Фильтр
Автор(ы):
  
JOINT DEVELOPMENT MEDICAL UNIVERSITY CITY OF SEMEY AND THREE PREFECTURES OF JAPAN THAT BASED ON OUR HISTORY OF INTERNATIONAL EXCHANGE
In the current era of globalization, universities are working to conclude agreements on international exchanges. Such agreements are concluded as a result of support from various quarters and departments within the university. International exchanges between Kazakhstan and Japan have progressed over the past few years. Semey State Medical University and Kochi University concluded an agreement on academic cooperation and student exchanges in 2018. This agreement follows on the heels of similar agreements concluded between Semey State Medical University and Hiroshima and Shimane universities.
Толығырақ
2018 жыл | Шығарылым: 6 | Беттер: 163-168

РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ САМОУБИЙСТВ В ЮЖНОЙ КОРЕЕ И ЯПОНИИ НА ОСНОВЕ ПОСЛЕДНИХ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ СУИЦИДА: ДАННЫЙ ПОДХОД НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ РАЗРАБОТКЕ БУДУЩИХ МЕР ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ САМОУБИЙСТВ НА ОСТАЛЬНОЙ ТЕРРИТОРИИ АЗ...
Introduction: Devising and implementing effective suicide prevention measures is an urgent matter for countries around the world. South Korea and Japan have some of the world’s highest suicide rates, so the current study examined more effective suicide prevention measures for those countries with a focus on recent suicide rates by age group.
Materials and Methods: This study examined the suicide rate for each sex by age group in South Korea and Japan in 2009 and 2012, and this study then calculated the ratio of South Korea's suicide rate to Japan's suicide rate. Based on the suic...
Толығырақ
2016 жыл | Шығарылым: 2 | Беттер: 47-55

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ АЛМАСУ ТАРИХЫНА НЕГІЗДЕЛГЕН СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ МЕДЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ ЖӘНЕ ЖАПОНИЯ ҮШ ПЕРФЕКТУРАСЫНЫҢ БІРЛЕСКЕН ДАМУЫ
Семей қаласы университетінің және Жапонияның үш перфектурасының бірігін дамуы, білім беру және зерттеу жұмыстарын, клиникалық тәжірибені жалғастырады, сондай-ақ халықаралық алмасу тарихына негізделген жалпы жаңа жоспарлармен жұмыс істеу мүкіндігін береді.
Қазіргі жаһандау дәуірінде университеттер халықаралық алмасу бағдарлаасы аясында келісіге келу үшін жұмыс жасайды. Осындай келісімдер түрлі университет ішілік департамент бөлішелері қолдауының нәтижесінде жасалады. Соңғы бірнеше жыл ішінде Қазақстан мен Жапония арасындағы халықаралық аласу белсенділігін көрсетті. 2019 жылы Семей қаласын...
Толығырақ
2018 жыл | Шығарылым: 6 | Беттер: 163-168

СУИЦИД СОҢҒЫ ЗЕРТТЕУЛЕР НӘТИЖЕЛЕРІНІҢ НЕГІЗІНДЕ ОҢТҮСТІК КОРЕЯ МЕН ЖАПОНИЯ АДАМНЫҢ ӨЗІН-ӨЗІ АЛДЫН АЛУ ҮШІН СІЛТЕМЕЛЕР ШАРАЛАР: КӨЗҚАРАС АЗИЯ ҚАЛҒАН ЖӘНЕ ӘЛЕМДЕГІ АДАМНЫҢ ӨЗІН-ӨЗІ АЛДЫН АЛУ ҮШІН БОЛАШАҚ ШАРАЛАРДЫ ӘЗІРЛЕУ КЕЗІНДЕ ПАЙДАЛАНЫЛУЫ ТИІС
Кіріспе: өзін-өзі алдын алу үшін тиімді шараларды әзірлеу және іске асыру бүкіл әлем үшін маңызды мәселе болып табылады. Оңтүстік Корея мен Жапония әлемдегі ең биік жанкештілік мөлшерлемесін бар, сондықтан, адамның өзін-өзі алдын алу үшін аса тиімді шаралары суицид өткен жасы бойынша бөле отырып, осы елдер үшін осы зерттеуге біз зерттелген.
Материалдар мен әдістер: Бұл есеп 2012 жыл, 2009 жылы Оңтүстік Корея мен Жапония аумағында, жынысына байланысты, жас топтарында суицид деңгейі қарайды. Осы зерттеуде Жапонияда суицид деңгейіне Оңтүстік Кореяның суицид санының арақатынасы есептелген. Қ...
Толығырақ
2016 жыл | Шығарылым: 2 | Беттер: 47-55

СОВМЕСТНОЕ РАЗВИТИЕ МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ГОРОДА СЕМЕЙ И ТРЁХ ПРЕФЕКТУР ЯПОНИИ, ОСНОВАННОЕ НА НАШЕЙ ИСТОРИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ОБМЕНА
В нынешней эре глобализации университеты заключают соглашения в рамках программ международного обмена. Международный обмен между Казахстаном и Японией прогрессировал за последние несколько лет. Государственный Медицинский Университет города Семей и Университет Кочи заключили соглашение об академическом сотрудничестве и программах по обмену студентами в 2019 году. Это соглашение последовало за соглашением, которое было заключено между Государственным Медицинским Университетом города Семей и Университетами Хиросима и Шимане.
Данная статья описывает особенности Государственного Медицинского...
Толығырақ
2018 жыл | Шығарылым: 6 | Беттер: 163-168

GUIDELINES ON SUICIDE PREVENTION MEASURES FOR SOUTH KOREA AND JAPAN BASED ON RECENT SUICIDE TRENDS: THE NEED TO UTILIZE THIS APPROACH TO DEVISE FUTURE SUICIDE PREVENTION MEASURES FOR THE REST OF ASIA AND THE REST OF THE WORLD
Introduction: Devising and implementing effective suicide prevention measures is an urgent matter for countries around the world. South Korea and Japan have some of the world’s highest suicide rates, so the current study examined more effective suicide prevention measures for those countries with a focus on recent suicide rates by age group.
Materials and Methods: This study examined the suicide rate for each sex by age group in South Korea and Japan in 2009 and 2012, and this study then calculated the ratio of South Korea's suicide rate to Japan's suicide rate. Based on the suic...
Толығырақ
2016 жыл | Шығарылым: 2 | Беттер: 47-55