КОММИТТИ ҮЛГІСІНДЕ ЖАҢА БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫН ЕНГІЗУ ТӘЖІРИБЕСІНЕН
Кіріспе. "Семей медицина университеті" КеАҚ соңғы нәтижелерге негізделген білім берудің үлгісі болып табылатын жаңа интеграциялық білім беру бағдарламасы енгізілуде.Жаңа білім беру бағдарламасын құру үшін барлық мамандықтар бойынша бітірушінің құзыреттілік каталогын өңдеу талап етілді, соның негізінде профессорлық-оқытушылық құрам жаңа стандарт бойынша оқытуды бастады. Қазіргі уақытта 1-лек студенттері "Жасушалық метаболизм" коммиттиін аяқтады, олардың нәтижелері мақалада берілген. Жаңа білім беру бағдарламасын құру кезеңдері. Жаңа білім беру бағдарламасын құру кезеңдеріне құзыреттілік каталогын жасау, университеттің профессорлық-оқытушылық құрамына блупринттерді құрастыруды, KEYPS электрондық платформасымен жұмыс істеуге үйрету кіреді. Жаңа интеграцияланған білім беру бағдарламасының мазмұны. Алғашқы үш жылда бағдарлама "subjectcommittees" пәндік курстарын қамтиды, олар интеграциялаудағы әр түрлі пәндердің модульдерінің (бөлімдерінің) тақырыптарына сәйкес келетін дәрістер мен практикалық сағаттардың әр түрлі санын қамтиды. 1 оқу жылы төрт келесі коммиттиден тұрады: 1. Тіршіліктің химиялық, молекулалық және физикалық негіздері; 2. Жасушалық метаболизм; 3. Тұқым қуалаушылық және тіндер; 4. Бұлшық ет-қаңқа жүйесі. Студенттердің білімін бағалау. Студенттердің білімін бағалау KEYPS-та жүзеге асырылады және бағалаудың келесі түрлерін қамтиды: формативті тестілеу (жылдық бағаның 30% құрайды) және суммативті тестілеу (жылдық бағаның 70% құрайды). "Жасушалық метаболизм" коммиттиін зерттеу нәтижелері. Бұл пән жалпы медицина, фармация, мейірбике ісі және стоматология факультеттерінің 1 курс студенттеріне оқытылады. Коммити 3 модульдан тұрады: 1 модуль-Жасушалық компоненттердің қызметі; 2 модуль – Молекулалық генетика негіздері; 3 модуль – Жасушалардың метаболизмі (биохимия, микробиология, физиология тақырыптары). Қорытынды.Жаңа білім беру бағдарламасытек жұмыс бағдарламаларында ғана емес, сондай-ақ жалпы оқу процесіндегі оқытушылар құрамына қатысты өзгерістерді, сондай-ақ күнделікті бағалаусыз өздігінен білім алуға ынталандыратын студенттерді оқытуға қатысты өзгерістерді талап етеді.
Салтанат Е. Узбекова 1, http://orcid.org/0000–0001–9006–120X Айнаш С. Оразалина 2, http://orcid.org/0000-0003-4594-0138 Асем К. Мусайнова 1, https://orcid.org/0000-0002-0243-0456 Масыгут Р. Мынжанов 2, http://orcid.org/0000-0002-6378-2981 Дapxaн E. Узбeкoв 3, http://orcid.org/0000–0003–4399–460X 1 Гистология кафедрасы, 2 ҚР ҰҒА-ның Академигі Т.К.Раисов атындағы молекулалық биология және медициналық генетика кафедрасы, 3 Пaтoлoгиялық aнaтoмия жәнe coт мeдицинa кaфeдpacы «Семей медицина университеті» КеАҚ, Ceмeй, Қaзaқcтaн Республикасы
1. Romer C. Castillo, M.Sc. A Paradigm Shift to Outcomes-Based Higher Education: Policies, Principles and Preparations // International Journal of Sciences: Basic and Applied Research (IJSBAR). 2014; pp.174-186 2. Sunita Y. Patil, ManasiGosavi, Hema B Bannur, and AshwinRatnakar. Blueprinting in assessment: A tool to increase the validity of undergraduate written examinations in pathology // International Journal of Sciences: Basic and Applied Research (IJSBAR). 2015; pp.76-79. 3. Tejas Patel, Manoj K., Parvati Patel. Perceptions of the Use of Blueprinting in a Formative Theory Assessment in Pharmacology Education // Sultan Qaboos University Med. J. 2016; pp.475-481.
Көрген адамдардың саны: 292

Түйенді сөздер:

Мақалалар санаты: Медицина білімберу

Библиографиялық сілтемелер

Узбекова С.Е., Оразалина А.С., Мусайнова А.К., Мынжанов М.Р., Узбeкoв Д.E. Семей медицина университетінің 1 курс студенттеріне арналған "Жасушалық метаболизм" коммитти үлгісінде жаңа білім беру бағдарламасын енгізу тәжірибесінен // Ғылым және Денсаулық сақтау. 2019. 6 (Т.21). Б. 56-62.

Авторизируйтесь для отправки комментариев